Tìm kiếm
Đồng tiền: 4072
Sàn giao dịch: 293
Giá trị vốn hóa thị trường: 135.057.153.885 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 21.857.320.385 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,4%
XRP 10,1%
BNB
USD

Sàn giao dịch Binance Coin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
11 $
10,8396 USDT
47.405.287 $
4373214,957 BNB
36,44% 6 phút ago
2
11 $
0,0027422 BTC
30.173.842 $
2780647,413 BNB
23,19% 6 phút ago
3
EXX EXX
11 $
0,002853 BTC
12.947.819 $
1146891,620 BNB
9,95% 3 phút ago
4
11 $
0,0027428 BTC
7.538.834 $
694429,873 BNB
5,79% 7 phút ago
5
11 $
10,859 USD
7.028.732 $
647272,463 BNB
5,40% 7 phút ago
6
11 $
10,8712 USDT
3.818.087 $
351529,351 BNB
2,93% 1 phút ago
7
11 $
0,073906 ETH
3.728.489 $
342800,529 BNB
2,87% 6 phút ago
8
1 $
0,09286 BNB
3.025.368 $
3002374,040 TUSD
2,33% 6 phút ago
9
0 $
0,00008557 BNB
1.986.504 $
2139356427,154 BTT
1,53% 6 phút ago
10
0 $
0,03038 BNB
1.796.808 $
5450409,971 XRP
1,38% 6 phút ago
11
11 $
10,7836 PAX
1.385.906 $
127461,385 BNB
1,07% 6 phút ago
12
4 $
0,3553 BNB
1.215.958 $
315383,280 EOS
0,93% 6 phút ago
13
51 $
4,71 BNB
1.188.022 $
23244,422 LTC
0,91% 6 phút ago
14
11 $
0,073906 ETH
881.353 $
81014,399 BNB
0,68% 7 phút ago
15
0 $
0,002303 BNB
525.216 $
21016454,367 TRX
0,40% 6 phút ago
16
11 $
10,7297 USDC
469.200 $
43405,559 BNB
0,36% 6 phút ago
17
0 $
0,00837 BNB
440.235 $
4847017,828 XLM
0,34% 6 phút ago
18
0 $
0,00434 BNB
422.496 $
8971151,534 ADA
0,32% 6 phút ago
19
9 $
0,835 BNB
248.011 $
27371,583 NEO
0,19% 6 phút ago
20
JEX JEX
11 $
10,8608 USDT
246.100 $
22680,010 BNB
0,19% chưa tới 1 phút ago
21
10 $
9,60931 USD
237.433 $
24708,674 BNB
0,18% 21 phút ago
22
0 $
0,00497 BNB
230.614 $
4276064,026 SYS
0,18% 6 phút ago
23
0 $
0,00903 BNB
212.025 $
2163782,962 THETA
0,16% 7 phút ago
24
11 $
10,86782 USD
209.361 $
19264,300 BNB
0,16% 7 phút ago
25
0 $
0,0001291 BNB
177.839 $
127042195,323 HOT
0,14% 6 phút ago
26
1 $
0,103 BNB
169.034 $
151234,677 WTC
0,13% 7 phút ago
27
0 $
0,001907 BNB
168.198 $
8128050,533 YOYO
0,13% 6 phút ago
28
11 $
0,0027378 BTC
144.841 $
13361,220 BNB
0,11% 9 phút ago
29
1 $
0,06889 BNB
136.678 $
182834,161 ONT
0,11% 6 phút ago
30
0 $
0,01034 BNB
95.058 $
847194,106 DLT
0,07% 6 phút ago
31
1 $
0,07222 BNB
93.642 $
119489,519 ONG
0,07% 6 phút ago
32
0 $
0,0004 BNB
79.606 $
18354196,735 VET
0,06% 6 phút ago
33
0 $
0,00424 BNB
76.594 $
1666014,609 BTS
0,06% 6 phút ago
34
1 $
0,11334 BNB
70.367 $
57213,847 NEBL
0,05% 6 phút ago
35
5 $
0,4246 BNB
62.820 $
13644,676 ETC
0,05% 6 phút ago
36
0 $
0,000234 BNB
62.551 $
24633980,171 SC
