Tìm kiếm
Đồng tiền: 4246
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.276.192.205 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 27.477.891.084 $
Ưu thế:
BTC 50,7%
ETH 10,3%
XRP 9,31%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$150,68 -4,2%
0,03785072 BTC -3,4%
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.671.499.921
KL giao dịch trong 24 giờ
$482.152.932
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$150,81 / $159,03
Nguồn cung khả dụng
17.684.464 / 21.000.000
BCH
USD

Sàn giao dịch Bitcoin Cash

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
152 $
0,03813425 BTC
31.324.013 $
206344,395 BCH
6,23% Gần đây
2
ZBG ZBG
149 $
151,2198 USDT
29.592.852 $
197970,906 BCHAB
5,89% Gần đây
3
148 $
149,91 USDT
27.408.476 $
185216,082 BCH
5,46% Gần đây
4
149 $
150,97 USDT
27.066.993 $
181458,650 BCHAB
5,39% Gần đây
5
151 $
151,079 USD
26.887.496 $
177969,779 BCHAB
5,35% Gần đây
6
150 $
0,03792 BTC
21.735.270 $
144486,770 BCH
4,33% Gần đây
7
151 $
151,333 USD
20.108.345 $
132874,816 BCH
4,00% Gần đây
8
151 $
0,03805 BTC
19.630.600 $
129618,817 BCHAB
3,91% Gần đây
9
150 $
151,37 USDT
19.123.484 $
127558,490 BCH
3,81% Gần đây
10
152 $
1,12811099 ETH
18.053.428 $
118482,577 BCH
3,59% Gần đây
11
JEX JEX
149 $
150,08 USDT
17.624.860 $
118181,684 BCH
3,51% Gần đây
12
152 $
0,038062 BTC
15.538.323 $
102551,738 BCH
3,09% Gần đây
13
156 $
156,62 USDT
12.986.389 $
82990,909 BCH
2,58% khoảng 2 giờ trước
14
152 $
151,4034 USDT
11.671.455 $
77035,444 BCH
2,32% Gần đây
15
151 $
0,03807631 BTC
11.526.182 $
76237,020 BCHAB
2,29% Gần đây
16
149 $
150,22 USDT
11.535.505 $
77278,050 BCHAB
2,30% Gần đây
17
148 $
148,89 USDT
9.517.066 $
64204,264 BCHAB
1,89% Gần đây
18
150 $
151,82 USDT
9.076.576 $
60505,208 BCH
1,81% Gần đây
19
152 $
0,038092 BTC
8.392.430 $
55353,242 BCHAB
1,67% Gần đây
20
FEX FEX
150 $
0,037514 BTC
7.947.582 $
52951,095 BCHAB
1,58% Gần đây
21
151 $
170350 KRW
7.835.801 $
51943,516 BCH
1,56% Gần đây
22
152 $
0,03841 BTC
7.798.268 $
51192,448 BCH
1,55% Gần đây
23
147 $
148,98 USDT
7.006.333 $
47654,935 BCH
1,39% Gần đây
24
152 $
0,03817 BTC
6.669.583 $
44003,093 BCH
1,33% Gần đây
25
151 $
0,037788 BTC
5.939.890 $
39362,146 BCHAB
1,18% Gần đây
26
154 $
153,96 USD
5.573.155 $
36198,718 BAB
1,11% Gần đây
27
151 $
151,27 USDT
5.428.192 $
35859,350 BCHAB
1,08% Gần đây
28
150 $
0,037389 BTC
5.417.306 $
36213,692 BCHAB
1,08% Gần đây
29
151 $
151,17 USD
5.288.675 $
34984,953 BCH
1,05% Gần đây
30
151 $
170300 KRW
4.219.785 $
27978,783 BCH
0,84% Gần đây
31
151 $
0,03802 BTC
3.949.594 $
26149,498 BCHAB
0,79% Gần đây
32
149 $
