ได้รับเงิน Harmony (ONE)

ฉันฝากเงิน (Harmony)
กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง
แพลตฟอร์ม
APR %
อัตราผลตอบแทน
งบดุลโดยประมาณ
ONE 0
1 เดือน
ONE 0
1 ปี
ONE 0
5 ปี
ONE 0
10 ปี

ผลตอบแทนจากทุกแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม ผลตอบแทน (APR) หลักประกัน DeFi Score ดูรายละเอียด
Overview
Staked operates the most secure, performant, and cost-effective block production nodes for decentralized PoS protocols on behalf of institutional investors

Categories
CeFi Platform
Overview
Binance Staking allows Binance users to stake their tokens for rewards for supported chains by simply holding coins in their Binance account.

Categories
CeFi Platform
สังเกตเห็นข้อมูลหรือแพลตฟอร์มที่ขาดหายไปที่เราพลาดอย่างนั้นหรือ โปรดติดต่อเราที่ hello@coingecko.com แล้วเราจะตรวจสอบทันที

เงินที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินอื่นๆ

Discover More Coins
Up to 9.0% APR

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลทุกอย่างในที่นี้ถูกรวบรวมไว้ด้วยการดำเนินการอย่างสุดความสามารถจากแหล่งภายนอก และมิได้แสดงแทนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน หรือคำแนะนำรูปแบบใดๆ จาก CoinGecko เนื่องจาก CoinGecko เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น CoinGecko จึงไม่ให้ผลตอบแทนทุกรูปแบบที่อาจบ่งชี้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระบุในที่นี้ในทุกกรณี และจึงให้ข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "อัตราผลตอบแทนรายปี" ที่ระบุ) ไว้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันด้วยถ้อยคำหรือโดยนัยในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันผลตอบแทนจริงที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกทุกราย หลักประกันของการเดิมพัน (staking) ทุกประเภท ความถูกต้องหรือการปรับปรุงล่าสุดของข้อมูล

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android