KuCoin Futures

ดัชนี .KFTMUSDT (KFTMUSDT)
ตาม KuCoin Futures

0.7062

Perpetual

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
FTMUSDTM 0.71 $ 20.1% 0.71 USDT +0.085% 0.1% 0.093% 6,684,111 $ 6,172,324.17 $ เมื่อไม่นานมานี้
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android