487,64 XRP
3.833.623 $
25663,253 BCH
0,76% Gần đây
33
UEX UEX
148 $
148,91 USDT
3.127.181 $
21124,958 BCH
0,62% Gần đây
34
6x 6x
150 $
151,93 USDT
3.080.480 $
20519,870 BCH
0,61% Gần đây
35
UEX UEX
150 $
0,037454 BTC
2.879.559 $
19244,268 BCH
0,57% Gần đây
36
151 $
0,03810791 BTC
2.653.074 $
17525,000 BCH
0,53% Gần đây
37
151 $
0,03807412 BTC
2.630.480 $
17399,646 BCHAB
0,52% Gần đây
38
149 $
151,04 USDT
2.186.118 $
14641,909 BCHAB
0,44% Gần đây
39
151 $
0,03805 BTC
2.148.831 $
14188,508 BCH
0,43% Gần đây
40
150 $
151,4496 USDT
1.932.160 $
12906,000 BCH
0,38% Gần đây
41
151 $
170500 KRW
1.889.403 $
12512,766 BCH
0,38% Gần đây
42
148 $
129,899 EUR
1.825.968 $
12366,873 BCH
0,36% Gần đây
43
151 $
150,7 USD
1.820.656 $
12081,326 BCH
0,36% Gần đây
44
151 $
0,038 BTC
1.779.743 $
11809,342 BCH
0,35% Gần đây
45
148 $
148,16 USD
1.473.500 $
9945,332 BCH
0,29% Gần đây
46
151 $
132,8 EUR
1.438.900 $
9532,466 BCH
0,29% Gần đây
47
150 $
151,32 USDT
1.306.134 $
8713,946 BCH
0,26% Gần đây
48
157 $
0,03886 BTC
1.236.025 $
7891,027 BCH
0,25% khoảng 2 giờ trước
49
152 $
0,0381 BTC
1.211.499 $
7988,905 BCH
0,24% Gần đây
50
149 $
149,7 USDT
1.160.636 $
7796,759 BCH
0,23% Gần đây
51
156 $
0,03880128 BTC
1.155.777 $
7404,751 BCHAB
0,23% khoảng 2 giờ trước
52
150 $
149,55 TUSD
1.056.791 $
7036,378 BCHAB
0,21% Gần đây
53
156 $
17257 JPY
1.024.545 $
6574,732 BCC
0,20% khoảng 1 giờ trước
54
151 $
1,12277077 ETH
986.463 $
6524,000 BCH
0,20% Gần đây
55
149 $
150,6318 USDT
974.996 $
6535,410 BCH
0,19% Gần đây
56
159 $
0,03920586 BTC
713.869 $
4503,404 BCHAB
0,14% khoảng 2 giờ trước
57
152 $
0,03811 BTC
701.157 $
4622,378 BCH
0,14% Gần đây
58
151 $
0,038008 BTC
641.219 $
4238,626 BAB
0,13% Gần đây
59
148 $
130,15 EUR
558.340 $
3771,216 BCH
0,11% Gần đây
60
157 $
61,617778 HT
535.059 $
3412,255 BCH
0,11% khoảng 2 giờ trước
61
151 $
1,12373347 ETH
525.539 $
3471,310 BCHAB
0,10% Gần đây
62
154 $
0,0389 BTC
513.139 $
3321,942 BCHAB
0,10% Gần đây
63
154 $
154,305 USD
504.179 $
3267,420 BCH
0,10% Gần đây
64
151 $
132,82 EUR
473.412 $
3134,826 BCH
0,09% Gần đây
65
151 $
0,03805001 BTC
471.597 $
3113,483 BCHAB
0,09% Gần đây
66
150 $
169500 KRW
466.772 $
3106,716 BCH
0,09% Gần đây
67
149 $
150,54 USDT
425.848 $
2866,469 BCH
0,08% Gần đây
68
151 $
0,03788673 BTC
400.459 $
2660,688 BCH
0,08% Gần đây
69
152 $
1,12553684 ETH
352.188 $
2322,406 BCH
0,07% Gần đây
70
152 $
151,55 USD
338.779 $
2235,430 BCH
0,07% Gần đây
71
152 $
0,03818595 BTC
320.796 $
2114,730 BCH
0,06% Gần đây
72
152 $
0,03814 BTC
320.772 $
2112,744 BCH
0,06% Gần đây
73
157 $
1,164618 ETH
307.532 $
1955,030 BCH
0,06% Gần đây
