Rank #3302
zenad  (ZND)
Zenad (ZND)
$0.001254171204 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2022-01-16 21:30:49 UTC (8 วัน ที่ผ่านมา)
137คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด $48,961.47
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน 39,038,906
อุปทานรวม 46,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Zenad USD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2022-01-17 48,893 $ 3.86 $ 0.00125417 $ N/A
2022-01-16 11,430.57 $ 0.320201 $ 0.00029415 $ 0.00125417 $
2022-01-15 11,430.57 $ 0.320201 $ 0.00029415 $ 0.00029415 $
2022-01-12 7,742.27 $ 0.529219 $ 0.00019993 $ 0.00029415 $
2022-01-11 7,742.27 $ 0.529219 $ 0.00019993 $ 0.00019993 $
2022-01-07 10,649.52 $ 0.00272673 $ 0.00027322 $ 0.00019993 $
2022-01-06 10,649.52 $ 0.00272673 $ 0.00027322 $ 0.00027322 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android