ค้นหา
Coins: 2920
ตลาดแลกเปลี่ยน: 235
มูลค่าตามราคาตลาด: 213,048,375,739 $
ปริมาณ 24 ชม.: 10,565,233,318 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.9%
ETH 9.82%
BCH 3.59%
ICO คำอธิบาย ไทม์ไลน์ Telegram Users Reddit Subscribers Twitter Followers ลิงก์
loligo ICO logo (small)
Loligo LLG
LOLIGO is the safest and most advanced ICO crowdfunding platform.
เริ่มต้นใน 1 วัน
Oct 20, 2018 Nov 25, 2018
6,540 - 2,630
paple ICO logo (small)
PAPLE PAP
PAPLE - Blockchain Platform For Organic Way of Life. The PAPLE Platform takes an initiative against food adulteration, promoting organic food and dairy industry. We strive to provide healthy food for a healthy society.
เริ่มต้นใน 1 วัน
Oct 20, 2018 Apr 10, 2019
8,731 12 302
vanywhere ICO logo (small)
Vanywhere VANY
Skill sharing platform where anyone with a marketable Skill can earn Crypto
เริ่มต้นใน 1 วัน
Oct 20, 2018 Nov 10, 2018
2,412 336 3,048
monoreto ICO logo (small)
Monoreto MNR
Monoreto is a blockchain-based social network where everyone can get rewards for their unique content.
เริ่มต้นใน 1 วัน
Oct 20, 2018 Dec 31, 2018
3,998 - 1,482
exosis ICO logo (small)
Exosis EXO
Exosis has Multi Utility Platform unless other crypto provide only trading
เริ่มต้นใน 2 วัน
Oct 21, 2018 Nov 19, 2018
9,604 - -
fiii ICO logo (small)
Fiii FIII
Making Cryptocurrencies available for all
เริ่มต้นใน 2 วัน
Oct 21, 2018 Dec 31, 2018
3,209 - 4,999
cloudbric ICO logo (small)
Cloudbric CLB
Decentralized AI Based Web Security Platform
เริ่มต้นใน 3 วัน
Oct 22, 2018 Oct 31, 2018
- 1,252 9,750
br11 token ICO logo (small)
BR11 Token BR11
BR11 is a Security Token legally backed by a portfolio of 11 high-growth revenue generating startups.
เริ่มต้นใน 3 วัน
Oct 22, 2018 Nov 22, 2018
341 76,033 663
airpod ICO logo (small)
AirPod APOD
Transforming Travel and Napping Industry
เริ่มต้นใน 3 วัน
Oct 22, 2018 Nov 29, 2018
15,308 1,662 7,323
myrillion ICO logo (small)
Myrillion MYL
Myrillion' is focused on developing a decentralized ecosystem transversal to entertainment business areas, starting with the music industry as target for its first ICO.
เริ่มต้นใน 3 วัน
Oct 22, 2018 Dec 09, 2018
130 - 57
coingrid ICO logo (small)
Coingrid CGT
Simplifying cryptocurrency, one of first ICOs in New Zealand.
เริ่มต้นใน 4 วัน
Oct 23, 2018 Dec 23, 2018
85 - 56
webloc ICO logo (small)
webloc WEB
weBloc is a project to decentralize and tokenize digital marketing ecosystem.
เริ่มต้นใน 5 วัน
Oct 24, 2018 Oct 31, 2018
19,937 - 11,620
everycoin ICO logo (small)
EveryCoin EYC
A new decentralized Financial Platform utilizing Multi BlockChain.
เริ่มต้นใน 6 วัน
Oct 25, 2018 Dec 25, 2018
1,545 - 1,013
gemera ICO logo (small)
Gemera GEMA
GEMERA, the only crypto-token backed by Colombian emeralds
เริ่มต้นใน 6 วัน
Oct 25, 2018 Dec 12, 2018
5,850 66 2,848
Skillchain aims to build a world where individuals who stand out singularly for their abilities, track records and completed academic curricula are duly rewarded the roles and positions adapted to their talent and merit.
เริ่มต้นใน 7 วัน
Oct 26, 2018 Nov 24, 2018
4,496 - 2,183
One of the most profitable and stable ICO projects of 2018.
เริ่มต้นใน 7 วัน
Oct 26, 2018 Jan 10, 2019
607 - 793
Crypto HongBao is decentralized game currency.
เริ่มต้นใน 7 วัน
Oct 26, 2018 Nov 26, 2018
2,744 - 3
hara token ICO logo (small)
Hara Token HART
Empowering billions by utilizing a global and transparent data exchange.
เริ่มต้นใน 7 วัน
Oct 26, 2018 Nov 19, 2018
11,051 - 425
tripus ICO logo (small)
Tripus TRIP
Tripus Tourism Blockchain
เริ่มต้นใน 8 วัน
Oct 27, 2018 Nov 26, 2018
- - 11,398
bountie ICO logo (small)
Bountie BOUNTIE
We are creating an ecosystem between gamers, gaming partners and publishers, and Bountie.
เริ่มต้นใน 8 วัน
Oct 27, 2018 Nov 07, 2018
77 - 2,812
platin ICO logo (small)
Platin PTNX
Platin is a lightweight, secure and verifiable Proof of Location (PoL) protocol on the blockchain.
เริ่มต้นใน 9 วัน
Oct 28, 2018 Dec 01, 2018
4,021 - 5,611
Business Operating System - A decentralized platform to manage the future of work.
เริ่มต้นใน 9 วัน
Oct 28, 2018 Nov 20, 2018
26,533 - 15,398
unifox ICO logo (small)
UniFox FOX
Imagine MasterCard for cryptocurrencies
เริ่มต้นใน 9 วัน
Oct 28, 2018 Nov 25, 2018
26,215 - 10,183
uhive ICO logo (small)
UHIVE HVE
UHIVE, The New Era of Social Networking
เริ่มต้นใน 9 วัน
Oct 28, 2018 Feb 11, 2019
11,803 23 6,238
bet event ICO logo (small)
BET EVENT BETEC
Simple and safe betting between people practically on anything, anytime.
เริ่มต้นใน 9 วัน
Oct 28, 2018 Jan 27, 2019
82 - 0
dataxchain ICO logo (small)
DataXchain DXCT
A blockchain-based decentralised data trade service
เริ่มต้นใน 10 วัน
Oct 29, 2018 Dec 09, 2018
2,009 - 852
Cryptocurrency Investment Fund where professional traders guarantee you profit
เริ่มต้นใน 10 วัน
Oct 29, 2018 Nov 26, 2018
20,907 - 5,210
Have a M2O, Have a dream life.
เริ่มต้นใน 10 วัน
Oct 29, 2018 Nov 23, 2018
1,085 - 32
The first crypto currency provided with Laminated Veneer Lumber (LVL), Cross Laminated Timber (CLT), Smart Green House (SGH).
เริ่มต้นใน 10 วัน
Oct 29, 2018 Nov 30, 2018
567 - 91
ecostart ICO logo (small)
EcoStart ECT
EcoStart- platform for creating applications and software solutions on an open blockchain for supporting ecological projects.
เริ่มต้นใน 10 วัน
Oct 29, 2018 Nov 29, 2018
24 - 242
aircraft ICO logo (small)
Aircraft AIRT
Aircraft Company is a blockchain based eco-system, created to expand the boundaries of cryptocurrency influence in the whole world and to ensure the availability of cryptocurrency payments.
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Dec 09, 2018
1,728 - 281
foneex ICO logo (small)
Foneex FOX
FIRST EVER COMMODITY CRYPTO EXCHANGE Using Blockchain Technology to Eliminate Transaction Fees, Decentralize Account Balances and Creating the World's Most Advanced Commission Free Future Exchange
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Feb 25, 2019
- - 2
volans ICO logo (small)
Volans VOL
The first decentralized financial services company
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Nov 30, 2018
1,758 - 1,919
myoho ICO logo (small)
Myoho MYX
Myoho redefines crypto exchange with a simplified yet robust structure.
