zillioncoin  (ZLN)
ZillionCoin (ZLN)
$0.00036202 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-11-29 17:43:35 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
27คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 220,000,000
ZLN
USD

ZillionCoin DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-11-29 0.00000000 kr. 0.825609 kr. 0.00220163 kr. N/A
2020-11-28 0.00000000 kr. 0.094188 kr. 0.00314432 kr. 0.00220163 kr.
2020-11-27 0.00000000 kr. 0.094188 kr. 0.00314432 kr. 0.00314432 kr.
2020-11-25 0.00000000 kr. 0.481944 kr. 0.00230595 kr. 0.00314432 kr.
2020-11-24 0.00000000 kr. 0.504599 kr. 0.00230426 kr. 0.00230595 kr.
2020-11-23 0.00000000 kr. 1.40 kr. 0.00196475 kr. 0.00230426 kr.
2020-11-22 0.00000000 kr. 0.486728 kr. 0.00350689 kr. 0.00196475 kr.
2020-11-21 0.00000000 kr. 0.03401509 kr. 0.00340661 kr. 0.00350689 kr.
2020-11-20 0.00000000 kr. 0.101466 kr. 0.00338726 kr. 0.00340661 kr.
2020-11-19 0.00000000 kr. 0.221287 kr. 0.00335786 kr. 0.00338726 kr.
2020-11-18 0.00000000 kr. 12.41 kr. 0.00221751 kr. 0.00335786 kr.
2020-11-17 0.00000000 kr. 12.41 kr. 0.00221751 kr. 0.00221751 kr.
2020-11-16 0.00000000 kr. 2.06 kr. 0.00202261 kr. 0.00221751 kr.
2020-11-15 0.00000000 kr. 0.127077 kr. 0.00303017 kr. 0.00202261 kr.
2020-11-14 0.00000000 kr. 269.36 kr. 0.00306829 kr. 0.00303017 kr.
2020-11-13 0.00000000 kr. 11.09 kr. 0.00403730 kr. 0.00306829 kr.
2020-11-12 0.00000000 kr. 48.01 kr. 0.00399894 kr. 0.00403730 kr.
2020-11-11 0.00000000 kr. 13.98 kr. 0.00290024 kr. 0.00399894 kr.
2020-11-10 0.00000000 kr. 0.319658 kr. 0.00193732 kr. 0.00290024 kr.
2020-11-09 0.00000000 kr. 0.319658 kr. 0.00193732 kr. 0.00193732 kr.
2020-11-08 0.00000000 kr. 0.150664 kr. 0.00279425 kr. 0.00193732 kr.
2020-11-07 0.00000000 kr. 29.35 kr. 0.00293973 kr. 0.00279425 kr.
2020-11-06 0.00000000 kr. 3.62 kr. 0.00271693 kr. 0.00293973 kr.
2020-11-05 0.00000000 kr. 0.177887 kr. 0.00261990 kr. 0.00271693 kr.
2020-11-04 0.00000000 kr. 0.702053 kr. 0.00262353 kr. 0.00261990 kr.
2020-11-03 0.00000000 kr. 0.702053 kr. 0.00262353 kr. 0.00262353 kr.
2020-10-31 0.00000000 kr. 5.11 kr. 0.00256071 kr. 0.00262353 kr.
2020-10-30 0.00000000 kr. 12.82 kr. 0.00257097 kr. 0.00256071 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android