usdk  (USDK)
USDK (USDK)
$0.999150 -0.3%
0.00005174 BTC -2.0%
0.00163035 ETH -4.0%
115คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$32,397,815
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$75,151,875
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.988301 / $1.01
อุปทานที่หมุนเวียน
32,478,711 / 32,478,711
USDK
USD

USDK YFI (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-12-03 1,058 YFI 3,388 YFI 0.00003260 YFI N/A
2020-12-02 1,257 YFI 5,134 YFI 0.00003870 YFI 0.00003260 YFI
2020-12-01 1,225 YFI 4,279 YFI 0.00003786 YFI 0.00003870 YFI
2020-11-30 1,314 YFI 2,945 YFI 0.00004064 YFI 0.00003786 YFI
2020-11-29 1,382 YFI 3,117 YFI 0.00004279 YFI 0.00004064 YFI
2020-11-28 1,374 YFI 4,648 YFI 0.00004238 YFI 0.00004279 YFI
2020-11-27 1,421 YFI 7,826 YFI 0.00004374 YFI 0.00004238 YFI
2020-11-26 1,454 YFI 4,627 YFI 0.00004468 YFI 0.00004374 YFI
2020-11-25 1,348 YFI 5,249 YFI 0.00004039 YFI 0.00004468 YFI
2020-11-24 1,318 YFI 4,074 YFI 0.00004002 YFI 0.00004039 YFI
2020-11-23 1,297 YFI 3,713 YFI 0.00004012 YFI 0.00004002 YFI
2020-11-22 1,346 YFI 3,379 YFI 0.00004103 YFI 0.00004012 YFI
2020-11-21 1,217 YFI 0.13725361 YFI 0.00003659 YFI 0.00004103 YFI
2020-11-20 1,137 YFI 0.09091468 YFI 0.00003578 YFI 0.00003659 YFI
2020-11-19 1,230 YFI 0.23314435 YFI 0.00003846 YFI 0.00003578 YFI
2020-11-18 1,325 YFI 0.29758485 YFI 0.00004048 YFI 0.00003846 YFI
2020-11-17 1,711 YFI 0.35521206 YFI 0.00005188 YFI 0.00004048 YFI
2020-11-16 1,826 YFI 0.17021338 YFI 0.00005521 YFI 0.00005188 YFI
2020-11-15 1,867 YFI 0.16838468 YFI 0.00005756 YFI 0.00005521 YFI
2020-11-14 1,747 YFI 0.17037512 YFI 0.00005464 YFI 0.00005756 YFI
2020-11-13 2,081 YFI 3,836 YFI 0.00006441 YFI 0.00005464 YFI
2020-11-12 1,950 YFI 2,432 YFI 0.00005967 YFI 0.00006441 YFI
2020-11-11 1,780 YFI 2,069 YFI 0.00005501 YFI 0.00005967 YFI
2020-11-10 2,169 YFI 4,330 YFI 0.00006655 YFI 0.00005501 YFI
2020-11-09 2,118 YFI 3,601 YFI 0.00006550 YFI 0.00006655 YFI
2020-11-08 2,305 YFI 5,212 YFI 0.00007047 YFI 0.00006550 YFI
2020-11-07 2,773 YFI 5,178 YFI 0.00008557 YFI 0.00007047 YFI
2020-11-06 3,810 YFI 6,509 YFI 0.00011756 YFI 0.00008557 YFI
2020-11-05 3,849 YFI 5,988 YFI 0.00011794 YFI 0.00011756 YFI
2020-11-04 3,444 YFI 4,863 YFI 0.00010641 YFI 0.00011794 YFI
2020-11-03 3,201 YFI 5,617 YFI 0.00009908 YFI 0.00010641 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android