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Mar 02, 2019
- - 6
cryptto ICO logo (small)
Cryptto TTO
Institutional-grade crypto trading platform with proven sophisticated proprietary signals and trading strategies powered by market-leading ultrafast execution across all major exchanges
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Nov 30, 2018
11,933 - 1,388
The Browser to the Blockchain
เริ่มต้นใน 11 วัน
Oct 30, 2018 Nov 06, 2018
11,706 - 3,922
NYCREC tokenizes New York City real estate, offering token holders fractional interest in a portfolio of properties in NYC and paying them in Ethereum airdrops.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Dec 28, 2018
16,400 16 1,151
moviecoin ICO logo (small)
Moviecoin MOV
MovieCoin is a next-generation financial technology company focused on leveraging blockchain technology, proprietary applications and cryptographic tokens to become the leading entertainment transaction platform for businesses and consumers and the standard currency for funding motion pictures, television and other media.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Nov 30, 2018
2,559 107 1,281
sxfcoin ICO logo (small)
SXFCoin SXF
Finanzierung unserer einzigartigen Plastik-Recyclinganlage
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Dec 31, 2018
- - -
bidooh ICO logo (small)
Bidooh DOOH
A Global Digital Advertising Screen Network Open to Everyone.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Nov 30, 2018
18,895 - 11,928
All-In-One Solution for the Adult Entertainment Industry based on the Ethereum Blockchain.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Nov 30, 2018
- - 2,804
Global platform for artworks on the Ethereum blockchain
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Dec 31, 2018
- - 471
crypt-on ICO logo (small)
Crypt-ON IPT
Meet Crypt-ON - a multiservice financial p2p platform for secure transactions based on smart contracts.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Jan 21, 2019
13,950 - 7,397
brickex ICO logo (small)
BrickEx BRI
Brickex is an open and decentralized real estate marketplace that enables fractional real estate investment and trading by means of asset backed tokens.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Nov 30, 2018
9,656 - 2,492
Whatshalal is in the business of harmonising halal standards worldwide.
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Dec 11, 2018
4,107 - 31
labelscoin ICO logo (small)
LabelsCoin LBSC
The blockchain of music copyrights
เริ่มต้นใน 12 วัน
Oct 31, 2018 Dec 31, 2018
1,946 - 443
zaza ICO logo (small)
ZAZA ZAZA
ZAZA is decentralized Business Platform and B2B network powered by Blockchain.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
66,749 117 12,827
icovo ICO logo (small)
ICOVO OVO
The World's First ICO Platform Implementing DAICO.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
18,336 1,550 14,910
bittrace ICO logo (small)
Bittrace BTRC
Bittrace is a platform to enjoy a new digital currency which deals with less fluctuation, maximum stability and fast transactional processing. It even provides low transaction fees.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Jan 03, 2019
452 - 687
egypt ICO logo (small)
EGYPT EGY
Gold-backed open-source payment network which allows peer-to-peer transfer of tokens among community or EGY holders.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
2,736 - 2,388
Rise is a Germany-based software company developing sophisticated algorithmic trading technology using the latest artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) systems.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
- - 3,314
fameone ICO logo (small)
Fameone FAME
Fameone is a blockchain-based online platform that connects models, photographers, stylists and clients from all over the world on a single platform.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 15, 2018
563 - 404
primex ICO logo (small)
Primex PMX
The Primex Wallet will be an advanced user-friendly platform, providing users anywhere in the world with unified electronic wallets for all of their cryptocurrency and fiat savings.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 23, 2018
- - 1
The Alive Casino is the world’s first decentralized casino to offer a virtual reality gambling experience.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 01, 2018
85,779 13,723 19,237
izichain ICO logo (small)
IZIChain IZI
IZICHAIN - THE GLOBAL BLOCKCHAIN PLATFORM FOR CAPITAL CONNECTION
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Jan 29, 2019
44,954 - 4,003
w12 ICO logo (small)
W12 W12
W12.io Blockchain Protocol
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 12, 2018
8,663 - 7,126
Containers for industrial mining based on GPUs with immersion cooling system inside.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
1,245 - 3,036
bizicoin ICO logo (small)
Bizicoin BIZ
BIZI-13 is an African platform for music broadcasting based on blockchain technology.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Mar 30, 2019
358 745,552 438
The patent pending technological platform for crypto ETF’s is here.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Mar 01, 2019
70,963 7 5,120
ALL-IN-ONE BLOCKCHAIN INVESTMENT SOLUTION
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
27,840 8 5,054
primary ICO logo (small)
PRIMARY PRY
PRIMARY - We connect blockchain with the real world
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Feb 28, 2019
2,881 - 1,200
Data Choice blockchain powered Data Audience Platform for programmatic advertising, putting users back in control of their personal data.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 16, 2018
- - 3,205
filo ICO logo (small)
FILO FILO
Filo is developing a decentralized global community connecting service providers and consumers.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
176 - 19
Cloud service on blockchain to store, share and transact aircraft’s data.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
67 - 20
It's like Aliexpress and Visa in one bottle. But without the use of debit cards. Only a smartphone. Clever ratings, geolocation, crediting and much more. Exchanger inside cPay system
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
166 - 117
svper ICO logo (small)
SVPER SVP
SVPER is the first mobile application that rewards its users for meeting new people in the real world!
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
21,147 - 16,345
Your life is a goody as we revolutionize the future of retail and advertising markets
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 01, 2018
11 - 9
beatzcoin ICO logo (small)
BeatzCoin BTZC
A decentralized music and video platform optimized for user reward.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Feb 01, 2019
183 9,711 2,195
quidli ICO logo (small)
Quidli QUID
Quidli is a decentralized network for equity transfers, a gateway for early-stage startups and talented people to connect through fast, flexible, and fair equity-as-compensation.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
1,790 225 205
Investoland’s ecosystem will connect entrepreneurs and investors worldwide.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
524 - 802
The protocol of tokenization, confirmation and transfer of rights to assets through non-fungible tokens
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
7,215 - 1,722
The first option exchange with the possibility of insuring deposits against fall
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 27, 2018
23,179 - 5,786
A champion of independent artists and labels since 1998, eMusic is the first major music service to embrace blockchain to build a decentralized music distribution and royalty management system to ensure that artists and service providers get a fair share of revenue.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Apr 30, 2019
- 449 23,768
A Blockchain-based payment and settlement platform for the travel industry, transforming how companies in the travel ecosystem interact with each other and their customers.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
13,768 - 12,990
gemstra ICO logo (small)
Gemstra GMS
Gemstra is a blockchain-integrated ecosystem for the social selling economy.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
14,109 782 6,099
Shop without middlemen. Pay without bankers.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Mar 01, 2019
6,591 - 2,701
xresearch ICO logo (small)
XResearch XRES
XResearch is a decentralized, institutional-quality investment research firm and media platform that focuses on crypto, ICOs/STOs, and blockchain technology.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 28, 2018
17,147 13 1,235
ggpro ICO logo (small)
GGPRO GGP
GGPro is a blockchain platform that creates new opportunities for interaction between the gaming community, sponsors and game developers
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Jan 01, 2019
1,790 - 1,650
udap ICO logo (small)
UDAP UPX
UDAP is a blockchain middleware that provides common services for non-fungible asset lifecycle management, search, and trading.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 15, 2018
11,806 - 5,047
minedblock ICO logo (small)
MinedBlock MBTX
Hosted crypto mining service which allows token holders to earn crypto each month
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Apr 30, 2019
13,628 2,019 10,963
finlocale ICO logo (small)
Finlocale FNL
Finlocale is a P2P crypto marketplace with unlimited payment methods
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 15, 2018
5,457 - 699
Shark Lotto - international transparent decentralized lottery platform based Ethereum blockchain
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
1,071 - 719
fructus ICO logo (small)
Fructus FRUCTUS
DECENTRALIZED ORGANIC FOOD COMMERCE ON THE BLOCKCHAIN
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
4,964 - 10,918
infleum ICO logo (small)
INFLEUM IFUM
INFLEUM is an open source brand publishing and marketing agent platform based on blockchains that provides 8 DAPP services by ELSOL COMPANY.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
27,888 - 9,970
karbon14 ICO logo (small)
Karbon14 K14
Karbon14 is the first application to use blockchain benefits to create Proof of Life Certificates.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 May 01, 2019
580 - 36
rise ICO logo (small)
Rise RISE
Rise is a Germany-based software company developing sophisticated algorithmic trading technology using the latest artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) systems.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
951 1,310 37,168
Globalizing Seamless Trading Under One Platform
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 01, 2018
344 - 665
sendy ICO logo (small)
Sendy SNDY
Tokenizing email subscribers' attention.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
2,601 - 1,142
azbit ICO logo (small)
Azbit AZ
Blockchain Investing Banking
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 31, 2018
35,177 - 13,062
jibbit ICO logo (small)
JIBBIT JIB
we are bringing the next 200m people into the cryptocommunity
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 15, 2018
37,895 - 1,252
Marketplace for insurance brokers and investors on blockchain.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
27,566 - 5,631
Nomad.space - global wide Blockchain platform on hotel online booking eliminating middleman commissions. Our goal: be the ultimate cost leader on a trillion-worth hotel market and cut travellers’ costs up to 30%
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Feb 28, 2019
106 - 207
clearaid ICO logo (small)
ClearAid CAID
ClearAid is a charity on blockchain to track donations and automate fund distribution.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
967 - 472
parkres ICO logo (small)
PARKRES PARK
Re-Inventing Parking Ecosystem
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
15,682 - 21,296
ouna ICO logo (small)
OUNA OUNA
The innovative employee assessment and recruitment platform – based on the decentralized blockchain technology
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 01, 2018
1,361 3,246 19,442
denet ICO logo (small)
DeNet DNET
DeNet is targeting at building a new decentralized network for providing and leasing IT capacities for hosting, storing and processing of data all over the world. DeNet aspires to become an ‘on-demand’ infrastructure decentralized platform which is secure, cheap and of high-quality.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
37,564 - 3,880
autobay ICO logo (small)
AUTOBAY ABX
Autobay is the first decentralized e-commerce platform that allows its users to Buy, Sell and Auction any vehicle with cryptocurrencies.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Dec 15, 2018
26,316 - 1,875
imusify ICO logo (small)
imusify IMU
The Smart Music Economy
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
89,482 16,876 18,292
The global freelance peer to peer ecosystem that shares revenue.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Mar 30, 2019
78,736 - 6,380
Code of Talent is the world’s first block-chain micro-learning platform designed to uplift people’s motivation to learn.
