Coins: 5523
ตลาดแลกเปลี่ยน: 369
มูลค่าตามราคาตลาด: 265,972,000,658 $ -2.6%
ปริมาณ 24 ชม.: 54,658,656,838 $
ค่าความเด่น:
BTC 67.8%
ETH 7.65%
XRP 4.35%
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-08-24 21:52:43 UTC (น้อยกว่า 1 นาที ago)