Coins: 5954
ตลาดแลกเปลี่ยน: 390
มูลค่าตามราคาตลาด: 204,907,189,147 $ -7.2%
ปริมาณ 24 ชม.: 48,505,991,509 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.53%
XRP 5.77%
zilliqa  (ZIL)
Zilliqa (ZIL)
$0.00477371 -8.3%
0.00002959 ETH -2.5%
2,431คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$44,306,613
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$6,602,387
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00468420 / $0.00523384
Circulating Supply
9,281,703,581 / 12,599,999,804
ZIL
USD

การแลกเปลี่ยน Zilliqa

* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
1
0.00 $
0.00000064 BTC
1.56% 62,111 $ 82,527 $
361,362.37 $
75613958.969 ZIL
5.47% เมื่อไม่นานมานี้
2
0.00 $
0.00476 USDT
0.42% 3,565 $ 23,944 $
197,626.53 $
41501836.518 ZIL
2.99% เมื่อไม่นานมานี้
3
0.00 $
0.004747 USDT
0.19% 6,838 $ 6,985 $
249,694.07 $
52579690.101 ZIL
3.78% เมื่อไม่นานมานี้
4
0.00 $
0.004759 USDT
0.38% 6,842 $ 6,680 $
250,325.27 $
52579690.101 ZIL
3.79% เมื่อไม่นานมานี้
5
0.00 $
5.63 KRW
0.35% 5,556 $ 7,621 $
191,301.65 $
39749627.911 ZIL
2.90% เมื่อไม่นานมานี้
6
0.00 $
0.0000295 ETH
0.27% 1,768 $ 10,515 $
102,912.72 $
21600021.901 ZIL
1.56% เมื่อไม่นานมานี้
7
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 4,624 $ 9,907 $
11,427.63 $
2442373.555 ZIL
0.17% เมื่อไม่นานมานี้
8
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 4,474 $ 9,764 $
11,425.65 $
2442373.555 ZIL
0.17% เมื่อไม่นานมานี้
9
0.00 $
0.00475 USDT
0.63% 1,320 $ 3,742 $
40,429.54 $
8513661.885 ZIL
0.61% เมื่อไม่นานมานี้
10
0.00 $
0.00000064 BTC
1.56% 3,252 $ 3,177 $
4,869.55 $
1018544.719 ZIL
0.07% เมื่อไม่นานมานี้
11
0.00 $
0.000286 BNB
0.59% 1,098 $ 2,700 $
15,592.06 $
3274751.725 ZIL
0.24% เมื่อไม่นานมานี้
12
0.00 $
5.7 KRW
1.75% 1,594 $ 2,758 $
15,676.85 $
3217399.002 ZIL
0.24% เมื่อไม่นานมานี้
13
0.01 $
6.89 KRW
1.01% 846 $ 1,147 $
18,260.01 $
3100305.940 ZIL
0.28% เมื่อไม่นานมานี้
14
0.00 $
0.0000293 ETH
0.68% 282 $ 776 $
1,453.95 $
309573.898 ZIL
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
15
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 18,081 $ 36,046 $
51,534.61 $
10946998.000 ZIL
0.78% เมื่อไม่นานมานี้
16
0.00 $
0.00475 USDT
0.42% 5,690 $ 7,023 $
585,223.54 $
122852930.714 ZIL
8.86% เมื่อไม่นานมานี้
17
MXC MXC
0.00 $
0.0047537 USDT
0.39% 8,482 $ 4,860 $
480,612.24 $
101111655.260 ZIL
7.28% เมื่อไม่นานมานี้
18
0.00 $
0.0047558 USD
0.72% 21,379 $ 13,372 $
84,983.91 $
17869530.000 ZIL
1.29% เมื่อไม่นานมานี้
19
0.00 $
0.00002937 ETH
0.03% 1,223 $ 4,077 $
352,695.00 $
74480944.000 ZIL
5.34% เมื่อไม่นานมานี้
20
0.00 $
0.0000006382 BTC
0.53% 15,945 $ 11,896 $
30,464.19 $
6393769.000 ZIL
0.46% เมื่อไม่นานมานี้
21
0.00 $
0.00002928 ETH
1.51% 483 $ 8,219 $
