Rank #
1คนชอบสิ่งนี้
znaq  (ZNAQ)
ZNAQ (ZNAQ)
1คนชอบสิ่งนี้
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

แผนภูมิ ZNAQถึงUSD

ZNAQ เป็นอัตรา USD วันนี้อยู่ที่ N/A และลดลงเพิ่มขึ้น% จาก N/A ตั้งแต่เมื่อวาน
ZNAQ (ZNAQ) อยู่ในเส้นรายเดือน ขาขึ้น เนื่องจากเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น % จาก N/A ตั้งแต่ 1 เดือน (30 วัน) ที่แล้ว

ฉันสามารถซื้อและขาย ZNAQ ได้ที่ไหน

ZNAQ มีปริมาณการซื้อขายทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงที่ สามารถซื้อขาย ZNAQ ได้ทั่วทั้ง 0 ตลาด (รายการทั้งหมด) และมีการซื้อขายมากที่สุดใน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZNAQ

ประวัติราคาในช่วง 7 วันของ ZNAQ (ZNAQ) เป็น USD

เปรียบเทียบราคาและการเปลี่ยนแปลงของ ZNAQ ใน USD เป็นสัปดาห์
วันที่ วันในสัปดาห์ 1 ZNAQ เป็น USD การเปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชั่วโมง % การเปลี่ยนแปลง
December 09, 2021 Thursday N/A N/A ?
December 08, 2021 Wednesday N/A N/A ?
December 07, 2021 Tuesday N/A N/A ?
December 06, 2021 Monday N/A N/A ?
December 05, 2021 Sunday N/A N/A ?
December 04, 2021 Saturday N/A N/A ?
December 03, 2021 Friday N/A N/A ?

Convert ZNAQ (ZNAQ) to USD

ZNAQ USD
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -

Convert US Dollar (USD) to ZNAQ

USD ZNAQ
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android