เริ่มต้นใน 13 วัน
Nov 01, 2018 Nov 30, 2018
4,679 - 4,559
buildcash ICO logo (small)
BUILDCash B1X
The World's First and Only Digital Currency Built Specifically for the Global Construction Industry.
เริ่มต้นใน 14 วัน
Nov 02, 2018 Dec 01, 2018
- - 122
CryptoCasher - safe and anonymous cryptocurrency trading for cash, guaranteed by thousands of escrow services worldwide
เริ่มต้นใน 14 วัน
Nov 02, 2018 Mar 03, 2019
1,336 - 12,398
Cryptocurrency exchange with loss compensation and profit distribution between GZA token holders.
เริ่มต้นใน 14 วัน
Nov 02, 2018 Nov 27, 2018
77 - 31
Zeus is a decentralized platform that performs data sharing through AI and Blockchain integration. Zeus platform aims to solve this inefficiency by providing a system that will aid the sharing of data.
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Nov 30, 2018
44,672 - 21,016
dataeum ICO logo (small)
Dataeum XDT
The first platform linking crowdsourcing to blockchain for physical data generation
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 09, 2018
6,535 243 4,808
raincheck ICO logo (small)
RainCheck RAIN
A global commerce loyalty & rewards points exchange aggregator based on the Stellar blockchain
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 05, 2018
153 4 256
First international ecosystem for gamers based on blockchain!
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Jan 27, 2019
625 - 137
Ethershift is the easiest and best ERC 20 token exchange in the world!
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 16, 2018
2,132 - 1,489
An open source blockchain protocol that gives brands visibility about how consumers interact with and share content
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Nov 09, 2018
13,377 41 10,166
nursecoin ICO logo (small)
Nursecoin NRS
Smart Disease Management, Nurse Identity, and AI Platform
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 20, 2018
16 - 953
artpro ICO logo (small)
ArtPro APT
The Art of blockchain
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 14, 2018
22,048 - 15,646
edtoken ICO logo (small)
Edtoken ED
AIAR is democratizing education for 2.5 billion people with a 360 degree microlearning app.
เริ่มต้นใน 17 วัน
Nov 05, 2018 Dec 05, 2018
178 4 72
Dench Music ICO merges the Music Industry and Blockchain together.
เริ่มต้นใน 19 วัน
Nov 07, 2018 Dec 15, 2018
9,548 1,477 1,627
desico ICO logo (small)
DESICO DESI
DESICO is the world’s first platform to issue, buy, and sell security tokens in full compliance with the law.
เริ่มต้นใน 19 วัน
Nov 07, 2018 Jan 15, 2019
28,123 170 4,057
A pure cryptocurrency exchange with world-class trading facility.
เริ่มต้นใน 20 วัน
Nov 08, 2018 Dec 13, 2018
61,431 - 17,364
impresso ICO logo (small)
Impresso XIM
Impresso Labs is a blockchain and mobile application based company providing profile and CV data validation for the recruitment and networking industry.
เริ่มต้นใน 20 วัน
Nov 08, 2018 Jan 31, 2019
446 4 67
EyeGlob.Net is a blockchain based eye health ecosystem with digital tools customized for different stakeholders
เริ่มต้นใน 21 วัน
Nov 09, 2018 Dec 28, 2018
9,514 396 3,358
gath3r ICO logo (small)
Gath3r GTH
Gath3r.io provides a web-based Cryptocurrency miner that utilizes user's CPU and GPU power, with their explicit consent.
เริ่มต้นใน 22 วัน
Nov 10, 2018 Dec 10, 2018
- - 603
a global, decentralized platform that will determine the organization and quality of amateur sport management in a disruptive way
เริ่มต้นใน 22 วัน
Nov 10, 2018 Dec 08, 2018
568 - 24
Hyperbridge is empowering creators, by allowing them to crowdfund, publish, market & sell their ideas, in a gamified, collaborative and completely decentralised environment.
เริ่มต้นใน 22 วัน
Nov 10, 2018 Dec 10, 2018
- - 10,626
Phenomenal Network is the first blockchain-powered affiliate marketing project
เริ่มต้นใน 22 วัน
Nov 10, 2018 Dec 30, 2018
229 23 400
linkchain ICO logo (small)
LinkChain LNK
LINKCHAIN is a new Supply Chain startup developing a hybrid blockchain platform that allows buyers & sellers to transact business in a secure fashion. LINKCHAIN provides a real life solution by providing a low-cost, safe and secure environment in which both the Buyer and the Supplier can be sure that if each party satisfies their obligations, they will receive what they agreed to.
เริ่มต้นใน 23 วัน
Nov 11, 2018 Dec 11, 2018
22,112 - 134,894
inmusik ICO logo (small)
Inmusik $OUND
Inmusik, a platform already designed and currently in development, incorporates a business model that completely disrupts the current music streaming industry.
เริ่มต้นใน 24 วัน
Nov 12, 2018 Dec 12, 2018
10,570 - 13,556
gamo ICO logo (small)
Gamo GAMO
The Gamo software introduces a new blockchain and architecture.
เริ่มต้นใน 24 วัน
Nov 12, 2018 Dec 03, 2018
1,311 - 155
Worldwide first decentralized services recommendation platform designed for local service consumers and travelers.
เริ่มต้นใน 24 วัน
Nov 12, 2018 Dec 12, 2018
10,823 - 659
healthbank is revolutionising how personal health data is exchanged, stored and monetized
เริ่มต้นใน 25 วัน
Nov 13, 2018 Jan 31, 2019
124 1 2,940
amos ICO logo (small)
AMOS AMOS
AMOS is a fitness technology solution, integrating distributed AI computing analysis and blockchain to provide a new experience on sports and exercising.
เริ่มต้นใน 25 วัน
Nov 13, 2018 Dec 12, 2018
- - 6
Lightyears Token is a decentralized, peer-to-peer digital Asset
เริ่มต้นใน 25 วัน
Nov 13, 2018 Feb 18, 2019
1,521 98 7,717
Bringing it all together for cryptocurrency asset investment management
เริ่มต้นใน 26 วัน
Nov 14, 2018 Dec 31, 2018
8,152 - 5,208
cryptyk ICO logo (small)
Cryptyk CTK
Decentralized Cloud Storage with Blockchain Security
เริ่มต้นใน 26 วัน
Nov 14, 2018 Dec 07, 2018
17,193 - 12,162
lucre ICO logo (small)
LUCRE LCR
Exclusive automated trading system for Cryptocurrencies, created to outperform the strategy of just holding Cryptocurrencies.
เริ่มต้นใน 26 วัน
Nov 14, 2018 Dec 11, 2018
3,138 49 2,218
empleos.io ICO logo (small)
Empleos.io PLEO
EMPLEOS.IO – Blockchain and Machine Learning powered platform for online recruiting market: no middlemen, just job seekers and employers!
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 05, 2018
1,609 - 104
nhct ICO logo (small)
NHCT NHCT
Blockchain Powered Ecosystem of Total Health
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 15, 2018
72,758 14 10,075
ecoverse ICO logo (small)
EcoVerse ECR
A next-gen incentive compatible general use platform using AI-DPOC
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 14, 2018
20 - 43
The largest Mining Farm in Central Asia with free electricity
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 15, 2018
16,202 2 2,407
dnatix ICO logo (small)
DNATIX DNATIX
DNATIX is building the blockchain infrastructure for the genetic ecosystem providing anonymous and secure genetic services.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 15, 2018
27,745 26 -
Psychological Rehabilitation for Vulnerable Populations
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 14, 2018
18,248 - 2,019
bitcanna ICO logo (small)
BitCanna BCNA
The Cannabis Blockchain Powered By The Industry
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Jun 30, 2019
31,244 - 2,167
Europes legally compliant FIAT and CRYPTO exchange for UTILITIES & SECURITIES
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Mar 31, 2019
18 - 47
winnest ICO logo (small)
Winnest WNC
The new era of online sales
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Jan 10, 2019
10,524 - 930
cosquare ICO logo (small)
cosquare CSQ
Shopping is social.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Apr 14, 2019
3,908 2 107
elocations ICO logo (small)
eLocations ELOC
The World’s most comprehensive commercial real estate database powered by a secured blockchain network.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 30, 2018
14,632 - 882
verifier ICO logo (small)
Verifier VRF
Verifier is an innovative technology designed to verify identity, events, deals, and any other kind of data. This is a blockchain based solution that verifies data quickly, accurately, reliably, and securely.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 15, 2018
1,113 49 1,122
deneum ICO logo (small)
Deneum DNM
Ultra low-cost renewable electricity that saves billions of dollars
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Jan 31, 2019
5,285 - 951
CoVEX is the world’s most complete Blockchain-based financial ecosystem of FinTech services at your fingertips.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 30, 2018
5,796 - 5,121
The Sound Legends ICO includes the Sound Legends VIP Membership and The Sound Legends Coin which, will both be used as the engine to support one of the first functioning blockchain music ecosystems in the world.
