Coins: 4707
ตลาดแลกเปลี่ยน: 332
มูลค่าตามราคาตลาด: 269,409,486,943 $ 7.8%
ปริมาณ 24 ชม.: 67,149,328,058 $
ค่าความเด่น:
BTC 57.2%
ETH 10.5%
XRP 6.41%
ultra  (UTA)
Ultra (UTA)
0 people like this
มูลค่าตามราคาตลาด
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
/
จำนวนเหรียญที่มี
? / 1,950,000,000
UTA
USD