Tìm kiếm
Đồng tiền: 3408
Sàn giao dịch: 262
Giá trị vốn hóa thị trường: 158.561.621.886 $
Lưu lượng 24 giờ: 23.626.524.728 $
Ưu thế:
BTC 52,6%
XRP 11,6%
ETH 9,49%
ATX
USD

Sàn giao dịch Aston

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
0,02 $
0,00000323 BTC
68.346,34 $
4425481,690 ATX
79,09%
2
CoinBene
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
0,02 $
0,00000325 BTC
18.135,00 $
1170103,910 ATX
20,91%
3
Cập nhật 3 phút trước
0,04 $
0,0002482 ETH
0,00 $
0,000 ATX
0,00%
4
Cập nhật 22 phút trước
0,01 $
0,00000303 BTC
0,00 $
0,000 ATX
0,00%
5
Cập nhật 9 phút trước
0,06 $
0,063 USD
0,00 $
0,000 ATX
0,00%