Kraken (Futures)

ดัชนี Kraken Futures rr_ethusd (KrakenFutures-rr_ethusd)
ตาม Kraken (Futures)

2475.32

Perpetual

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
PI_ETHUSD 2,471.40 $ 2.3% 2475.32 USD +0.159% 0.16% -0.007% 62,198,632 $ 104,897,817.00 $ เมื่อไม่นานมานี้

Futures

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
FI_ETHUSD_220325 2,482.00 $ 1.8% 2481.1 USD -0.036% 0.2% ประมาณ 2 เดือน - 8,051,910.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
FI_ETHUSD_220624 2,505.00 $ 1.2% 2508.25 USD +0.130% 0.12% 5 เดือน - 6,864,618.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
FI_ETHUSD_220128 2,467.15 $ 1.8% 2473.52 USD +0.258% 0.18% 4 วัน - 1,150,848.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android