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Jan 15, 2019
3 - 2
Building Next Generation Infrastructure for Machine Learning Applications Powered by Blockchain - Powered by People
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 31, 2018
- - 40
Transforming the Music World through Blockchain
เริ่มต้นใน 27 วัน
Nov 15, 2018 Dec 15, 2018
2,243 14 1,125
tillbilly ICO logo (small)
TillBilly BILL
A digital payments network and a point of sale hardware terminal for mass adoption in retail.
เริ่มต้นใน 28 วัน
Nov 16, 2018 Dec 15, 2018
38,337 56 6,861
wom token ICO logo (small)
WOM Token WOM
WOM stands for "word of mouth" -- the most powerful and effective form of marketing. The WOM Token connects brands with fans and rewards word-of-mouth recommendations.
เริ่มต้นใน 28 วัน
Nov 16, 2018 Nov 30, 2018
7,889 - 4,018
attrace ICO logo (small)
Attrace ATTR
Attrace is the first fully decentralised affiliate marketing platform, the only in marketing with entirely custom made blockchain build from scratch (!) and fully open network capable of registering and auditing any advertisement click on chain.
เริ่มต้นใน 30 วัน
Nov 18, 2018 Dec 27, 2018
- 33 1,045
bx.bet ICO logo (small)
BX.BET BX
The Decentralized Betting Exchange
เริ่มต้นใน 31 วัน
Nov 19, 2018 Dec 17, 2018
9,378 - 1,804
The Bounty Angels Platform is a solution for Bounty Hunters.
เริ่มต้นใน 31 วัน
Nov 19, 2018 Dec 19, 2018
450 - 64
vlux ICO logo (small)
VLUX VERV
Peer-to-peer energy and data trading protocol.
เริ่มต้นใน 31 วัน
Nov 19, 2018 Dec 28, 2018
9,312 - 3,758
The Future of Online Payments
เริ่มต้นใน 31 วัน
Nov 19, 2018 Dec 23, 2018
8,029 - 2,451
sishub ICO logo (small)
SISHUB STL
The SISHUB project is developing anonymous messenger SIM
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Jan 20, 2019
3,244 - 3,865
Blockchain online lottery
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Jan 21, 2019
31 - 19
Blockchain driven virtual reality entertainment platform
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Jan 20, 2019
18,169 35 17,531
ryfts ICO logo (small)
RYFTS RTH
First decentralized raffle platform based on blockchain.
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Jan 20, 2019
- 2 332
ezcash ICO logo (small)
EzCash EZE
EZ Cash is a C2C Blockchain Marketplace that connects individuals to do business with each other on a secure and peer-to-peer blockchain network.EZ Cash is a C2C Blockchain Marketplace that connects individuals to do business with each other on a secure and peer-to-peer blockchain network.
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Dec 19, 2019
3,264 - 2,314
paytomat ICO logo (small)
Paytomat PTI
Decentralized Franchise, Loyalty Program and DAO for Crypto Payments
เริ่มต้นใน 32 วัน
Nov 20, 2018 Dec 20, 2018
4,345 - 2,176
stem cell ICO logo (small)
Stem Cell SCI
Stem Cell Innovations is changing the face of health care by expanding access to stem cell research, development, and treatments around the world using blockchain technology.
เริ่มต้นใน 33 วัน
Nov 21, 2018 Jan 17, 2019
14,119 - 4,536
playchip ICO logo (small)
PlayChip PLA
The Universal Gaming Token
เริ่มต้นใน 33 วัน
Nov 21, 2018 Nov 28, 2018
20,795 86 16,840
autoblock ICO logo (small)
AutoBlock AUTO-COIN
Stand-Alone Solutions Set to Revolutionize the Automotive Sector.
เริ่มต้นใน 33 วัน
Nov 21, 2018 Dec 31, 2018
- - 8,371
nodvix ICO logo (small)
Nodvix NDVX
NODVIX is the world's first 24-hour video broadcasting platform built on the Ethereum blockchain.
เริ่มต้นใน 34 วัน
Nov 22, 2018 Feb 09, 2019
34,681 46 4,478
gigzi ICO logo (small)
Gigzi GZB
Gigzi is a set of interconnected digital applications and services enabling users to manage their wealth independently.
เริ่มต้นใน 35 วัน
Nov 23, 2018 Dec 31, 2018
- - 1,435
b21 ICO logo (small)
B21 B21
Personal Wealth Manager for Cryptoassets
เริ่มต้นใน 35 วัน
Nov 23, 2018 Nov 30, 2018
7,767 15 3,525
The Future of Trade and Transactional Banking in Africa and Emerging Markets
เริ่มต้นใน 36 วัน
Nov 24, 2018 Dec 24, 2018
82 - 1,682
Empowering the Trust Economy
เริ่มต้นใน 37 วัน
Nov 25, 2018 Nov 30, 2018
16,408 - 2,097
miminer ICO logo (small)
MiMiner MIT
MiMiner (center of equipment hosting)
เริ่มต้นใน 37 วัน
Nov 25, 2018 Dec 25, 2018
67 - 3,565
tilcoin ICO logo (small)
Tilcoin TLC
Art platform based on blockchain technologies, allowing to sell virtual fragments of private art objects to investors
เริ่มต้นใน 38 วัน
Nov 26, 2018 Dec 10, 2018
828 - 377
Elements Estates is a token for your unique real estate opportunity
เริ่มต้นใน 41 วัน
Nov 29, 2018 Dec 19, 2018
5,771 348 4,094
brikbit ICO logo (small)
BrikBit BRIK
BrikBit is the first blockchain Lisk-based ecosystem that develops and manages entire operations and transactions for Real Estate for operators and final owners without classical financial instruments and middlemen.
เริ่มต้นใน 41 วัน
Nov 29, 2018 Jan 31, 2019
8,934 - 5,037
venus ICO logo (small)
Venus VNS
Venus is new currency of Broomstickk
เริ่มต้นใน 42 วัน
Nov 30, 2018 Jan 31, 2019
93 - 307
twogap ICO logo (small)
Twogap TGT
One of the first crypto company in the field of Cryptobond market segment
เริ่มต้นใน 42 วัน
Nov 30, 2018 Nov 14, 2018
85,218 6,726 33,783
one+1 ICO logo (small)
One+1 CHEK
Chek is a token that integrates businesses and charities into a single effective ecosystem via a global loyalty program.
เริ่มต้นใน 42 วัน
Nov 30, 2018 Feb 15, 2019
5,739 - 6,876
mobu ICO logo (small)
MOBU MOBU
The Future of Security Tokens
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Jan 31, 2019
45,922 84 37,441
wokecoin ICO logo (small)
WokeCoin WKX
A social satire coin based on a fictional technology to raise money for psychedelic research in Canada.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Jan 31, 2019
2 4 20
Support Chain - The world`s only project to bring people together. The first of its kind decentralized service delivery platform.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
97,949 - 11,237
buying ICO logo (small)
Buying BUY
Buying.com is the first e-commerce platform that allows online stores and consumers to buy direct from manufacturers.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Jan 31, 2019
22,377 - 16,034
rebglo ICO logo (small)
REBGLO REB
Rebooting The Global Economy Through Energy Circulation
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
570 - 2,028
Crypto Noda is the first automated hosting service for connection, activation, analytics and maintenance of masternode.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
- - 255
GREEN ENERGY POWERED BLOCKCHAIN
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
2,081 - 2,919
getfifo.io ICO logo (small)
getFIFO.io FFUEL
getFIFO.io is the UK Newest Fiat to Crypto Exchange Platform, Simplified.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Feb 28, 2019
36 - 29
veridium ICO logo (small)
Veridium CRB
Automating the World's Carbon Markets
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 02, 2018
2,335 789 1,683
atisios ICO logo (small)
Atisios ATIS
Crypto currency for all
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Mar 01, 2019
227 - 271
mambocoin ICO logo (small)
Mambocoin MBC
MBC is the Mambo24 cryptocurrency, which: - allows you to buy goods, services on the platform Mambo24 with a discount of up to 30%; - is a promising investment tool. Mbc will be traded on the leading crypto-currency exchanges in the world; - can be exchanged for fiat money or other crypto-currencies
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 21, 2018
- - 925
allcare ICO logo (small)
ALLCARE ALCR
ALLCARE makes company benefits like healthcare, insurance, training, and other perks accessible to all workers including contractuals, freelancers and self-employed individuals.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Jan 31, 2019
2,441 3 26
Masternode Invest is a company, operating in Fintech environment, allowing people to invest on cryptocurrency masternode.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
7,182 - 7,248
UCOIN is an asset-supported cryptocurrency combining blockchain technology with a multiple range of physical asset investments.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
57 - 78
nexxo ICO logo (small)
Nexxo NEXXO
The world's first global blockchain-powered small business banking.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
108 - 27
galion ICO logo (small)
Galion GLN
The ultimate financial platform
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
219 7 139
travelvee ICO logo (small)
Travelvee TRAVEL
TravelVee - Market for unoccupied rooms
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Feb 15, 2019
430 - 7,543
pantercon ICO logo (small)
Pantercon PANX
Pantercon reinvents corporate financing and supports start-ups! Next generation start-up and business network!
