yusd  (YVAULT-LP-YCURVE)
yUSD (YVAULT-LP-YCURVE)
$1.22 1.6%
0.00003274 BTC -0.7%
0.00098527 ETH -3.4%
494คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$67,008,761
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,317,639
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$1.16 / $1.23
อุปทานที่หมุนเวียน
55,129,572 / 55,129,572
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$67,008,761
อุปทานสูงสุด
55,129,572
YVAULT-LP-YCURVE
USD

yUSD DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-16 419,591,758 kr. 7,303,464 kr. 7.50 kr. N/A
2021-01-15 421,264,065 kr. 5,009,896 kr. 7.48 kr. 7.50 kr.
2021-01-14 417,311,253 kr. 5,111,319 kr. 7.41 kr. 7.48 kr.
2021-01-13 415,147,727 kr. 6,672,175 kr. 7.43 kr. 7.41 kr.
2021-01-12 418,942,481 kr. 14,741,899 kr. 7.45 kr. 7.43 kr.
2021-01-11 421,691,050 kr. 5,891,561 kr. 7.41 kr. 7.45 kr.
2021-01-10 412,116,148 kr. 3,015,966 kr. 7.35 kr. 7.41 kr.
2021-01-09 418,327,993 kr. 7,369,581 kr. 7.34 kr. 7.35 kr.
2021-01-08 441,461,284 kr. 5,240,249 kr. 7.34 kr. 7.34 kr.
2021-01-07 444,278,638 kr. 4,080,170 kr. 7.34 kr. 7.34 kr.
2021-01-06 427,699,609 kr. 6,145,347 kr. 7.33 kr. 7.34 kr.
2021-01-05 428,201,505 kr. 8,041,734 kr. 7.26 kr. 7.33 kr.
2021-01-04 439,093,515 kr. 4,428,201 kr. 7.43 kr. 7.26 kr.
2021-01-03 443,377,659 kr. 1,371,953 kr. 7.36 kr. 7.43 kr.
2021-01-02 446,388,205 kr. 1,315,122 kr. 7.31 kr. 7.36 kr.
2021-01-01 447,111,130 kr. 1,818,716 kr. 7.30 kr. 7.31 kr.
2020-12-31 445,712,606 kr. 972,223 kr. 7.24 kr. 7.30 kr.
2020-12-30 459,718,057 kr. 2,483,189 kr. 7.35 kr. 7.24 kr.
2020-12-29 461,465,419 kr. 2,926,132 kr. 7.35 kr. 7.35 kr.
2020-12-28 459,988,437 kr. 3,593,544 kr. 7.24 kr. 7.35 kr.
2020-12-27 451,135,628 kr. 3,003,729 kr. 7.27 kr. 7.24 kr.
2020-12-26 452,775,848 kr. 1,028,785 kr. 7.40 kr. 7.27 kr.
2020-12-25 446,975,478 kr. 382,693 kr. 7.40 kr. 7.40 kr.
2020-12-24 434,424,721 kr. 882,285 kr. 7.25 kr. 7.40 kr.
2020-12-23 441,036,446 kr. 644,701 kr. 7.41 kr. 7.25 kr.
2020-12-22 425,883,251 kr. 945,440 kr. 7.16 kr. 7.41 kr.
2020-12-21 432,185,628 kr. 692,827 kr. 7.29 kr. 7.16 kr.
2020-12-20 430,280,179 kr. 6,225,966 kr. 7.16 kr. 7.29 kr.
2020-12-19 432,631,934 kr. 701,427 kr. 7.24 kr. 7.16 kr.
2020-12-18 438,612,530 kr. 731,131 kr. 7.23 kr. 7.24 kr.
2020-12-17 449,681,618 kr. 879,142 kr. 7.38 kr. 7.23 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android