ubricoin  (UBN)
Ubricoin (UBN)
$0.00012301 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-09 04:04:59 UTC (ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
289คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 19,990,624,714
UBN
USD

Ubricoin DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-09 0.00075861 kr. N/A
2020-08-08 0.00073979 kr. 0.00075861 kr.
2020-08-07 0.00096243 kr. 0.00073979 kr.
2020-08-06 0.00125119 kr. 0.00096243 kr.
2020-08-05 0.00076041 kr. 0.00125119 kr.
2020-08-04 0.00139822 kr. 0.00076041 kr.
2020-08-03 0.00134819 kr. 0.00139822 kr.
2020-08-02 0.00080783 kr. 0.00134819 kr.
2020-08-01 0.00071910 kr. 0.00080783 kr.
2020-07-31 0.00094620 kr. 0.00071910 kr.
2020-07-30 0.00137038 kr. 0.00094620 kr.
2020-07-29 0.00076059 kr. 0.00137038 kr.
2020-07-28 0.00049352 kr. 0.00076059 kr.
2020-07-27 0.00146025 kr. 0.00049352 kr.
2020-07-26 0.00095962 kr. 0.00146025 kr.
2020-07-25 0.00184015 kr. 0.00095962 kr.
2020-07-24 0.00066989 kr. 0.00184015 kr.
2020-07-23 0.00108538 kr. 0.00066989 kr.
2020-07-22 0.00063205 kr. 0.00108538 kr.
2020-07-21 0.00047500 kr. 0.00063205 kr.
2020-07-20 0.00047744 kr. 0.00047500 kr.
2020-07-19 0.00111398 kr. 0.00047744 kr.
2020-07-18 0.00065295 kr. 0.00111398 kr.
2020-07-17 0.00066953 kr. 0.00065295 kr.
2020-07-16 0.00122622 kr. 0.00066953 kr.
2020-07-15 0.00062828 kr. 0.00122622 kr.
2020-07-14 0.00091757 kr. 0.00062828 kr.
2020-07-13 0.00083593 kr. 0.00091757 kr.
2020-07-12 0.00055130 kr. 0.00083593 kr.
2020-07-11 0.00078989 kr. 0.00055130 kr.
2020-07-10 0.00109835 kr. 0.00078989 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android