x42 protocol  (X42)
X42 Protocol (X42)
$0.01276533 -1.8%
0.00000139 BTC 0.7%
120คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$248,761
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$27.28
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01225556 / $0.01300106
อุปทานที่หมุนเวียน
19,487,232 / 42,000,000
X42
USD

X42 Protocol CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-10 9.89 CLP$ N/A
2020-07-09 9.94 CLP$ 9.89 CLP$
2020-07-08 9.64 CLP$ 9.94 CLP$
2020-07-07 9.41 CLP$ 9.64 CLP$
2020-07-06 9.33 CLP$ 9.41 CLP$
2020-07-05 9.89 CLP$ 9.33 CLP$
2020-07-04 9.09 CLP$ 9.89 CLP$
2020-07-03 9.32 CLP$ 9.09 CLP$
2020-07-02 10.74 CLP$ 9.32 CLP$
2020-07-01 12.26 CLP$ 10.74 CLP$
2020-06-30 12.30 CLP$ 12.26 CLP$
2020-06-29 12.75 CLP$ 12.30 CLP$
2020-06-28 12.30 CLP$ 12.75 CLP$
2020-06-27 12.78 CLP$ 12.30 CLP$
2020-06-26 10.56 CLP$ 12.78 CLP$
2020-06-25 11.05 CLP$ 10.56 CLP$
2020-06-24 11.25 CLP$ 11.05 CLP$
2020-06-23 10.08 CLP$ 11.25 CLP$
2020-06-22 9.41 CLP$ 10.08 CLP$
2020-06-21 9.56 CLP$ 9.41 CLP$
2020-06-20 9.26 CLP$ 9.56 CLP$
2020-06-19 9.14 CLP$ 9.26 CLP$
2020-06-18 9.02 CLP$ 9.14 CLP$
2020-06-17 8.44 CLP$ 9.02 CLP$
2020-06-16 8.28 CLP$ 8.44 CLP$
2020-06-15 8.45 CLP$ 8.28 CLP$
2020-06-14 8.76 CLP$ 8.45 CLP$
2020-06-13 9.15 CLP$ 8.76 CLP$
2020-06-12 10.10 CLP$ 9.15 CLP$
2020-06-11 9.40 CLP$ 10.10 CLP$
2020-06-10 9.33 CLP$ 9.40 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android