ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0.104896 -7.9%
0.00001142 BTC -5.6%
305คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,001,840
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$99,484
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.103035 / $0.113895
อุปทานที่หมุนเวียน
9,559,106 / 21,000,000
YEC
USD

Ycash VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-06-03 20,477 Bs.F N/A
2020-06-02 20,732 Bs.F 20,477 Bs.F
2020-06-01 19,963.84 Bs.F 20,732 Bs.F
2020-05-31 19,985.66 Bs.F 19,963.84 Bs.F
2020-05-30 19,302.66 Bs.F 19,985.66 Bs.F
2020-05-29 21,241 Bs.F 19,302.66 Bs.F
2020-05-28 21,645 Bs.F 21,241 Bs.F
2020-05-27 19,918.30 Bs.F 21,645 Bs.F
2020-05-26 18,601.62 Bs.F 19,918.30 Bs.F
2020-05-25 18,705.58 Bs.F 18,601.62 Bs.F
2020-05-24 18,010.17 Bs.F 18,705.58 Bs.F
2020-05-23 17,965.84 Bs.F 18,010.17 Bs.F
2020-05-22 18,800.55 Bs.F 17,965.84 Bs.F
2020-05-21 18,553.41 Bs.F 18,800.55 Bs.F
2020-05-20 18,678.03 Bs.F 18,553.41 Bs.F
2020-05-19 18,284.35 Bs.F 18,678.03 Bs.F
2020-05-18 20,298 Bs.F 18,284.35 Bs.F
2020-05-17 18,225.18 Bs.F 20,298 Bs.F
2020-05-16 18,751.02 Bs.F 18,225.18 Bs.F
2020-05-15 18,483.53 Bs.F 18,751.02 Bs.F
2020-05-14 15,953.34 Bs.F 18,483.53 Bs.F
2020-05-13 17,048.92 Bs.F 15,953.34 Bs.F
2020-05-12 20,755 Bs.F 17,048.92 Bs.F
2020-05-11 19,626.33 Bs.F 20,755 Bs.F
2020-05-10 22,073 Bs.F 19,626.33 Bs.F
2020-05-09 22,037 Bs.F 22,073 Bs.F
2020-05-08 22,587 Bs.F 22,037 Bs.F
2020-05-07 22,241 Bs.F 22,587 Bs.F
2020-05-06 21,171 Bs.F 22,241 Bs.F
2020-05-05 21,279 Bs.F 21,171 Bs.F
2020-05-04 22,822 Bs.F 21,279 Bs.F
2020-05-03 21,758 Bs.F 22,822 Bs.F
2020-05-02 22,302 Bs.F 21,758 Bs.F
2020-05-01 22,556 Bs.F 22,302 Bs.F
2020-04-30 22,790 Bs.F 22,556 Bs.F
2020-04-29 23,220 Bs.F 22,790 Bs.F
2020-04-28 22,934 Bs.F 23,220 Bs.F
2020-04-27 22,403 Bs.F 22,934 Bs.F
2020-04-26 22,591 Bs.F 22,403 Bs.F
2020-04-25 20,991 Bs.F 22,591 Bs.F
2020-04-24 20,847 Bs.F 20,991 Bs.F
2020-04-23 21,081 Bs.F 20,847 Bs.F
2020-04-22 20,351 Bs.F 21,081 Bs.F
2020-04-21 20,895 Bs.F 20,351 Bs.F
2020-04-20 21,683 Bs.F 20,895 Bs.F
2020-04-19 23,864 Bs.F 21,683 Bs.F
2020-04-18 23,133 Bs.F 23,864 Bs.F
2020-04-17 21,831 Bs.F 23,133 Bs.F
2020-04-16 22,341 Bs.F 21,831 Bs.F
2020-04-15 22,534 Bs.F 22,341 Bs.F
2020-04-14 21,771 Bs.F 22,534 Bs.F
2020-04-13 22,046 Bs.F 21,771 Bs.F
2020-04-12 21,557 Bs.F 22,046 Bs.F
2020-04-11 21,800 Bs.F 21,557 Bs.F
2020-04-10 22,821 Bs.F 21,800 Bs.F
2020-04-09 23,733 Bs.F 22,821 Bs.F
2020-04-08 24,519 Bs.F 23,733 Bs.F
2020-04-07 22,845 Bs.F 24,519 Bs.F
2020-04-06 22,326 Bs.F 22,845 Bs.F
2020-04-05 21,217 Bs.F 22,326 Bs.F
2020-04-04 24,501 Bs.F 21,217 Bs.F
2020-04-03 25,027 Bs.F 24,501 Bs.F
2020-04-02 24,638 Bs.F 25,027 Bs.F
2020-04-01 26,939 Bs.F 24,638 Bs.F
2020-03-31 24,122 Bs.F 26,939 Bs.F
2020-03-30 19,715.27 Bs.F 24,122 Bs.F
2020-03-29 18,079.22 Bs.F 19,715.27 Bs.F
2020-03-28 19,002.57 Bs.F 18,079.22 Bs.F
2020-03-27 18,068.80 Bs.F 19,002.57 Bs.F
2020-03-26 18,718.66 Bs.F 18,068.80 Bs.F
2020-03-25 18,726.55 Bs.F 18,718.66 Bs.F
