uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0.01037741 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-14 02:49:12 UTC (ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
39คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000,000
UST
USD

Uservice IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-13 256.76 Rp N/A
2020-08-12 74.30 Rp 256.76 Rp
2020-08-11 74.30 Rp 74.30 Rp
2020-08-08 225.75 Rp 74.30 Rp
2020-08-07 228.02 Rp 225.75 Rp
2020-08-06 124.60 Rp 228.02 Rp
2020-08-05 391.70 Rp 124.60 Rp
2020-08-04 391.70 Rp 391.70 Rp
2020-08-02 47.54 Rp 391.70 Rp
2020-08-01 47.81 Rp 47.54 Rp
2020-07-31 47.81 Rp 47.81 Rp
2020-07-30 75.28 Rp 47.81 Rp
2020-07-29 75.28 Rp 75.28 Rp
2020-07-27 91.75 Rp 75.28 Rp
2020-07-26 89.13 Rp 91.75 Rp
2020-07-25 115.96 Rp 89.13 Rp
2020-07-24 115.96 Rp 115.96 Rp
2020-07-21 108.32 Rp 115.96 Rp
2020-07-20 108.32 Rp 108.32 Rp
2020-07-19 47.48 Rp 108.32 Rp
2020-07-18 47.48 Rp 47.48 Rp
2020-07-17 98.50 Rp 47.48 Rp
2020-07-16 90.64 Rp 98.50 Rp
2020-07-15 90.64 Rp 90.64 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android