ค้นหา
Coins: 4098
ตลาดแลกเปลี่ยน: 295
มูลค่าตามราคาตลาด: 134,463,754,271 $ 0.27%
ปริมาณ 24 ชม.: 18,453,361,525 $
ค่าความเด่น:
BTC 51.7%
ETH 11.5%
XRP 9.81%
2nd Annual CHAINERS Blockchain Week

2nd Annual CHAINERS Blockchain Week

ประเภทกิจกรรม:
Conference

วันที่ของกิจกรรม:
Wednesday, Jan 23, 2019 to Thursday, Jan 24, 2019

จัดโดย:
Chainers

อีเมล:
rae.mao@blockchainer.vip

สถานที่ประชุม:
InterContinental Grand Seoul Parnas , South Korea

ที่อยู่:
521 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

ลงทะเบียนตอนนี้

Asia's Biggest Blockchain Week Events(Two days Summit & One Week Business Tour ) which held by Chainers and Co-organized by The Blockchainer , BlockchainI, JLAB, JRR  Crypto, TimeStamp Capital,ONT Eco,Consensus Investment, Blockchain Investment.

Event Highlights:
 
1. South Korea is the most active Blockchain and Cryptocurrencies markets in Asia with five million digital currency retail investors.
2. Meeting Luxurious investors after parties and activities during the whole week
3. South Korean Mainstream Economy TV Channel and Top Blockchain Industry Media providing high exposure rate and many promotion chances
4. Great support from Top South Korea Finance Groups, Top Cryptocurrency Exchanges, Local Blockchain Associations and Developer Communities
5. 50 + Token Fund and Venture capitals mainly from South Korea,China,US are looking for promising projects to invest
6. 2600+ Attendees from 20+ Countries and Regions
7. Well-Organized Business Tour will lead you enter quality projects, tech-companies, crypto funds and exchanges offices and build strong connections with them

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

Crypto Assets Conference
Monday, Feb 25, 2019
Frankfurt, Germany

World Blockchain Summit Malaysia
Wednesday, Feb 27, 2019
Kuala Lumpur, Malaysia

Blockchain Africa Conference 2019
Thursday, Feb 28, 2019
Johannesburg, South Africa

European Blockchain Investment Congress 2019
Thursday, Feb 28, 2019
Vienna, Austria

European Blockchain Investment Congress 2019
Thursday, Feb 28, 2019
Vienna, Austria