74
156 $
155,481068 USDT
305.631 $
1964,363 BCH
0,06% Gần đây
75
156 $
0,039227 BTC
302.889 $
1939,674 BCH
0,06% Gần đây
76
151 $
0,038062 BTC
254.791 $
1685,884 BCH
0,05% Gần đây
77
150 $
149,94 PAX
234.502 $
1559,234 BCHAB
0,05% Gần đây
78
ZB ZB
152 $
1035,71 QC
229.554 $
1514,405 BCHAB
0,05% Gần đây
79
151 $
170500 KRW
225.960 $
1496,440 BCH
0,04% Gần đây
80
146 $
147,53 USDT
223.403 $
1534,451 BCH
0,04% Gần đây
81
151 $
0,03801 XBT
207.382 $
1373,396 BCH
0,04% Gần đây
82
156 $
155,58791739 USD
185.955 $
1195,175 BCH
0,04% Gần đây
83
151 $
115,6 GBP
181.594 $
1200,734 BCH
0,04% Gần đây
84
149 $
150,97543559 USDT
176.061 $
1179,706 BCH
0,04% Gần đây
85
151 $
151,48 USD
172.844 $
1141,037 BCH
0,03% Gần đây
86
151 $
0,038042 BTC
167.730 $
1107,584 BCH
0,03% Gần đây
87
155 $
1070,86973 CNYT
154.392 $
996,463 BCHAB
0,03% Gần đây
88
152 $
151,4066232 USDC
150.589 $
992,341 BCHAB
0,03% Gần đây
89
155 $
0,0387 BTC
137.450 $
888,766 BCH
0,03% Gần đây
90
152 $
0,03819382 BTC
132.992 $
876,510 BCH
0,03% Gần đây
91
151 $
489,5476 XRP
126.589 $
836,607 BCH
0,03% Gần đây
92
152 $
0,03826657 BTC
125.360 $
824,639 BCH
0,02% Gần đây
93
150 $
150 USD
124.310 $
828,735 BCH
0,02% Gần đây
94
ZB ZB
150 $
151,42 USDT
118.006 $
786,764 BCHAB
0,02% Gần đây
95
153 $
152,51981 USD
116.840 $
766,064 BCH
0,02% Gần đây
96
151 $
0,03811209 BTC
115.687 $
764,411 BCH
0,02% Gần đây
97
149 $
0,03729592 BTC
104.970 $
704,491 BCH
0,02% Gần đây
98
158 $
178000 KRW
101.683 $
645,086 BCH
0,02% Gần đây
99
152 $
151,99899718 USDT
101.213 $
665,420 BCH
0,02% Gần đây
100
148 $
149,69504518 USDT
98.450 $
665,320 BCH
0,02% Gần đây
101
154 $
4880 THB
98.085 $
637,674 BCH
0,02% Gần đây
102
155 $
156,82619 USDT
79.814 $
515,060 BCHAB
0,02% Gần đây
103
150 $
149,71 USDC
74.527 $
495,263 BCHAB
0,01% Gần đây
104
150 $
151,155 USDT
73.885 $
491,560 BCH
0,01% Gần đây
105
155 $
2179000 IDR
66.730 $
431,907 BCHAB
0,01% Gần đây
106
149 $
150 USDT
65.049 $
435,588 BCH
0,01% Gần đây
107
152 $
133,28890255 EUR
59.782 $
394,593 BCH
0,01% Gần đây
108
150 $
149,8 USD
51.321 $
342,596 BCH
0,01% Gần đây
109
152 $
1,12553684 ETH
41.856 $
275,323 BCH
0,01% Gần đây
110
152 $
1,12553684 ETH
41.732 $
275,323 BCH
0,01% Gần đây
111
156 $
0,03918895 BTC
39.091 $
250,616 BCH
0,01% Gần đây
112
152 $
151,63416063 USD
38.635 $
254,791 BCH
0,01% Gần đây
113
145 $
147,35 USDT
37.562 $
258,237 BCH
0,01% Gần đây
114
150 $
151,53476 USDT
37.314 $
249,101 BCH
0,01% Gần đây
115
154 $
9829,8716 RUB
36.729 $
238,276 BCH
0,01% Gần đây
116
152 $
0,03807 BTC
35.727 $
235,747 BCH
0,01% Gần đây
117
150 $
0,03781194 BTC
34.318 $