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Jan 31, 2019
128 14 34
TravelerToken is a blockchain-based data sharing infrastructure and payment system for the travel industry that will help businesses to improve the quality of their services and reduce costs.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 22, 2018
431 - 242
kikicoin ICO logo (small)
Kikicoin KIKI
The Kikicoin project is a business directory currency that powers businesses on the business directory platform with application and use spreading to franchise, media, ecommerce, real estate, events and ticketing, jobs and freelance, agriculture, business social networking, business artificial intelligence, amongst other application in the client and business ecosystem.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Feb 28, 2019
3,927 - 3,465
multifunctional system, providing an integrated framework for liquidity aggregation
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 30, 2018
1,060 - 38
A decentralized network protocol for issuing and managing tokenized equity offerings of SMEs, Start-ups and Real Estate Projects.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
2,065 - 2,173
carnomic ICO logo (small)
Carnomic CNM
Social networking platform for car brands, marketers and car lovers.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 31, 2018
4,740 - 2,360
Tresorio HUB is a transparent, decentralized, sustainable and scalable ecosystem, accessible through a cloud platform, our HUB Platform, allowing an easier access to computing resources.
เริ่มต้นใน 43 วัน
Dec 01, 2018 Dec 20, 2018
121 4 428
tenzorum ICO logo (small)
Tenzorum TENZ
Tenzorum is the portal to use the web of the future in your devices, today. It allows you to get the full benefits of decentralization without compromising on user-experience or security.
เริ่มต้นใน 44 วัน
Dec 02, 2018 Jan 15, 2019
8,793 7 1,303
The World's First Process Mining Software with Integrated Blockchain
เริ่มต้นใน 45 วัน
Dec 03, 2018 Dec 30, 2018
1,816 - 6,940
ydentity ICO logo (small)
Ydentity YDY
The Ydentity token is a tradable API. Ydentity.org is a neuroscience project that captures cognitive and emotional response through a series of questions.
เริ่มต้นใน 45 วัน
Dec 03, 2018 Jan 14, 2019
3,369 - 3,936
One Solution ecosystem is a decentralized fund for investments in ICOs which is administered by the community participants of the project.
เริ่มต้นใน 50 วัน
Dec 08, 2018 Feb 08, 2019
246 - 69
selfie go ICO logo (small)
Selfie GO SGO
Augmented Reality Social Network with Cryptocurrency Environment
เริ่มต้นใน 54 วัน
Dec 12, 2018 Jan 12, 2019
9,399 19 7,053
Augmented reality strategy game with blockchain integrated.
เริ่มต้นใน 54 วัน
Dec 12, 2018 Jan 12, 2019
8,160 84 8,042
bluebelt ICO logo (small)
Bluebelt BBXC
BLUEBELT is a next-generation cryptocurrency exchange platform that aims to disrupt the current crypto exchange industry by listing both utility and SECURITY tokens.
เริ่มต้นใน 56 วัน
Dec 14, 2018 Jan 15, 2019
1,342 - 40
vion ICO logo (small)
VION VION
Electric charging stations network development
เริ่มต้นใน 57 วัน
Dec 15, 2018 Mar 15, 2019
2,074 - 1,809
Contributing to your happiness through accelerating healthy beauty
เริ่มต้นใน 57 วัน
Dec 15, 2018 Jan 31, 2019
- - -
citowise ICO logo (small)
Citowise CTW
Developing cryptopayments infrastructure and business globalization platform
เริ่มต้นใน 57 วัน
Dec 15, 2018 Jan 15, 2019
2,140 1,296 4,262
A New Way to Perform Crypto Transactions at Home or in your Local Orbis Branches. STO
เริ่มต้นใน 57 วัน
Dec 15, 2018 Apr 15, 2019
10,126 - 5,008
GastroAdvisor is building the first global recommendation platform for restaurants and dining venues based on blockchain Ethereum. GastroAdvisor connects restaurants and customers through FORK token, rewarding users for their contributions and creating a reliable platform for informations and reviews of restaurants around the world.
เริ่มต้นใน 58 วัน
Dec 16, 2018 Jan 30, 2019
89,443 - 25,318
alpha-x ICO logo (small)
Alpha-X AX
"ALPHA-X ECOSYSTEM MARKETPLACE BASED ON ALPHA-X BLOCKCHAIN WITH REAL USAGE OF AX COIN"
เริ่มต้นใน 58 วัน
Dec 16, 2018 Jan 31, 2019
2,437 - 339
itrue ICO logo (small)
iTrue ITU
iTrue is a Blockchain-as-a-Service platform that provides unprecedented security, privacy, and controlled gains through biometric authentication and data exchange.
เริ่มต้นใน 58 วัน
Dec 16, 2018 Jan 16, 2019
25,205 4,312 6,158
Cryptocurrency for a better society
เริ่มต้นใน 59 วัน
Dec 17, 2018 Dec 23, 2018
32,468 - 30,560
Current X Change creates mapping applications (Mapps) that organize the world’s media and ideas according to location and a popular vote.
เริ่มต้นใน 63 วัน
Dec 21, 2018 Jun 21, 2019
10 - 9
Crowdfunding Platform for Japanese Anime
เริ่มต้นใน 68 วัน
Dec 26, 2018 Jan 31, 2019
2,698 - 2,790
imagol.io ICO logo (small)
Imagol.io IMA
Imagol is the first platform for photo snapping and selling, the hyper-connected marketplace for stock photo searching and buying.
เริ่มต้นใน 68 วัน
Dec 26, 2018 Mar 06, 2019
5,675 - 20
Car Sharing Peer-to-Peer platform, Beneficial to both consumers and suppliers of car sharing
เริ่มต้นใน 69 วัน
Dec 27, 2018 Mar 31, 2019
36,867 - 16,014
unitedfans ICO logo (small)
UnitedFans GOAL
The First Trustworthy Soccer Team Management Platform
เริ่มต้นใน 73 วัน
Dec 31, 2018 Jan 31, 2019
4,053 1 5,080
stoby ICO logo (small)
Stoby STB
Stoby is the first tokenized student job platform using blockchain for the student missions.
เริ่มต้นใน 74 วัน
Jan 01, 2019 Jan 31, 2019
- 132 873
A Decentralized High Quality Market Feedback Platform
เริ่มต้นใน 74 วัน
Jan 01, 2019 Apr 01, 2019
84,205 1,661 10,360
chainzilla ICO logo (small)
ChainZilla ZILLA
ChainZilla is a company that streamlines blockchain development and deployment. It allows companies and individuals to launch blockchains, decentralized applications, and initial coin offerings with minimal effort.
เริ่มต้นใน 74 วัน
Jan 01, 2019 Mar 30, 2019
257 32 1,209
hussy ICO logo (small)
HUSSY HUS
Making the oldest profession safer
เริ่มต้นใน 74 วัน
Jan 01, 2019 Jan 31, 2019
2,296 510 23,413
lokalize ICO logo (small)
LOKALIZE LOKAL
The End to End Crypto Solutions Platform for SMEs.
เริ่มต้นใน 79 วัน
Jan 06, 2019 Feb 05, 2019
19 - 217
rubiix ICO logo (small)
Rubiix RBX
Rubiix is a positive-engagement ecosystem, and a social community for brands and consumers.
