Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 120.648.366.390 $ 0,60%
Lưu lượng 24 giờ: 15.182.244.858 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
ETH 10,6%
XRP 10,3%
ATP
USD

Sàn giao dịch Atlas Protocol

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,018394 USDT
1.540.037 $
83719075,400 ATP
47,78% 7 phút ago
2
0 $
0,00000491 BTC
1.324.037 $
74576285,980 ATP
41,08% 7 phút ago
3
0 $
0,01807 USDT
324.635 $
17973423,382 ATP
10,07% 5 phút ago
4
0 $
0,018143 USDT
17.279 $
952338,000 ATP
0,54% 7 phút ago
5
0 $
0,01812 USDT
16.679 $
920105,800 ATP
0,52% 15 phút ago
6
0 $
0,00097 ETH
628 $
5306,000 ATP
0,02% 7 phút ago
7
0 $
0,00014561 ETH
61 $
3410,456 ATP
- khoảng 4 giờ ago