228,465 BCH
0,01% Gần đây
118
150 $
199,92 CAD
33.875 $
226,450 BCH
0,01% Gần đây
119
152 $
1,12765638 ETH
31.877 $
209,657 BCH
0,01% Gần đây
120
149 $
0,0374 BTC
31.981 $
213,975 BCH
0,01% Gần đây
121
151 $
0,038109 BTC
28.693 $
189,526 BCH
0,01% Gần đây
122
149 $
0,037196 BTC
27.345 $
183,747 BCH
0,01% Gần đây
123
150 $
563 PLN
26.279 $
175,695 BCC
0,01% Gần đây
124
153 $
4845 THB
25.703 $
168,311 BCH
0,01% Gần đây
125
149 $
0,03768 BTC
23.948 $
160,210 BCH
0,00% Gần đây
126
ACX ACX
150 $
211,3 AUD
20.630 $
137,238 BCH
0,00% Gần đây
127
156 $
0,03872053 BTC
18.454 $
118,439 BCC
0,00% khoảng 1 giờ trước
128
150 $
151,33244623 USDT
16.078 $
107,478 BCH
0,00% Gần đây
129
151 $
133,215 EUR
11.547 $
76,258 BCH
0,00% Gần đây
130
151 $
0,0380631 BTC
10.894 $
72,048 BCHAB
0,00% Gần đây
131
150 $
0,037433 BTC
10.291 $
68,816 BCHAB
0,00% Gần đây
132
152 $
0,03818283 BTC
9.742 $
64,222 BCH
0,00% Gần đây
133
150 $
151,5 USDT
9.264 $
61,861 BCH
0,00% Gần đây
134
151 $
1,1223468 ETH
9.212 $
60,948 BCH
0,00% Gần đây
135
147 $
16272 JPY
7.757 $
52,830 BCH
0,00% Gần đây
136
152 $
152,61 USDT
7.674 $
50,586 BCHAB
0,00% Gần đây
137
151 $
0,03805627 BTC
6.660 $
43,968 BCH
0,00% Gần đây
138
152 $
0,03811 BTC
6.656 $
43,867 BCH
0,00% Gần đây
139
155 $
61,97479 QTUM
5.768 $
37,208 BCH
0,00% Gần đây
140
151 $
0,0377655 BTC
5.768 $
38,222 BCH
0,00% Gần đây
141
148 $
208,72 AUD
5.709 $
38,447 BCHAB
0,00% Gần đây
142
CBX CBX
149 $
151,16 USDT
5.528 $
36,998 BCHAB
0,00% Gần đây
143
150 $
151,16 USDT
5.539 $
36,998 BCHAB
0,00% Gần đây
144
57 $
0,38218621 BCH
4.773 $
83,134 LTC
0,00% Gần đây
145
0 $
0,00201728 BCH
4.625 $
15263,820 XRP
0,00% Gần đây
146
155 $
0,03908988 BTC
4.452 $
28,670 BCH
0,00% Gần đây
147
151 $
0,038 BTC
3.926 $
26,046 BCHAB
0,00% Gần đây
148
149 $
150,66 USDT
3.906 $
26,233 BCHAB
0,00% Gần đây
149
148 $
1,0926 ETH
3.765 $
25,511 BCH
0,00% Gần đây
150
158 $
157,85 USD
3.367 $
21,328 BCH
0,00% Gần đây
151
151 $
0,038 BTC
2.989 $
19,759 BCHAB
0,00% Gần đây
152
CBX CBX
151 $
0,038 BTC
2.983 $
19,759 BCHAB
0,00% Gần đây
153
154 $
135,34 EUR
1.846 $
12,001 BCH
0,00% Gần đây
154
151 $
0,03793562 BTC
1.562 $
10,343 BCH
0,00% Gần đây
155
152 $
4700 TWD
1.403 $
9,202 BCH
0,00% Gần đây
156
157 $
10798 INR
1.108 $
7,050 BCHAB
0,00% Gần đây
157
90 $
0,59757098 BCH
1.001 $
11,149 DASH
0,00% Gần đây
158
156 $
137 EUR
934 $
5,991 BCC
0,00% khoảng 1 giờ trước
159
148 $
1,09054 ETH
910 $
6,138 BCHAB
0,00% Gần đây
160
148 $
150,34 USDT
896 $
6,039 BCHAB
0,00% Gần đây
161
150 $
132,15 EUR
535 $
3,562 BCH
0,00% Gần đây
162
153 $
0,03822 BTC
418 $
2,735 BCH
0,00% Gần đây
