Kraken (Futures)

ดัชนี Kraken Futures rr_xrpusd (KrakenFutures-rr_xrpusd)
ตาม Kraken (Futures)

0.6104

Perpetual

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
PI_XRPUSD 0.61 $ 0.3% 0.61 USD -0.016% 0.08% -2.170% 2,483,096 $ 2,378,487.00 $ เมื่อไม่นานมานี้

Futures

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
FI_XRPUSD_220325 0.61 $ 2.7% 0.61 USD -0.408% 0.15% ประมาณ 2 เดือน - 56,376.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
FI_XRPUSD_220128 0.60 $ -1.5% 0.6 USD -0.033% 0.08% - 52,456.00 $ 7 ชม. ที่ผ่านมา
FI_XRPUSD_220225 0.60 $ 15.1% 0.61 USD +1.467% 0.13% 28 วัน - 4.00 $ 4 ชม. ที่ผ่านมา
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android