309,149.20 $
65473780.211 ZIL
4.68% เมื่อไม่นานมานี้
22
0.00 $
0.00475 USDT
0.4% 2,579 $ 4,812 $
309,156.57 $
65079868.000 ZIL
4.68% เมื่อไม่นานมานี้
23
0.00 $
0.00000063 BTC
1.59% 893 $ 5,111 $
344,224.81 $
73184279.968 ZIL
5.21% เมื่อไม่นานมานี้
24
MXC MXC
0.00 $
0.00002953 ETH
0.37% 126 $ 314 $
265,787.45 $
55807096.110 ZIL
4.02% เมื่อไม่นานมานี้
25
0.00 $
0.00476737 USDT
2.08% 291 $ 353 $
268,483.11 $
56294652.253 ZIL
4.06% เมื่อไม่นานมานี้
26
0.00 $
0.00475 USDT
0.42% 5,691 $ 7,025 $
11,634.77 $
2450051.842 ZIL
0.18% เมื่อไม่นานมานี้
27
0.00 $
0.000000638 BTC
0.3% 4,550 $ 4,416 $
49,884.29 $
10461766.893 ZIL
0.75% เมื่อไม่นานมานี้
28
0.01 $
0.00518 USDT
0.46% 4,153 $ 0 $
113,185.12 $
21848269.592 ZIL
1.71% เมื่อไม่นานมานี้
29
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 1,560 $ 7,330 $
10,042.83 $
2150782.138 ZIL
0.15% เมื่อไม่นานมานี้
30
0.00 $
0.000000648 BTC
2.8% 2,361 $ 0 $
96,337.67 $
19938502.000 ZIL
1.46% เมื่อไม่นานมานี้
31
0.00 $
0.00002944 ETH
0.2% 786 $ 4,708 $
15,766.10 $
3316410.000 ZIL
0.24% เมื่อไม่นานมานี้
32
0.00 $
0.00003028 ETH
1.14% 3,334 $ 0 $
51,367.49 $
10506741.759 ZIL
0.78% เมื่อไม่นานมานี้
33
0.00 $
0.00002954 ETH
0.37% 1,171 $ 1,087 $
20,549.96 $
4308261.303 ZIL
0.31% เมื่อไม่นานมานี้
34
0.00 $
0.004761 USDT
2.55% 456 $ 439 $
59,568.15 $
12514891.000 ZIL
0.90% เมื่อไม่นานมานี้
35
0.00 $
0.00479 USDT
2.9% 4,995 $ 0 $
2,198.27 $
458519.000 ZIL
0.03% ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
36
0.00 $
0.017527 XRP
0.3% 1,280 $ 1,336 $
7,514.87 $
1572755.520 ZIL
0.11% เมื่อไม่นานมานี้
37
0.00 $
0.00002948 ETH
0.71% 1,050 $ 1,224 $
10,956.01 $
2301081.748 ZIL
0.17% เมื่อไม่นานมานี้
38
0.00 $
0.004755 USDT
0.02% 60 $ 197 $
18,416.40 $
3872681.483 ZIL
0.28% เมื่อไม่นานมานี้
39
0.00 $
0.00473 USD
0.84% 506 $ 1,242 $
8,131.07 $
1719042.154 ZIL
0.12% เมื่อไม่นานมานี้
40
0.00 $
0.00002946 ETH
1.01% 738 $ 950 $
7,300.95 $
1534452.990 ZIL
0.11% เมื่อไม่นานมานี้
41
0.00 $
0.00002956 ETH
0.58% 0 $ 0 $
0.98 $
205.247 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
42
0.00 $
0.004759 USDT
3.22% 104 $ 441 $
9,330.95 $
1960349.471 ZIL
0.14% เมื่อไม่นานมานี้
43
0.00 $
0.0000296 ETH
0.81% 0 $ 0 $
33.70 $
7126.143 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
44
0.00 $
0.00000064 BTC
4.62% 0 $ 330 $
12,056.12 $
2537200.182 ZIL
0.18% เมื่อไม่นานมานี้
45
0.00 $
0.0175 XRP
1.7% 23 $ 30 $
6,329.69 $
1329873.400 ZIL
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
46
0.00 $
0.004738 USD
2.29% 258 $ 417 $
400.82 $
84597.270 ZIL
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
47
0.00 $
0.00478876 USDT
1.47% 0 $ 0 $
1.24 $
258.461 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
