Rank #1821
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0.196075 42.0%
0.00000526 BTC 37.3%
671คนชอบสิ่งนี้
$0.134263
ช่วง 24 ชม.
$0.203429
มูลค่าตามราคาตลาด $2,358,063
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $658.24
อุปทานที่หมุนเวียน 12,053,637
อุปทานรวม 21,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Ycash SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2022-01-28 6,347,107,157 sats 1,736,547 sats 526.80 sats N/A
2022-01-27 4,101,730,033 sats 492,369,358 sats 357.93 sats 526.80 sats
2022-01-26 3,810,541,609 sats 438,349,182 sats 316.63 sats 357.93 sats
2022-01-25 7,357,749,824 sats 4,693,090 sats 611.00 sats 316.63 sats
2022-01-24 7,360,560,744 sats 6,198,196 sats 611.39 sats 611.00 sats
2022-01-23 7,410,604,304 sats 2,760,348 sats 615.75 sats 611.39 sats
2022-01-22 7,713,583,155 sats 5,737,772 sats 640.13 sats 615.75 sats
2022-01-21 7,300,778,840 sats 1,877,169 sats 613.77 sats 640.13 sats
2022-01-20 7,479,113,121 sats 1,134,605 sats 615.50 sats 613.77 sats
2022-01-19 7,811,140,121 sats 1,534,004 sats 648.92 sats 615.50 sats
2022-01-18 8,063,512,818 sats 2,568,293 sats 671.00 sats 648.92 sats
2022-01-17 7,730,881,126 sats 1,637,176 sats 643.02 sats 671.00 sats
2022-01-16 10,753,170,926 sats 5,138,789 sats 895.35 sats 643.02 sats
2022-01-15 6,929,054,655 sats 2,962,817 sats 577.11 sats 895.35 sats
2022-01-14 7,380,200,494 sats 2,018,919 sats 614.99 sats 577.11 sats
2022-01-13 7,532,532,843 sats 1,599,249 sats 627.75 sats 614.99 sats
2022-01-12 7,877,658,520 sats 1,940,321 sats 656.71 sats 627.75 sats
2022-01-11 7,818,701,296 sats 2,479,933 sats 651.99 sats 656.71 sats
2022-01-10 8,243,996,334 sats 2,095,024 sats 687.70 sats 651.99 sats
2022-01-09 7,776,839,057 sats 1,639,168 sats 648.88 sats 687.70 sats
2022-01-08 7,305,027,855 sats 4,739,136 sats 609.70 sats 648.88 sats
2022-01-07 8,634,302,472 sats 2,350,540 sats 676.59 sats 609.70 sats
2022-01-06 8,940,107,082 sats 3,352,366 sats 746.27 sats 676.59 sats
2022-01-05 9,115,823,683 sats 4,151,150 sats 758.57 sats 746.27 sats
2022-01-04 9,325,074,815 sats 5,826,611 sats 779.23 sats 758.57 sats
2022-01-03 8,885,923,383 sats 3,181,635 sats 742.75 sats 779.23 sats
2022-01-02 10,029,229,830 sats 3,996,808 sats 837.55 sats 742.75 sats
2022-01-01 8,907,527,313 sats 105,835 sats 745.00 sats 837.55 sats
2021-12-31 7,560,828,059 sats 2,856,831 sats 632.55 sats 745.00 sats
2021-12-30 7,686,582,505 sats 1,870,807 sats 639.41 sats 632.55 sats
2021-12-29 8,794,455,011 sats 3,798,019 sats 736.21 sats 639.41 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android