Coins: 5174
ตลาดแลกเปลี่ยน: 355
มูลค่าตามราคาตลาด: 289,689,664,343 $ 6.2%
ปริมาณ 24 ชม.: 82,770,747,919 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.4%
ETH 8.45%
XRP 4.52%

การแลกเปลี่ยน TruePlay

* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
N/A