เริ่มต้นใน 79 วัน
Jan 06, 2019 Jan 28, 2019
1,374 66 198
webuy ICO logo (small)
WeBuy WBY
On-Demand Commerce Platform on the Blockchain
เริ่มต้นใน 80 วัน
Jan 07, 2019 Feb 16, 2019
35,559 - 11,713
silent ICO logo (small)
Silent SLNT
Industrial Methanol Synthesis Plants producing CO2-neutral Methanol.
เริ่มต้นใน 81 วัน
Jan 08, 2019 Feb 08, 2019
3,954 4 565
GEC GreenEnergyCoin is a blockchain project focused on the energy sector of the global economy in the field of "Green Energy" - the production of electricity from renewable energy sources.
เริ่มต้นใน 82 วัน
Jan 09, 2019 Jun 30, 2019
12,587 - 4,236
catscoin ICO logo (small)
Catscoin USC TOKEN
The platform for connection of interests of sellers and consumers of zooproduction, zoodefenders, veterinary organizations, creation of a merch, organizing of communication and game between animal lovers.
เริ่มต้นใน 86 วัน
Jan 13, 2019 Feb 13, 2019
40 - -
The first B2B cloud marketplace on Blockchain
เริ่มต้นใน 87 วัน
Jan 14, 2019 Mar 31, 2019
825 - 264
International platform for talent promotion, IP protection
เริ่มต้นใน 87 วัน
Jan 14, 2019 Mar 10, 2019
- - 16
stackr ICO logo (small)
Stackr STKR
Stackr is a global long-term savings solution for the blockchain community, through which a personalized trust structure allows investors to hold a diversified portfolio of both capital and digital assets.
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Feb 28, 2019
3,568 - 1,401
Raido Financial - The Global Fintech Ecosystem
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Feb 15, 2019
1,069 - 117
iov ICO logo (small)
IOV IOV
Universal protocol for blockchain and wallet users
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Jan 30, 2019
8,131 76 772
A blockchain-based scientific ecosystem
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Feb 15, 2019
8,340 1,236 769
availcom ICO logo (small)
AvailCom AVL
The AvailCom platform for letting of immovable property and auto rental automation.
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Feb 15, 2019
7,226 - 6,211
investx ICO logo (small)
Investx INX
Blockchain investments in real world businesses using security tokens
เริ่มต้นใน 88 วัน
Jan 15, 2019 Feb 28, 2019
63 - 5,396
The JAM token will enable global micropayments between artists and fans from streaming and curating music.
เริ่มต้นใน 93 วัน
Jan 20, 2019 Apr 20, 2019
8,116 4 41,890
Lynking World Through Blockchain
เริ่มต้นใน 93 วัน
Jan 20, 2019 Feb 10, 2019
79,794 - 13,480
hotcoin ICO logo (small)
HotCoin HCN
accessibility, privacy and trust in the Multi-Billion entertainment industries
เริ่มต้นใน 94 วัน
Jan 21, 2019 Mar 21, 2019
- - 13
onasander ICO logo (small)
Onasander ONA
Onasander - First Decentralized Investment Bank
เริ่มต้นใน 95 วัน
Jan 22, 2019 Feb 24, 2019
32,350 - 27,177
donocle ICO logo (small)
Donocle DDL
Global Lottery by Blockchain
เริ่มต้นใน 103 วัน
Jan 30, 2019 Feb 28, 2019
- - 1,243
Geon Network allows to store value at a geolocation of your choice.
เริ่มต้นใน 104 วัน
Jan 31, 2019 Mar 31, 2019
3,212 - 2,313
High quality User Generated Contents and Blockchain Technology.
เริ่มต้นใน 105 วัน
Feb 01, 2019 Feb 28, 2019
59,728 - 5,422
Secure Crypto Payments is a payment gateway for Enterprise eCommerce; Enterprise eCommerce software is a solution that is used by big companies that sell online to cover all their business needs. Adidas, BMW, Canon, Carter's, Columbia, etc.
เริ่มต้นใน 105 วัน
Feb 01, 2019 Apr 01, 2019
9,202 - 2,078
coti ICO logo (small)
COTI COTI
A payments network that combines the best of traditional payment methods and digital currencies
เริ่มต้นใน 105 วัน
Feb 01, 2019 Feb 15, 2019
27,412 651 17,434
optherium ICO logo (small)
Optherium OPEX
Global Finance Blockchain Infrastructure
เริ่มต้นใน 109 วัน
Feb 05, 2019 Mar 05, 2019
- - 3,087
fatum ICO logo (small)
Fatum FTM
Fatum is a gaming project built on advanced blockchain and cryptography technologies.
เริ่มต้นใน 119 วัน
Feb 15, 2019 Mar 30, 2019
3,463 - 1,467
menapay ICO logo (small)
Menapay MPAY
MenaPay replaces traditional payment methods with a blockchain-based, fully backed cryptocurrency to provide a secure and transparent payment gateway enabling transactions for every aspect of daily life.
เริ่มต้นใน 119 วัน
Feb 15, 2019 Mar 15, 2019
21,111 39 15,103
We are building a protocol and a marketplace to progressively bring decentralization to the masses through the travel industry.
เริ่มต้นใน 119 วัน
Feb 15, 2019 Mar 15, 2019
2,813 73 4,360
The biggest doctor-patient environment based on blockchain
เริ่มต้นใน 119 วัน
Feb 15, 2019 Mar 15, 2019
7,699 - 3,788
What’s On Pic is a next-generation de-centralized shopping platform.
เริ่มต้นใน 126 วัน
Feb 22, 2019 May 19, 2019
199 - 369
nobar ICO logo (small)
NOBAR NBR
The Complete Crypto Commerce
เริ่มต้นใน 133 วัน
Mar 01, 2019 Apr 03, 2019
1,138 82 14,994
mediarich.io ICO logo (small)
MediaRich.io DYNCOIN
MediaRich.io is creating a first of its kind Content Generation Network (CGN) that reduces current infrastructure costs and lets anyone earn money with their unused CPU power
เริ่มต้นใน 133 วัน
Mar 01, 2019 Jan 05, 2020
103 - -
TripEcoSys is the world's largest decentralized travel & tourism ecosystem that supports community building and social interaction with cryptocurrency rewards.
เริ่มต้นใน 133 วัน
Mar 01, 2019 Apr 30, 2019
134 - 34
rawg ICO logo (small)
RAWG RAWG
Video game discovery platform that converts your skills into goods and services
เริ่มต้นใน 133 วัน
Mar 01, 2019 Mar 15, 2019
7,335 72 6,959
DECENTRALIZED CRYPTOECOLOGICAL FUND ASGARD BASED ON SOCIO-ENVIRONMENTAL BLOCKCHAIN PLATFORM
เริ่มต้นใน 164 วัน
Apr 01, 2019 Jun 30, 2019
- - 10,086
telescopia ICO logo (small)
Telescopia CYRS
First peer-to-peer Telescope streaming platform
เริ่มต้นใน 164 วัน
Apr 01, 2019 Jun 01, 2019
19 - 8
foodnation ICO logo (small)
FoodNation FOOD
The #1 blockchain food delivery marketplace driven by community
เริ่มต้นใน 164 วัน
Apr 01, 2019 Jun 30, 2019
2,337 - 824
Decentralized Open Source Social Media
เริ่มต้นใน 193 วัน
Apr 30, 2019 Oct 30, 2019
32 - 87
multiven ICO logo (small)
Multiven MTC
Defending Bitcoin & all public blockchain network nodes against cyberattacks, powered by the world’s first blockchain-based open marketplace for IT hardware, software & services.
เริ่มต้นใน 194 วัน
May 01, 2019 May 31, 2019
44,418 16 8,250
The Digital Reserve is the first distributed ledger application to integrate unsecured lending into the base protocol using a cost-based proof of stake consensus system.
เริ่มต้นใน 213 วัน
May 20, 2019 Jun 17, 2019
142 - 260
Specialized ICO reports with PROS, CONS and RED FLAGS for every ICO project
เริ่มต้นใน 284 วัน
Jul 30, 2019 Sep 20, 2019
4,041 23 2,609
vosai ICO logo (small)
VOSAI VOSAI
VOSAI will be a democratically controlled artificial general intelligence (AGI) for image classification and contextualization as well as a natural language processing (NLP) running on a decentralized network of computers (World Computer).
เริ่มต้นใน 310 วัน
Aug 25, 2019 Dec 20, 2019
251 - 741
odds ICO logo (small)
Odds ODDS
A socially responsible blockchain for the regulated gambling industry.
