ค้นหา
Coins: 4246
ตลาดแลกเปลี่ยน: 303
มูลค่าตามราคาตลาด: 141,908,458,250 $ 1.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 26,969,670,626 $
ค่าความเด่น:
BTC 50.2%
ETH 10.3%
XRP 9.31%
GibFin London

GibFin London

ประเภทกิจกรรม:
Event

วันที่ของกิจกรรม:
Wednesday, Oct 24, 2018 to Wednesday, Oct 24, 2018

จัดโดย:
The Gibraltar International Fintech Forum

อีเมล:
marketing@gibfin.com

สถานที่ประชุม:
QEII Centre London

ที่อยู่:
Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE

ลงทะเบียนตอนนี้

Gibraltar is now the leading Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) jurisdiction in the world. It is the only jurisdiction in the world with an operational DLT regulator and is currently introducing a regulatory framework for token sales. Regulation is undeniably the future for tokenomics and Gibraltar is the global leader, giving operators, investors and customers the certainty they require.

The Gibraltar International Fintech Forum (Gibfin) is the primary symposium for the Gibraltar DLT Ecosystem and GibFin London is now bringing that forum to the QEII conference centre in the centre of London, giving the widest possible audience the chance to join the global visionaries who are forging the DLT future and to experience Gibraltar’s world leading DLT community.

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

Mallorca Blockchain Days
Friday, Mar 22, 2019
Palma, Spain

C³ Crypto Conference
Wednesday, Mar 27, 2019
Berlin, Germany

Vienna Blockchain Week
Monday, Apr 01, 2019
Vienna, Austria

Blockchain Summit Austria 2019
Tuesday, Apr 02, 2019
Vienna, Austria

CRYPTOBLOCKCON - LOS ANGELES
Wednesday, Apr 03, 2019
,