163
149 $
151 USDT
377 $
2,532 BCHAB
0,00% Gần đây
164
150 $
151,72 USDT
330 $
2,198 BCH
0,00% Gần đây
165
154 $
0,03859984 BTC
328 $
2,126 BCH
0,00% Gần đây
166
150 $
1,11274963 ETH
317 $
2,113 BCHAB
0,00% Gần đây
167
146 $
145,68782889 USD
237 $
1,629 BCHAB
0,00% Gần đây
168
151 $
0,03786279 BTC
208 $
1,375 BCH
0,00% Gần đây
169
149 $
0,03721017 BTC
153 $
1,031 BCH
0,00% Gần đây
170
159 $
0,04 BTC
99 $
0,621 BCHAB
0,00% Gần đây
171
150 $
150,326 USD
91 $
0,606 BCH
0,00% Gần đây
172
147 $
0,03682488 BTC
87 $
0,596 BCH
0,00% Gần đây
173
134 $
0,885 BCH
81 $
0,607 ETH
0,00% Gần đây
174
149 $
1,08582844 ETH
49 $
0,332 BCH
0,00% Gần đây
175
152 $
2330,4479 USNBT
25 $
0,161 BCH
0,00% Gần đây
176
159 $
0,0399998 BTC
15 $
0,097 BCHAB
0,00% Gần đây
177
151 $
151,7017775 USDT
12 $
0,077 BCHAB
0,00% Gần đây
178
150 $
149,71573 USD
7 $
0,045 BCH
0,00% Gần đây
179
157 $
0,039276 BTC
4 $
0,027 BCH
0,00% Gần đây
180
156 $
77518,06523 DOGE
1 $
0,009 BCH
0,00% khoảng 2 giờ trước
181
0 $
0,00003001 BCH
0 $
100,283 GRC
0,00% Gần đây
182
155 $
1,142 ETH
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
183
156 $
156,47 USDT
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
184
176 $
176,41532072 USD
18.064.494 $
102397,536 BCHAB
3,60% khoảng 2 giờ trước
185
138 $
0,034775 BTC
1.494.069 $
10815,000 BCH
0,30% Gần đây
186
157 $
1,14407403 ETH
1.008.579 $
6419,107 BCHAB
0,20% khoảng 2 giờ trước
187
133 $
151,03 USDT
105.997 $
BCH
0,02% Gần đây
188
133 $
0,03806308 BTC
95.831 $
BCH
0,02% Gần đây
189
4 $
0,0237791 BCH
95.508 $
EOS
0,02% Gần đây
190
0 $
0,00014521 BCH
82.944 $
TRX
0,02% Gần đây
191
65 $
0,43089018 BCH
76.434 $
BSV
0,02% Gần đây
192
124 $
0,03118303 BTC
75.867 $
611,254 BCHAB
0,02% Gần đây
193
162 $
611,04 BRL
43.942 $
271,541 BCH
0,01% khoảng 2 giờ trước
194
0 $
0,0000602 BCH
23.304 $
CET
0,00% Gần đây
195
132 $
0,89238529 BCH
9.942 $
ETH
0,00% Gần đây
196
89 $
0,59511219 BCH
9.174 $
DASH
0,00% Gần đây
197
4 $
0,03040542 BCH
7.463 $
ETC
0,00% Gần đây
198
0 $
0,00003865 BCH
5.609 $
ULT
0,00% Gần đây
199
131 $
147500 KRW
5.292 $
40,512 BCH
0,00% Gần đây
200
0 $
0,00205465 BCH
5.040 $
XRP
0,00% Gần đây
201
1 $
0,0101468 BCH
4.934 $
OMG
0,00% Gần đây
202
160 $
140,61811 EUR
5.019 $
31,403 BCH
0,00% Gần đây
203
0 $
0,00011916 BCH
4.277 $
ZIL
0,00% Gần đây
204
50 $
0,34974212 BCH
3.505 $
XMR
0,00% Gần đây
205
9 $
0,05860645 BCH
3.158 $
NEO
0,00% Gần đây
206
56 $
0,38452012 BCH
2.545 $
LTC
0,00% Gần đây
207
2 $
0,01626305 BCH
2.501 $
QTUM
0,00% Gần đây
208
7 $
0,04213761 BCH
2.271 $
XZC
0,00% Gần đây
209
0 $
0,00001327 BCH
1.549 $
DOGE
0,00% Gần đây
210