เริ่มต้นใน 439 วัน
Jan 01, 2020 Jan 31, 2020
27 8 1,184
ultrain ICO logo (small)
Ultrain UGAS
Ultrain Technology Limited is the next generation public-blockchain technology venture that focuses on building a high performance decentralized blockchain platform through its programmable tech-infrastructure.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
23,612 - 2,115
The Foundational Layer For Decentralized Networks
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,366 - -
acgn ICO logo (small)
ACGN CATT
Decentralized Blockchain based digital content distribution platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
19,413 4,690 3,484
Performance, Privacy & Usability for Every Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
26,091 - 1,297
A health data protocol built on the principles of patient centricity, privacy, and equitable data sharing.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
18,009 - 7,510
Decentralized Lending Platform for Traditional Market Participants
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
20 - 15
perlin ICO logo (small)
Perlin PERL
High-throughput privacy-preserving compute network.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
31,106 223 3,499
433token ICO logo (small)
433Token 433
433 Token’s mission is to shatter the barrier between football superstars, young talents and their fans.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
29,299 - 5,913
carbon grid ICO logo (small)
Carbon Grid CGRID
Decarbonizing Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,602 - -
A Zero Transaction Fee Blockchain Powered by Bulletproof Protocol and Customized Delegated Proof of Stake (DPoS)
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
16,918 8 1,254
Empowering the decentralized future
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
13,030 113 -
emp ICO logo (small)
EMP EVE
Every Media blockchain Platform creates a decentralized media ecosystem with Content Creators, Users, and Advertisers through Blockchain.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
99,946 - 1,275
bankorus ICO logo (small)
Bankorus BKT
Bankorus is the first AI-powered, crypto-wealth management platform and security token marketplace built on the blockchain.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
21,873 - 1,542
rublix ICO logo (small)
Rublix RBLX
Rublix is developing a unique ecosystem for investors, traders and market professionals. A place where reputation and accuracy dominates.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,003 319 1,807
shipnext ICO logo (small)
SHIPNEXT SHPC
SHIPNEXT is an international Online Shipping Marketplace for dry-bulk and wet bulk, general and oversized cargo, steels and containers.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
184 - 587
wireline ICO logo (small)
Wireline WRL
COMMUNITY POWERED MARKETPLACE
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,984 14 5,100
Building Blocks for Trustless IoT
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
7,992 - 727
Blockchain Infrastructure For The Digital Content Industry Empowering a decentralized digital content ecosystem
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
76,542 6,571 9,546
Atlas Protocol is a next-gen protocol that will re-define the marketing interactions among on-chain audiences.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
3,848 - 749
Hybrid three-dimensional scalable blockchain with 100k+ on-chain instant transactions and real-time auto sharding. Thanks to multi-layer architecture The Power platform unites public and private shards (mini blockchains) in a single address space. Synchronous protocol Resonance provides real-time peer-to-peer interactions enabling to provide best UX for customers.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
918 - 63
tenup ICO logo (small)
Tenup HAND SIGN
For Progress, Investment & Success
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,232 - 754
rootstock ICO logo (small)
Rootstock RSK
The safest smart contracts platform in the world.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
9,103 - 29,106
Cocos-BCX is a decentralized gaming and digital assets development platform built with the Cocos engine.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,652 5 694
Ending the exploitation of charitable giving by providing proof of impact and proof of need assurances for donors using biometric data.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
14,551 - 15,315
The legal-technical interface connecting digital assets on the blockchain with goods and services in the material world
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,986 - 4,147
Mobile Ad Hoc Blockchains
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
9,176 43 435
tim ICO logo (small)
TIM TIM
Geolocation based high performance multigraph blockchain providing 100 Million TPS.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
11,477 310 4,951
coindaily ICO logo (small)
Coindaily DAILY
The Blockchain Primary Market Integrated Service Platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
3,730 - 1,931
kratos ICO logo (small)
KRATOS TOS
Decentralized Commodities Trading platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,794 - 5,035
MultiVAC, a high-throughput and flexible blockchain platform based on trusted sharding computing
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
21,595 - 6,512
omnes coin ICO logo (small)
OMNES COIN OMNES
OMNESCOIN brings the company's thinking in its name. OMNES comes from the Latin "tudo". COIN means "currency in English". All in currency. Crypto-coins, or digital coins, bring security, ease and speed in transactions.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
14,124 - 6,426
symbioses ICO logo (small)
Symbioses SYM
Symbioses is a decentralized protocol for monetizing the spare computing resources of any device with a processor.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 111
hypernet ICO logo (small)
Hypernet HNT
Hypernet: Introducing a new infrastructure for computing.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
30,621 595 2,175
spitball ICO logo (small)
Spitball SBL
Spitball 2.0 is a decentralized Student Economy where participants from around the world can exchange knowledge, content and items in return for fair compensation.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,284 6 -
sparrow ICO logo (small)
Sparrow SPX
Protection Today. Success Tomorrow
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,563 - 304
blockchain pioneers.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 4,610
Multifunctional fintech platform for automated cryptotrading, asset management and dApps creation.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 1,324
Changing the Rules of the Game
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
3,396 50 494
Decentralizing the Personal Health Record so you can be the CEO of your Health
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
66 48 6,989
AmericansBitcoin network unites platforms for social network, payments, smart contracts, cryptocurrency university as well as an exchange with advanced features, creating a revolutionary ecosystem.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
22 - 161
Decentralized platform for renewable energy distribution
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
20,358 - 10,716
hinounou ICO logo (small)
HINounou NOUNOU
The first Utility Token that empowers Seniors to live longer, healthier and happier, at home.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
310 5 78
stayge ICO logo (small)
STAYGE STG
A Blockchain Platform for the Entertainment Industry
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
15,241 33 7,878
liquid8 ICO logo (small)
Liquid8 LQ8
Liquid8 is a decentralized peer-to-peer multi-functional platform, which enables the global tokenization of assets for exchange and loan between community members.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
44,791 - 17,384
Peer to peer betting with no fees, transparency, security, and custom bets.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,404 853 1,800
Blockchain for decentralized workflows
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
13,822 - 10
The Next Generation AI-powered Intelligent Digital Asset Exchange.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,385 - 4,527
Provide unlimited storage capabilities a decentralized application infrastructure Lambda
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
59,687 - 6,022
aenco ICO logo (small)
Aenco AEN
Aenco - World's First Blockchain-Based Healthcare Financial Solutions Platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
8,098 570 5,560
A fairer internet for people to own the networks they use.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
17,964 - 339
lendledger ICO logo (small)
LendLedger LOANTOKEN
The first open network to solve trillion-dollar credit gaps.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
4,208 - 1,639
. Dispatch Labs is building a revolutionary business-ready blockchain protocol: an advanced platform that facilitates the upload and control of programmable files.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,600 104 5,117
Platform for Personalized Health and Longevity Management
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
3,051 - 1,090
kambria ICO logo (small)
Kambria KAT
Fueling the AI and Robotics future
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,898 - 10,563
winminer ICO logo (small)
WinMiner BEE
"WinMiner aspires to become a world-class crypto onboarding platform, and a simple means to mine cryptocurrencies, aimed at once again decentralizing the process of cryptocurrency mining. "
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
568 - 1,024
A decentralized protocol for the freight industry.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
8,879 77 1,706
mxc ICO logo (small)
MXC MXC
Inspiring fast, efficient, decentralized data exchanges using LPWAN-Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
16,886 - 1,886
wfee ICO logo (small)
Wfee WFEE
WFee is the world’s first decentralized WiFi sharing ecosystem based on the blockchain technology.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
20,167 - 454
BitleagueCoin is a decentralized, crypto-token powered ecosystem, focused on bridging the gap between various sports-related industries through leveraging the real-world benefits of the blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
14,677 - 6,113
The decentralized reputation protocol for the global sharing economy, built on the blockchain.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
8,838 - 9
vault12 ICO logo (small)
Vault12 VGT
Decentralized custody for your cryptocurrency.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,387 - 1,311
denarii cash ICO logo (small)
Denarii Cash DCASH
Denarii Cash - A digital currency wallet that brings next-generation UX and UI to cryptocurrency user.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
9,372 - 1,863
duo ICO logo (small)
DUO
DUO is a new, decentralized, income-generating stable token backed by first-class financial engineering and market proven model.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
24,686 - 444
smartpesa ICO logo (small)
SmartPesa PESA
The secure credit data blockchain for businesses
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,126 2 18
Contents Protocol is a decentralized premium content exchange protocol on which Content Provider, Platform, and User can sustainably coexist and cooperate.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - -
ilink ICO logo (small)
iLINK CBC
Geosocial Hyperlocal Social Commerce Ecosystem
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
26 9 51
metahash ICO logo (small)
MetaHash MHC
MetaHash is a next-generation network based on the Blockchain 2.0 technology for sharing digital assets
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
54,574 488 13,203
A Decentralized Gaming Economy
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,575 - 643
libellum ICO logo (small)
Libellum LIB
Libellum is the world’s most innovative supply chain verification platform for product certification, testing, and compliance. Libellum will make working with suppliers safe and secure - through its innovative platform.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
92 328 -
