Rank #N/A
687คนชอบสิ่งนี้
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0.003384435369 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-11-19 05:48:47 UTC (13 วัน ที่ผ่านมา)
687คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 21,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Zonecoin NOK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-20 0.000000000000 kr 50.20 kr 0.02981078 kr N/A
2021-11-19 0.000000000000 kr 102.22 kr 0.03035665 kr 0.02981078 kr
2021-11-18 0.000000000000 kr 0.397459 kr 0.03366524 kr 0.03035665 kr
2021-11-17 0.000000000000 kr 5.89 kr 0.03503900 kr 0.03366524 kr
2021-11-16 0.000000000000 kr 5.89 kr 0.03503900 kr 0.03503900 kr
2021-11-14 0.000000000000 kr 0.155844 kr 0.03853446 kr 0.03503900 kr
2021-11-13 0.000000000000 kr 0.155728 kr 0.03850541 kr 0.03853446 kr
2021-11-12 0.000000000000 kr 0.055564 kr 0.050617 kr 0.03850541 kr
2021-11-11 0.000000000000 kr 2.82 kr 0.050311 kr 0.050617 kr
2021-11-10 0.000000000000 kr 72.33 kr 0.04449554 kr 0.050311 kr
2021-11-09 0.000000000000 kr 155.59 kr 0.04437167 kr 0.04449554 kr
2021-11-08 0.000000000000 kr 132.12 kr 0.03616825 kr 0.04437167 kr
2021-11-07 0.000000000000 kr 132.12 kr 0.03616825 kr 0.03616825 kr
2021-11-06 0.000000000000 kr 34.10 kr 0.04006700 kr 0.03616825 kr
2021-11-05 0.000000000000 kr 34.08 kr 0.04004267 kr 0.04006700 kr
2021-11-04 0.000000000000 kr 11.58 kr 0.03590816 kr 0.04004267 kr
2021-11-03 0.000000000000 kr 11.55 kr 0.03583861 kr 0.03590816 kr
2021-11-02 0.000000000000 kr 18.52 kr 0.03553820 kr 0.03583861 kr
2021-11-01 0.000000000000 kr 18.52 kr 0.03553820 kr 0.03553820 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android