51 $
0,36757318 BCH
1.432 $
ZEC
0,00% Gần đây
211
0 $
0,00000514 BCH
1.270 $
BTT
0,00% Gần đây
212
0 $
0,00005099 BCH
1.234 $
VIAT
0,00% Gần đây
213
1 $
0,00838072 BCH
977 $
HC
0,00% Gần đây
214
0 $
0,00051634 BCH
950 $
GNT
0,00% Gần đây
215
214 $
0,053786 BTC
948 $
4,428 BCH
0,00% Gần đây
216
215 $
1,593431 ETH
859 $
3,991 BCH
0,00% Gần đây
217
1 $
0,00641867 BCH
534 $
NANO
0,00% Gần đây
218
0 $
0,00001382 BCH
433 $
MT
0,00% Gần đây
219
0 $
0,00068177 BCH
320 $
BTM
0,00% Gần đây
220
0 $
0,00006546 BCH
308 $
SEELE
0,00% Gần đây
221
0 $
0,00169386 BCH
239 $
ZRX
0,00% Gần đây
222
165 $
1,22684189 ETH
206 $
1,245 BCHAB
0,00% Gần đây
223
18 $
0,12144856 BCH
191 $
DCR
0,00% Gần đây
224
212 $
212,12865 USD
170 $
0,802 BCH
0,00% Gần đây
225
0 $
0,00102403 BCH
108 $
CTXC
0,00% Gần đây
226
173 $
0,0435 BTC
61 $
0,353 BCHAB
0,00% Gần đây
227
0 $
0,00028347 BCH
21 $
TCT
0,00% Gần đây
228
0 $
0,00000808 BCH
20 $
HOT
0,00% Gần đây
229
0 $
0,00001763 BCH
17 $
SC
0,00% Gần đây
230
0 $
0,00001023 BCH
12 $
HYDRO
0,00% Gần đây
231
142 $
69640,05556 DOGE
8 $
0,058 BCHAB
0,00% Gần đây
232
0 $
0,00000333 BCH
8 $
EGT
0,00% Gần đây
233
0 $
0,00002288 BCH
3 $
KAN
0,00% Gần đây
234
0 $
0,00027593 BCH
1 $
WINGS
0,00% Gần đây
235
0 $
0,00011114 BCH
0 $
WWB
0,00% Gần đây
236
0 $
0,00000644 BCH
0 $
CARD
0,00% Gần đây
237
0 $
0,0000192 BCH
0 $
OLT
0,00% Gần đây
238
0 $
0,0000038 BCH
0 $
THPC
0,00% Gần đây
239
0 $
0,00000079 BCH
0 $
CNN
0,00% Gần đây
240
0 $
0,0000035 BCH
0 $
SEER
0,00% Gần đây
241
0 $
0,00000039 BCH
0 $
NASH
0,00% Gần đây
242
138 $
1,02155 ETH
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
243
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 SWOCO
0,00% khoảng 2 giờ trước
244
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 WIX
0,00% khoảng 2 giờ trước
245
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 BNN
0,00% khoảng 2 giờ trước
246
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 PAC
0,00% khoảng 2 giờ trước
247
158 $
159 USDT
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
248
0 $
0 BCH
0 $
0,000 WDC
0,00% Gần đây
249
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 AAA
0,00% khoảng 2 giờ trước
250
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 PENG
0,00% khoảng 2 giờ trước
251
0 $
0,00046804 BCH
0 $
LOOM
0,00% Gần đây
252
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 QWC
0,00% khoảng 2 giờ trước
253
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 ROC
0,00% khoảng 2 giờ trước
254
5 $
0,001221 BTC
0 $
0,000 BCHAB
0,00% Gần đây
255
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 BTOR