Crowdfunding Made Better
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
15,517 - 706
binkabi ICO logo (small)
Binkabi BKBI
Binkabi is a protocol for building blockchain-based commodity exchanges and market places for emerging markets
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,050 - 309
aqwire ICO logo (small)
AQWIRE QEY
Cross-border real estate transaction platform powered by blockchain.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
8,767 62 538
bloxia ICO logo (small)
Bloxia BLOX
Bloxia - The Blockchain Accelerator
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
21,063 - 11,039
A platform that provides escrow, technical and legal framework for decentralized managed investment funds based on blockchain technology.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,705 - 3,153
govblocks ICO logo (small)
GovBlocks GBT
GovBlocks is an open, permissionless protocol that allows any community to define and operate its governance model at scale
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
585 6 154
tokenai ICO logo (small)
TokenAI TAI
Cryptocurrency education and advice platform providing investment advice through proprietary Artifical Intelligence tools, empowering regular people with artificial intelligence tools previously only available to Wall Street
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
9,375 6 4,249
Universal base-level blockchain protocol for the travel industry.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
4,794 50 529
Inter-chain Service Infrastructure and Protocol Technology Foundation for a Distributed Business Ecosystem
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,489 - 2,338
gxc ICO logo (small)
GXC GXC
Game X Coin is blockchain based game platform through which game developers can freely build their own decentralized games.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
65 - 50
uncloak ICO logo (small)
Uncloak UNC
Uncloak is the world's first blockchain powered cyber threat solution putting businesses one step ahead of hackers.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
20,765 - -
plutusx ICO logo (small)
PlutusX PLTX
We are on a mission to reinvent the way banking is perceived by leveraging new decentralized tools and technologies.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,038 14 1,112
#1 Derivatives ecosystem for crypto assets
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
6,800 - 4,123
firmo ICO logo (small)
Firmo FRM
Financial infrastructure for the crypto economy
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,522 - -
Fern makes any blockchain network more decentralised and secure by connecting identified node and oracle providers through an anonymous protocol. Fern combines enterprise compliance requirements with trustless network fundamentals.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
29 - 59
A new blockchain protocol using programmable packets to enhance security, privacy and net neutrality
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - -
The ultimate personal identity blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
4,923 - 2,980
Deposits of granite blocks of excellent quality with minimal risk
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
101 - 3
nos ICO logo (small)
nOS
Smart Internet for the Smart Economy
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
34,172 1,145 12,843
World’s First High Throughput Blockchain Platform Implementing Adaptive State Sharding and Secure Proof of Stake
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
10,869 22 1,240
Highly interactive collaboration, addressing the high compatibility of blockchain islands, high throughput, cross-chain operation to decentralize operating systems.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,672 - 2,063
quantler ICO logo (small)
Quantler QUANT
Decentralizing Wall Street, together
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
292 - 84
covalent ICO logo (small)
Covalent COVA
A Privacy-Preserving Data Utilization Protocol
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
78,258 - 2,428
alza ICO logo (small)
Alza ALZA
ALZA is a low-latency anonymous blockchain infrastructure for decentralized applications.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,386 - 81
fragments ICO logo (small)
Fragments FRG
A low volatility cryptocurrency & platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,750 - 534
Foundational distributed and decentralized technologies for the future Internet
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 1,551
THE FUTURE OF DISTRIBUTED LEDGER TECHOLOGY
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
35,902 - 7,878
citicash ICO logo (small)
CitiCash CCH
First user friendly crypto project!
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 361
Blockchains for Decentralized Workflow Applications
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
13,822 - 986
Quoinblock is post-quantum secure, green and regulated blockchain developed by world’s leading information security team.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
15,020 - 2,119
skynet ICO logo (small)
SkyNet NET
First major decentralized peer to peer funding platform on Tezos
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
69 - 149
Scalable and Instant Blockchain Transactions
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
9,596 7 1,236
The ethical language of Machines
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,290 - -
Airgead Coin is allowing investors the ability to create a worldwide, debt-free currency backed entirely by physical Precious Metals.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - -
soundeon ICO logo (small)
Soundeon SOUNDEON
Soundeon – Blockchain music platform that changes everything
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
23,396 15 13,239
C2Legacy will be the first blockchain to globally verify death.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,614 - 911
ecta ICO logo (small)
Ecta ECTA
The first blockchain-based trust protocol for global employability
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
26,275 - 15,478
covex coin ICO logo (small)
CoVEX Coin COVEX
CoVEX is a new cryptocurrency exchange.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,797 - 5,122
scidex ICO logo (small)
SciDex SDX
The SciDex Protocol enables users to automatically generate unforgeable, compliant, human readable and adaptable smart contracts at scale via plain text input.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
30,530 70 16,563
foresting ICO logo (small)
Foresting PTON
Social media platform based on blockchain technology
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
85,276 - 3,435
xiwatt ICO logo (small)
XiWatt XIW
Crowdfunding Green Energy With Ethereum Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
2,990 - -
esprezzo ICO logo (small)
Esprezzo EZPZ
Blockchain middleware for the front-end developer
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
3,329 260 1,581
Loom Network’s DPoS sidechains allow for truly scalable blockchain games and DApps with the security of Ethereum mainnet. Like EOS on Ethereum.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
14,403 - 15,634
trias ICO logo (small)
Trias TRY
Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
11,744 10 1,159
Powering Artificial Intelligence on the Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
82,411 - 4,618
The Uranus system is a decentralized-computing, power-sharing platform based on blockchain technology and cloud native/microservice. I
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
88,300 - -
The easiest way to the auction
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
250 - 1,897
Blockchain Agro Trading - absolutely new product, which has no analogues in the world. We are the first who implements Blockchain-technology in this business environment.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 18
LoveBlock - Decentralized Database for Dating
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
30,175 - 3,133
2key ICO logo (small)
2key 2KEY
REAL technology
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
563 - 114
cubiex ICO logo (small)
Cubiex CBIX
Creating the first decentralized blockchain powered social network and crypto league for eSports.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,756 - 4,131
Powering the future of data economy
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
1,977 - 103
The World’s ‘truly’ Decentralised Ownership Exchange
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
25,635 - -
cogenero ICO logo (small)
Cogenero COG
Mobile Cogeneration Mining Platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
910 - 1,144
The Smart Health Economy
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
389 13 38
EthereumCashPro is an Ethereum- based token
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
25,573 - 11,659
Dusk Network is a decentralized infrastructure focused on providing the sweet-spot between privacy and transparency in payment, communication and asset ownership transfers.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
8,558 338 901
GemVault is a marketplace and platform on which the fine gemstones of the world have been placed and traded on the Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - -
spatium ICO logo (small)
Spatium SPT
Spatium ™ wallet is an ultra-secure software and hardware wallet that supports over 100 cryptocurrencies.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
6,945 - 538
nebula ICO logo (small)
Nebula NEBULA
Nebula Genomics will leverage blockchain technology to eliminate the middleman and empower people to own their personal genomic data.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
4,305 - 24,119
everest ICO logo (small)
Everest ID
Everest is a decentralized platform for a new economy, incorporating a massively scalable payment solution with a multi-currency wallet, and digital + biometric identity.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
4,550 330 1,395
fonder ICO logo (small)
Fonder FON
FON is a mainstream cryptocurrency that evens your grandma can use, and a guarantee DIAMOND REDEEMABLE at same value token.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
162 - 271
ASQ Protocol - Decentralized content economy, 260M registered users!
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
24,056 166 950
temco ICO logo (small)
Temco TEMCO
Supply Chain Management Powered by RSK Blockchain
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- 322 13,961
datafund ICO logo (small)
Datafund DEX
Datafund protocol guards personal data, provides safe storage and enables ethical data exchange.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
7,023 - 5,811
Bringing the $100+ trillion derivatives market to the blockchain.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
7,346 75 3,614
Your personal well-being dashboard .
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
267 - 74
The intersection of real estate and blockchain technology. Block Estates is a next-generation real estate investment and management platform.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
346 - 3,022
proppush ICO logo (small)
PropPush PSH
PropPush is results oriented online service to connect property buyers, sellers, renters and agents for faster property transactions.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
5,409 - 61
Trust management of digital assets
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
6,392 - 2,602
tpct ICO logo (small)
TPCT TPCT
TPCT ICO is preparing a cryptocurrency-integrated payment solution.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 1
The protocol for blockchain games. From Ex-Facebook, Ex-TikTok, Ex-Zynga Team who have built the game Cryptoalpaca.pet
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
36,268 13,471 12,352
Blockchain economy for online publishers
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
13,660 - 11,081
Distributed Secondary Content Platform
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
38,575 - -
freitx ICO logo (small)
FreitX FRX
Blockchain-Based Digital Freight Exchange
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
181 10 100
bubblo ICO logo (small)
Bubblo BUBL
The first decentralized review platform for bars, clubs, restaurants, and retail establishments.
ไทม์ไลน์ที่รอดำเนิน
- - 3,800