48
0.00 $
0.00000064 BTC
1.54% 0 $ 0 $
102.66 $
21462.406 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
49
0.00 $
0.0000294907356427 ETH
2.9% 0 $ 0 $
6,714.63 $
1409754.139 ZIL
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
50
0.00 $
0.00472634 USDT
1.74% 0 $ 0 $
42.10 $
8895.960 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
51
0.00 $
0.00002953 ETH
6.47% 0 $ 0 $
2,483.30 $
521503.556 ZIL
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
52
0.00 $
0.00000063 BTC
4.62% 0 $ 0 $
2.87 $
609.702 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
53
0.01 $
0.00003399 ETH
19.44% 0 $ 0 $
1,881.93 $
343332.076 ZIL
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
54
0.00 $
0.00000064 BTC
0.99% 0 $ 23,394,712 $
138,327.77 $
28938330.000 ZIL
2.09% เมื่อไม่นานมานี้
55
0.00 $
0.00002953 ETH
0.99% 0 $ 505,657 $
9,662.13 $
2029087.400 ZIL
0.15% เมื่อไม่นานมานี้
56
0.00 $
0.004751 USDT
7.84% 0 $ 0 $
192,189.87 $
40336926.791 ZIL
2.91% เมื่อไม่นานมานี้
57
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 1,605 $ 7,325 $
1,076.77 $
229764.605 ZIL
0.02% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
58
0.00 $
0.004921 USDT
5.66% 167 $ 0 $
66,556.66 $
13486382.357 ZIL
1.01% เมื่อไม่นานมานี้
59
0.00 $
0.0048 USDT
9.62% 0 $ 0 $
66,945.84 $
13909925.084 ZIL
1.01% เมื่อไม่นานมานี้
60
0.00 $
0.00000064 BTC
15.94% 0 $ 0 $
65,053.33 $
13612209.181 ZIL
0.99% เมื่อไม่นานมานี้
61
0.00 $
0.0047 USDT
4.17% 0 $ 0 $
27,308.59 $
5808051.771 ZIL
0.41% เมื่อไม่นานมานี้
62
0.00 $
0.0000006313 BTC
2.34% 0 $ 4 $
14,327.58 $
3036680.500 ZIL
0.22% เมื่อไม่นานมานี้
63
0.00 $
0.00002952 ETH
2.53% 4 $ 5 $
13,645.38 $
2862045.300 ZIL
0.21% เมื่อไม่นานมานี้
64
0.00 $
0.00002957 ETH
6.17% 0 $ 5 $
13,115.89 $
2749994.138 ZIL
0.20% เมื่อไม่นานมานี้
65
0.00 $
0.00002952 ETH
7.47% 0 $ 0 $
9,501.48 $
1995539.860 ZIL
0.14% เมื่อไม่นานมานี้
66
0.00 $
0.00478 USDT
10.1% 0 $ 0 $
4,281.64 $
895388.500 ZIL
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
67
0.00 $
0.00000063 BTC
6.15% 0 $ 0 $
793.17 $
168566.000 ZIL
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
68
0.00 $
0.00002955 ETH
5.65% 0 $ 0 $
0.88 $
184.751 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
69
0.00 $
0.00000064 BTC
13.24% 0 $ 0 $
64.81 $
13561.000 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
70
0.00 $
0.0000006513 BTC
100.0% 0 $ 0 $
245,595.95 $
50454748.049 ZIL
3.72% เมื่อไม่นานมานี้ -
71
0.00 $
0.00002267 BCH
100.0% 0 $ 0 $
236,029.16 $
49657584.925 ZIL
3.57% เมื่อไม่นานมานี้ -
72
0.00 $
0.00002945 ETH
100.0% 0 $ 0 $
124,711.52 $
26219743.661 ZIL
1.89% เมื่อไม่นานมานี้ -
73
0.00 $
0.00002935 ETH
63.64% 0 $ 0 $
16,046.22 $
3413497.339 ZIL
