Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.733.504.007 $ 4,4%
Lưu lượng 24 giờ: 22.767.560.540 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,8%
XRP 9,74%
AFDT
USD

Sàn giao dịch AFD Token

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,03 USDT
0 $
10,000 AFDT
- khoảng 5 giờ ago