0,05% 7 phút ago
37
0 $
0,001724 BNB
60.762 $
3247980,164 ZIL
0,05% 6 phút ago
38
0 $
0,029 BNB
60.224 $
191374,666 IOTA
0,05% 6 phút ago
39
3 $
0,29196 BNB
50.965 $
16086,473 MCO
0,04% 6 phút ago
40
0 $
0,001149 BNB
46.613 $
3738504,676 CND
0,04% 10 phút ago
41
3 $
0,2559 BNB
43.444 $
15645,100 WAVES
0,03% 6 phút ago
42
11 $
10,8 USDT
43.288 $
4011,276 BNB
0,03% 42 phút ago
43
0 $
0,00397 BNB
43.215 $
1003123,655 XEM
0,03% 6 phút ago
44
11 $
10,5136 USDS
43.099 $
4067,111 BNB
0,03% 6 phút ago
45
0 $
0,0131 BNB
40.903 $
287737,244 BAT
0,03% 6 phút ago
46
1 $
0,0841 BNB
39.596 $
43388,369 NANO
0,03% 6 phút ago
47
0 $
0,0404 BNB
33.609 $
76663,173 AE
0,03% 6 phút ago
48
0 $
0,02234 BNB
32.670 $
134765,881 ICX
0,03% 6 phút ago
49
0 $
0,00452 BNB
32.076 $
653963,549 AGI
0,02% 6 phút ago
50
11 $
0,0744867190508538 ETH
31.766 $
2899,052 BNB
0,02% 25 phút ago
51
0 $
0,000283 BNB
30.945 $
10076883,661 MFT
0,02% 6 phút ago
52
11 $
0,0026792 BTC
29.875 $
2818,309 BNB
0,02% 1 phút ago
53
0 $
0,00341 BNB
29.513 $
797569,417 BCPT
0,02% 6 phút ago
54
12 $
12,14844999 USD
28.985 $
2385,869 BNB
0,02% 1 phút ago
55
0 $
0,001031 BNB
25.704 $
2297471,969 RVN
0,02% 7 phút ago
56
0 $
0,00438 BNB
25.555 $
537668,346 LOOM
0,02% 6 phút ago
57
0 $
0,00542 BNB
24.988 $
424861,021 ARDR
0,02% 6 phút ago
58
0 $
0,003414 BNB
24.250 $
654583,357 ENJ
0,02% 6 phút ago
59
0 $
0,02549 BNB
22.650 $
81885,516 RLC
0,02% 6 phút ago
60
0 $
0,0219 BNB
22.605 $
95121,537 BRD
0,02% 6 phút ago
61
0 $
0,00545 BNB
22.565 $
381560,217 CVC
0,02% 6 phút ago
62
0 $
0,04184 BNB
21.593 $
47559,906 NULS
0,02% 6 phút ago
63
0 $
0,00857 BNB
21.156 $
227489,904 POLY
0,02% 6 phút ago
64
5 $
0,469 BNB
21.040 $
4134,109 ZEN
0,02% 6 phút ago
65
0 $
0,00512 BNB
18.141 $
326513,472 AMB
0,01% 7 phút ago
66
0 $
0,0297 BNB
17.839 $
55350,830 NXS
0,01% 7 phút ago
67
11 $
19,29725036588136 BNT
17.657 $
1629,612 BNB
0,01% 1 phút ago
68
0 $
0,00349 BNB
16.908 $
446468,987 MITH
0,01% 6 phút ago
69
0 $
0,00289 BNB
16.744 $
533906,447 GTO
0,01% 6 phút ago
70
2 $
0,19843 BNB
15.228 $
7072,056 QTUM
0,01% 6 phút ago
71
0 $
0,00179 BNB
14.046 $
723107,619 GO
0,01% 6 phút ago
72
1 $
0,098 BNB
13.858 $
13031,149 SKY
0,01% 7 phút ago
73
0 $
0,00549 BNB
13.437 $
225557,209 APPC
0,01% 6 phút ago
74
1 $
0,07477 BNB
11.643 $
14349,457 PIVX
0,01% 6 phút ago
75
0 $
0,01382 BNB
11.435 $
76247,807 WABI
0,01% 6 phút ago
76
0 $
0,0316 BNB
10.617 $
30961,166 VIA
0,01% 7 phút ago
77
17 $
1,575 BNB
10.155 $
594,148 DCR
0,01% 6 phút ago
78
0 $
0,01085 BNB
9.627 $
81765,437 AION
0,01% 7 phút ago
79
0 $
0,02799 BNB
