ค้นหา
Coins: 2929
ตลาดแลกเปลี่ยน: 235
มูลค่าตามราคาตลาด: 216,691,240,332 $
ปริมาณ 24 ชม.: 9,313,604,464 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.5%
ETH 9.86%
BCH 3.66%

2nd Annual CHAINERS Blockchain Week

ประเภทกิจกรรม:
Conference

วันที่ของกิจกรรม:
Monday, Jan 14, 2019 to Friday, Jan 18, 2019

จัดโดย:
Chainers

อีเมล:
rae.mao@blockchainer.vip

สถานที่ประชุม:
InterContinental Grand Seoul Parnas , South Korea

ที่อยู่:
521 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

ลงทะเบียนตอนนี้

Asia's Biggest Blockchain Week Events(Two days Summit & One Week Business Tour ) which held by Chainers and Co-organized by The Blockchainer , BlockchainI, JLAB, JRR  Crypto, TimeStamp Capital,ONT Eco,Consensus Investment, Blockchain Investment.

Event Highlights:
 
1. South Korea is the most active Blockchain and Cryptocurrencies markets in Asia with five million digital currency retail investors.
2. Meeting Luxurious investors after parties and activities during the whole week
3. South Korean Mainstream Economy TV Channel and Top Blockchain Industry Media providing high exposure rate and many promotion chances
4. Great support from Top South Korea Finance Groups, Top Cryptocurrency Exchanges, Local Blockchain Associations and Developer Communities
5. 50 + Token Fund and Venture capitals mainly from South Korea,China,US are looking for promising projects to invest
6. 2600+ Attendees from 20+ Countries and Regions
7. Well-Organized Business Tour will lead you enter quality projects, tech-companies, crypto funds and exchanges offices and build strong connections with them

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

East-West Crypto Bridge Conference
Monday, Oct 22, 2018
Frankfurt, Germany

Crypto Invest Summit
Monday, Oct 22, 2018
Los Angeles, United States

East-West Crypto Bridge Conference
Monday, Oct 22, 2018
Frankfurt, Germany

Satoshi United
Monday, Oct 22, 2018
Dubai, United Arab Emirates

Satoshi United 2.0
Monday, Oct 22, 2018
Dubai, United Arab Emirates