ค้นหา
Coins: 3597
ตลาดแลกเปลี่ยน: 259
มูลค่าตามราคาตลาด: 109,402,976,472 $ 1.6%
ปริมาณ 24 ชม.: 12,093,008,521 $
ค่าความเด่น:
BTC 54.4%
XRP 11.3%
ETH 8.45%

2nd Annual CHAINERS Blockchain Week

ประเภทกิจกรรม:
Conference

วันที่ของกิจกรรม:
Wednesday, Jan 23, 2019 to Thursday, Jan 24, 2019

จัดโดย:
Chainers

อีเมล:
rae.mao@blockchainer.vip

สถานที่ประชุม:
InterContinental Grand Seoul Parnas , South Korea

ที่อยู่:
521 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

ลงทะเบียนตอนนี้

Asia's Biggest Blockchain Week Events(Two days Summit & One Week Business Tour ) which held by Chainers and Co-organized by The Blockchainer , BlockchainI, JLAB, JRR  Crypto, TimeStamp Capital,ONT Eco,Consensus Investment, Blockchain Investment.

Event Highlights:
 
1. South Korea is the most active Blockchain and Cryptocurrencies markets in Asia with five million digital currency retail investors.
2. Meeting Luxurious investors after parties and activities during the whole week
3. South Korean Mainstream Economy TV Channel and Top Blockchain Industry Media providing high exposure rate and many promotion chances
4. Great support from Top South Korea Finance Groups, Top Cryptocurrency Exchanges, Local Blockchain Associations and Developer Communities
5. 50 + Token Fund and Venture capitals mainly from South Korea,China,US are looking for promising projects to invest
6. 2600+ Attendees from 20+ Countries and Regions
7. Well-Organized Business Tour will lead you enter quality projects, tech-companies, crypto funds and exchanges offices and build strong connections with them

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

USA Blockchain Conference
Friday, Dec 14, 2018
Phoenix, United States

XinFin at Hackference India 2018
Saturday, Dec 15, 2018
Bangaluru, India

Blockchain Day Dubai
Saturday, Dec 15, 2018
Dubai, United Arab Emirates

Vietnam Blockchain Day
Sunday, Dec 16, 2018
Ha Noi, Vietnam

Blockchain Connect Conference: Academic 2019
Friday, Jan 11, 2019
San Francisco, United States