9.177 $
30213,057 WAN
0,01% 7 phút ago
80
1 $
0,116 BNB
8.794 $
6986,579 LSK
0,01% 6 phút ago
81
0 $
0,00254 BNB
8.366 $
303542,705 CMT
0,01% 6 phút ago
82
11 $
0,07557553 ETH
8.355 $
751,547 BNB
0,01% 1 phút ago
83
0 $
0,02466 BNB
7.675 $
28681,722 RDN
0,01% 6 phút ago
84
0 $
0,002124 BNB
7.603 $
329870,812 OST
0,01% 7 phút ago
85
0 $
0,000173 BNB
7.543 $
4018203,462 NCASH
0,01% 7 phút ago
86
0 $
0,01142 BNB
7.329 $
59187,619 ADX
0,01% 7 phút ago
87
0 $
0,00892 BNB
7.011 $
72427,235 POWR
0,01% 6 phút ago
88
1 $
0,05492 BNB
6.821 $
11445,635 NAS
0,01% 7 phút ago
89
11 $
0,0736437 ETH
6.775 $
625,000 BNB
0,01% 7 phút ago
90
14 $
1,289 BNB
6.467 $
462,367 REP
0,00% 6 phút ago
91
0 $
0,0017 BNB
6.387 $
346224,511 REN
0,00% 6 phút ago
92
0 $
0,00261 BNB
6.057 $
213871,843 POA
0,00% 7 phút ago
93
0 $
0,00396 BNB
5.978 $
139113,922 BLZ
0,00% 6 phút ago
94
6 $
0,512 BNB
5.932 $
1067,747 XZC
0,00% 7 phút ago
95
0 $
0,002436 BNB
5.647 $
213633,062 QLC
0,00% 6 phút ago
96
0 $
0,03203 BNB
5.412 $
15570,864 STEEM
0,00% 6 phút ago
97
0 $
0,000284 BNB
4.578 $
1486747,000 STORM
0,00% 6 phút ago
98
0 $
0,00626 BNB
4.488 $
66067,306 GNT
0,00% 6 phút ago
99
0 $
0,01531 BNB
3.918 $
23584,385 NAV
0,00% 7 phút ago
100
0 $
0,001489 BNB
3.706 $
229335,774 QSP
0,00% 6 phút ago
101
0 $
0,001064 BNB
3.425 $
296684,700 RCN
0,00% 6 phút ago
102
0 $
0,000859 BNB
2.721 $
291960,586 PHX
0,00% 7 phút ago
103
11 $
10,72189134 USDT
2.027 $
189,197 BNB
0,00% 5 phút ago
104
11 $
0,00275531 BTC
1.687 $
154,723 BNB
0,00% 8 phút ago
105
11 $
0,073332 ETH
1.467 $
135,985 BNB
0,00% 20 phút ago
106
11 $
38232 UGX
832 $
77,764 BNB
0,00% 9 phút ago
107
11 $
0,0028 BTC
608 $
54,864 BNB
0,00% 15 phút ago
108
11 $
5132,71094002 DOGE
11 $
1,045 BNB
0,00% 14 phút ago
109
11 $
0,07162602 ETH
1 $
0,067 BNB
0,00% 18 phút ago
110
4 $
0,0009975 BTC
82.860 $
20994,982 BNB
0,06% 21 phút ago
111
5 $
0,0013838 BTC
13.721 $
2505,806 BNB
0,01% 3 phút ago
112
7 $
6,9462 USDT
10 $
1,410 BNB
0,00% khoảng 2 giờ ago
113
10 $
0,07 ETH
0 $
0,000 BNB
0,00% 1 phút ago
114
6 $
0,0015703 BTC
0 $
0,000 BNB
0,00% 1 phút ago
115
7 $
7 USDT
0 $
0,000 BNB
0,00% 20 phút ago
116
10 $
0,07 ETH
0 $
0,000 BNB
0,00% 20 phút ago
117
9 $
0,0023 BTC
0 $
0,000 BNB
0,00% 20 phút ago
118
11 $
0,00275 BTC
147.303 $
13538,182 BNB
- khoảng 12 giờ ago
119
11 $
0,07322055426 ETH
8.642 $
802,000 BNB
- khoảng 3 giờ ago
120
12 $
0,078350535 ETH
12 $
1,000 BNB
- khoảng 4 giờ ago
121
0 $
0 BRL
0 $
0,000 BNB
- 6 ngày ago
122
12 $
0,083875 ETH
0 $
0,000 BNB
- 4 ngày ago
123
10 $
0,19491127 LTC
0 $
0,000 BNB
- 4 ngày ago