Rank #1703
673คนชอบสิ่งนี้
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0.257393 1.0%
0.00000685 BTC 13.3%
673คนชอบสิ่งนี้
$0.227017
ช่วง 24 ชม.
$0.303269
มูลค่าตามราคาตลาด $3,103,824
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $2,381.17
อุปทานที่หมุนเวียน 12,031,112
อุปทานรวม 21,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Ycash ZAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2022-01-21 45,480,789 R 11,681.98 R 3.82 R N/A
2022-01-20 47,893,751 R 7,256.39 R 3.94 R 3.82 R
2022-01-19 51,421,550 R 10,096.16 R 4.27 R 3.94 R
2022-01-18 52,410,244 R 16,710.37 R 4.37 R 4.27 R
2022-01-17 51,205,329 R 10,837.48 R 4.26 R 4.37 R
2022-01-16 71,421,382 R 34,128 R 5.95 R 4.26 R
2022-01-15 45,915,833 R 19,646.90 R 3.83 R 5.95 R
2022-01-14 48,619,120 R 13,280.26 R 4.05 R 3.83 R
2022-01-13 50,760,410 R 10,756.93 R 4.22 R 4.05 R
2022-01-12 52,451,826 R 12,919.24 R 4.37 R 4.22 R
2022-01-11 51,331,539 R 16,281.96 R 4.28 R 4.37 R
2022-01-10 53,869,315 R 13,693.17 R 4.49 R 4.28 R
2022-01-09 50,756,951 R 10,679.53 R 4.23 R 4.49 R
2022-01-08 47,364,730 R 30,757 R 3.96 R 4.23 R
2022-01-07 58,710,704 R 15,975.42 R 4.60 R 3.96 R
2022-01-06 62,006,892 R 23,218 R 5.17 R 4.60 R
2022-01-05 67,675,934 R 30,642 R 5.60 R 5.17 R
2022-01-04 68,934,900 R 43,011 R 5.75 R 5.60 R
2022-01-03 67,258,206 R 24,067 R 5.62 R 5.75 R
2022-01-02 76,114,170 R 30,346 R 6.36 R 5.62 R
2022-01-01 66,048,935 R 783.67 R 5.52 R 6.36 R
2021-12-31 56,893,446 R 21,437 R 4.75 R 5.52 R
2021-12-30 56,902,636 R 13,880.47 R 4.74 R 4.75 R
2021-12-29 66,230,418 R 28,563 R 5.54 R 4.74 R
2021-12-28 75,899,676 R 46,336 R 6.18 R 5.54 R
2021-12-27 71,589,274 R 38,519 R 6.00 R 6.18 R
2021-12-26 58,224,582 R 50,690 R 5.07 R 6.00 R
2021-12-25 56,943,467 R 3,110.64 R 4.77 R 5.07 R
2021-12-24 56,633,412 R 11,097.87 R 4.75 R 4.77 R
2021-12-23 52,962,770 R 15,146.74 R 4.44 R 4.75 R
2021-12-22 58,400,889 R 11,433.95 R 4.91 R 4.44 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android