verisafe  (VSF)
VeriSafe (VSF)
$0.00009265 1.2%
0.00000039 ETH 0.2%
119คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$754,646
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$0.428972
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00008868 / $0.00009293
อุปทานที่หมุนเวียน
8,144,932,638 / 19,395,726,268
VSF
USD

VeriSafe CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-11 0.073568 CLP$ N/A
2020-07-10 0.072568 CLP$ 0.073568 CLP$
2020-07-09 0.02721125 CLP$ 0.072568 CLP$
2020-07-08 0.072987 CLP$ 0.02721125 CLP$
2020-07-07 0.074636 CLP$ 0.072987 CLP$
2020-07-06 0.072871 CLP$ 0.074636 CLP$
2020-07-05 0.073276 CLP$ 0.072871 CLP$
2020-07-04 0.072774 CLP$ 0.073276 CLP$
2020-07-03 0.072840 CLP$ 0.072774 CLP$
2020-07-02 0.074638 CLP$ 0.072840 CLP$
2020-07-01 0.075283 CLP$ 0.074638 CLP$
2020-06-30 0.075473 CLP$ 0.075283 CLP$
2020-06-29 0.074946 CLP$ 0.075473 CLP$
2020-06-28 0.074059 CLP$ 0.074946 CLP$
2020-06-27 0.075284 CLP$ 0.074059 CLP$
2020-06-26 0.074876 CLP$ 0.075284 CLP$
2020-06-25 0.076162 CLP$ 0.074876 CLP$
2020-06-24 0.078769 CLP$ 0.076162 CLP$
2020-06-23 0.079405 CLP$ 0.078769 CLP$
2020-06-22 0.075973 CLP$ 0.079405 CLP$
2020-06-21 0.076500 CLP$ 0.075973 CLP$
2020-06-20 0.076018 CLP$ 0.076500 CLP$
2020-06-19 0.076841 CLP$ 0.076018 CLP$
2020-06-18 0.075841 CLP$ 0.076841 CLP$
2020-06-17 0.071956 CLP$ 0.075841 CLP$
2020-06-16 0.00594896 CLP$ 0.071956 CLP$
2020-06-15 0.00049755 CLP$ 0.00594896 CLP$
2020-06-14 0.02624039 CLP$ 0.00049755 CLP$
2020-06-13 0.074988 CLP$ 0.02624039 CLP$
2020-06-12 0.073727 CLP$ 0.074988 CLP$
2020-06-11 0.076409 CLP$ 0.073727 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android