0.24% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
74
0.00 $
0.00000064 BTC
- - -
106,713.66 $
22324621.400 ZIL
1.62% เมื่อไม่นานมานี้ -
75
0.00 $
0.00000063 BTC
- - -
63,469.91 $
13566142.247 ZIL
0.97% เมื่อไม่นานมานี้ -
76
0.00 $
0.00476 USDT
- - -
56,881.26 $
11952904.350 ZIL
0.86% เมื่อไม่นานมานี้ -
77
0.00 $
0.00002953 ETH
- - -
29,884.08 $
6275781.600 ZIL
0.45% เมื่อไม่นานมานี้ -
78
FEX FEX
0.00 $
0.00474 USDT
- - -
8,163.90 $
1722191.288 ZIL
0.12% เมื่อไม่นานมานี้ -
79
FEX FEX
0.00 $
0.00002951 ETH
- - -
5,381.62 $
1129493.352 ZIL
0.08% เมื่อไม่นานมานี้ -
80
0.00 $
0.004759 USDT
- - -
5,008.10 $
1052157.405 ZIL
0.08% เมื่อไม่นานมานี้ -
81
0.00 $
0.00002946 ETH
- - -
2,776.57 $
583684.280 ZIL
0.04% เมื่อไม่นานมานี้ -
82
0.00 $
0.000000639 BTC
- - -
1,868.99 $
391436.860 ZIL
0.03% เมื่อไม่นานมานี้ -
83
0.00 $
0.00474852 USD
- - -
432.90 $
91165.853 ZIL
0.01% เมื่อไม่นานมานี้ -
84
0.00 $
0.00464 USDT
- - -
175.85 $
37856.309 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
85
0.00 $
0.0042944676952099 EUR
- - -
0.00 $
0.000 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
86
0.02 $
0.00000221 BTC
56.63% 0 $ 0 $
178.66 $
10819.849 ZIL
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
87
0.01 $
0.00000103 BTC
- - -
22,785.07 $
2978706.660 ZIL
0.35% เมื่อไม่นานมานี้ -
88
0.01 $
6.375 KRW
0.99% 0 $ 357 $
125.05 $
23038.397 ZIL
ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
89
0.00 $
0.000029 ETH
3.33% 0 $ 856 $
3.11 $
678.000 ZIL
ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
90
0.00 $
0.00000063 BTC
1.56% 1,566 $ 7,121 $
5,491.18 $
1165159.487 ZIL
ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
91
0.00 $
0.00003 ETH
3.33% 245 $ 0 $
34.86 $
7266.366 ZIL
ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
92
0.01 $
0.0000516 ETH
61.89% 0 $ 0 $
3.91 $
437.000 ZIL
5 วัน ที่ผ่านมา
93
0.00 $
0.028502 TRY
60.0% 0 $ 8 $
148,782.42 $
29883060.809 ZIL
ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
94
0.00 $
0.00000063 BTC
42.25% 0 $ 0 $
27,135.39 $
5734314.937 ZIL
ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
95
0.00 $
0.00003 ETH
3.33% 277 $ 0 $
10.98 $
2289.217 ZIL
ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
96
0.01 $
0.00002989 ETH
- - -
5,038.36 $
971669.695 ZIL
6 วัน ที่ผ่านมา -
97
0.00 $
0.00002859 ETH
- - -
1,503.49 $
301870.000 ZIL
7 วัน ที่ผ่านมา -
98
0.00 $
66 IDR
- - -
163.89 $
34804.646 ZIL
ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
99
0.00 $
110 VND
- - -
78.27 $
16495.244 ZIL
ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
100
0.01 $
0.29 THB
3.33% 0 $ 638 $
48.20 $
5039.608 ZIL
ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
Show More
Anomaly BTC/USD Stale