2020-03-24 19,050.68 Bs.F 18,726.55 Bs.F
2020-03-23 18,895.48 Bs.F 19,050.68 Bs.F
2020-03-22 20,048 Bs.F 18,895.48 Bs.F
2020-03-21 19,878.18 Bs.F 20,048 Bs.F
2020-03-20 19,642.01 Bs.F 19,878.18 Bs.F
2020-03-19 20,983 Bs.F 19,642.01 Bs.F
2020-03-18 21,933 Bs.F 20,983 Bs.F
2020-03-17 21,387 Bs.F 21,933 Bs.F
2020-03-16 24,168 Bs.F 21,387 Bs.F
2020-03-15 19,532.86 Bs.F 24,168 Bs.F
2020-03-14 21,145 Bs.F 19,532.86 Bs.F
2020-03-13 18,154.78 Bs.F 21,145 Bs.F
2020-03-12 31,721 Bs.F 18,154.78 Bs.F
2020-03-11 32,046 Bs.F 31,721 Bs.F
2020-03-10 29,681 Bs.F 32,046 Bs.F
2020-03-09 29,700 Bs.F 29,681 Bs.F
2020-03-08 30,032 Bs.F 29,700 Bs.F
2020-03-07 28,651 Bs.F 30,032 Bs.F
2020-03-06 30,622 Bs.F 28,651 Bs.F
2020-03-05 30,668 Bs.F 30,622 Bs.F
2020-03-04 33,877 Bs.F 30,668 Bs.F
2020-03-03 34,841 Bs.F 33,877 Bs.F
2020-03-02 34,534 Bs.F 34,841 Bs.F
2020-03-01 33,986 Bs.F 34,534 Bs.F
2020-02-29 36,884 Bs.F 33,986 Bs.F
2020-02-28 37,609 Bs.F 36,884 Bs.F
2020-02-27 39,234 Bs.F 37,609 Bs.F
2020-02-26 41,543 Bs.F 39,234 Bs.F
2020-02-25 44,733 Bs.F 41,543 Bs.F
2020-02-24 47,909 Bs.F 44,733 Bs.F
2020-02-23 43,828 Bs.F 47,909 Bs.F
2020-02-22 48,448 Bs.F 43,828 Bs.F
2020-02-21 45,344 Bs.F 48,448 Bs.F
2020-02-20 42,510 Bs.F 45,344 Bs.F
2020-02-19 45,827 Bs.F 42,510 Bs.F
2020-02-18 45,923 Bs.F 45,827 Bs.F
2020-02-17 46,423 Bs.F 45,923 Bs.F
2020-02-16 44,652 Bs.F 46,423 Bs.F
2020-02-15 49,779 Bs.F 44,652 Bs.F
2020-02-14 43,791 Bs.F 49,779 Bs.F
2020-02-13 45,017 Bs.F 43,791 Bs.F
2020-02-12 38,868 Bs.F 45,017 Bs.F
2020-02-11 40,264 Bs.F 38,868 Bs.F
2020-02-10 36,930 Bs.F 40,264 Bs.F
2020-02-09 37,173 Bs.F 36,930 Bs.F
2020-02-08 35,827 Bs.F 37,173 Bs.F
2020-02-07 36,350 Bs.F 35,827 Bs.F
2020-02-06 32,688 Bs.F 36,350 Bs.F
2020-02-05 32,576 Bs.F 32,688 Bs.F
2020-02-04 35,620 Bs.F 32,576 Bs.F
2020-02-03 34,005 Bs.F 35,620 Bs.F
2020-02-02 34,905 Bs.F 34,005 Bs.F
2020-02-01 32,139 Bs.F 34,905 Bs.F
2020-01-31 38,077 Bs.F 32,139 Bs.F
2020-01-30 32,929 Bs.F 38,077 Bs.F
2020-01-29 30,705 Bs.F 32,929 Bs.F
2020-01-28 30,290 Bs.F 30,705 Bs.F
2020-01-27 28,016 Bs.F 30,290 Bs.F
2020-01-26 28,639 Bs.F 28,016 Bs.F
2020-01-25 29,114 Bs.F 28,639 Bs.F
2020-01-24 29,376 Bs.F 29,114 Bs.F
2020-01-23 32,587 Bs.F 29,376 Bs.F
2020-01-22 28,869 Bs.F 32,587 Bs.F
2020-01-21 28,135 Bs.F 28,869 Bs.F
2020-01-20 25,781 Bs.F 28,135 Bs.F
2020-01-19 31,192 Bs.F 25,781 Bs.F
2020-01-18 24,159 Bs.F 31,192 Bs.F
2020-01-17 22,448 Bs.F 24,159 Bs.F
2020-01-16 23,124 Bs.F 22,448 Bs.F
2020-01-15 17,888.02 Bs.F 23,124 Bs.F
2020-01-14 20,335 Bs.F 17,888.02 Bs.F
2020-01-13 23,816 Bs.F 20,335 Bs.F
2020-01-12 25,368 Bs.F 23,816 Bs.F
2020-01-11 30,124 Bs.F 25,368 Bs.F
2020-01-10 24,940 Bs.F 30,124 Bs.F
2020-01-09 24,647 Bs.F 24,940 Bs.F
2020-01-08 32,996 Bs.F 24,647 Bs.F
2020-01-07 31,206 Bs.F 32,996 Bs.F
2020-01-06 35,476 Bs.F 31,206 Bs.F
2020-01-05 41,698 Bs.F 35,476 Bs.F
2020-01-04 34,402 Bs.F 41,698 Bs.F
2020-01-03 38,196 Bs.F 34,402 Bs.F
2020-01-02 37,778 Bs.F 38,196 Bs.F
2020-01-01 37,996 Bs.F 37,778 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android