0,00% khoảng 2 giờ trước
256
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 QCH
0,00% khoảng 2 giờ trước
257
161 $
0,04049934 BTC
0 $
0,000 BCHAB
0,00% Gần đây
258
147 $
198,19384 SGD
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
259
13 $
167 TIOX
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
260
156 $
150,140745 USDC
0 $
2,810 BCH
0,00% Gần đây
261
238 $
2999,99 MAX
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
262
0 $
0,00021246 BCH
0 $
CMT
0,00% Gần đây
263
141 $
0,03549999 BTC
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
264
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 KICK
0,00% khoảng 2 giờ trước
265
157 $
159,5 USDT
0 $
0,000 BCHAB
0,00% Gần đây
266
188 $
190 USDT
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
267
26 $
26,09 USDT
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
268
321 $
2,38501 ETH
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
269
171 $
0,043119 BTC
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
270
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 IOP
0,00% khoảng 2 giờ trước
271
95 $
0,70012 ETH
0 $
0,000 BCH
0,00% Gần đây
272
0 $
0 BCHABC
0 $
0,000 HWI
0,00% khoảng 2 giờ trước
273
FEX FEX
158 $
158,16 USDT
10.531.082 $
66678,035 BCHAB
- khoảng 4 giờ trước
274
158 $
158,17 USDT
7.104.646 $
44857,700 BCHAB
- khoảng 12 giờ trước
275
157 $
0,039134 BTC
2.847.428 $
18134,600 BCHAB
- khoảng 12 giờ trước
276
159 $
0,039521 BTC
944.372 $
5937,161 BCH
- khoảng 23 giờ trước
277
161 $
161,6 USDT
94.006 $
582,332 BCHAB
- 3 ngày trước
278
162 $
0,040526 BTC
37.804 $
233,040 BCHAB
- 3 ngày trước
279
157 $
138,165 EUR
31.565 $
200,572 BCH
- khoảng 4 giờ trước
280
156 $
156,38 USDT
28 $
0,177 BCHAB
- khoảng 16 giờ trước
281
159 $
0,03918 BTC
3 $
0,019 BCH
- khoảng 3 giờ trước
282
60 $
0,37746553 BCH
0 $
0,000 LTC
- khoảng 5 giờ trước
283
0 $
0,00006 BCH
0 $
0,039 LCC
- khoảng 23 giờ trước
284
0 $
0 RUR
0 $
0,000 BCH
- 2 ngày trước
285
162 $
161,522 USDT
1.845.740 $
11385,790 BCH
- khoảng 23 giờ trước
286
171 $
200,7554 CKUSD
880.017 $
5153,765 BCH
- 3 ngày trước
287
153 $
0,03833308 BTC
2.115 $
13,804 BCC
- khoảng 6 giờ trước
288
182 $
0,0453614 BTC
439 $
2,410 BCHAB
- khoảng 24 giờ trước
289
155 $
154,56 USD
42 $
0,269 BCC
- 1 ngày trước
290
121 $
0,030001 BTC
24 $
0,200 BCH
- khoảng 8 giờ trước
291
83 $
83,01 USDT
12 $
0,140 BCH
- khoảng 8 giờ trước
292
48 $
0,3451 ETH
6 $
0,120 BCH
- khoảng 8 giờ trước
293
182 $
1,9478559 DASH
1 $
0,004 BCH
- khoảng 6 giờ trước
294
20 $
20,088890001 USD
0 $
0,003 BCH
- 5 ngày trước
295
162 $
5000 TWD
0 $
0,000 BCH
- khoảng 8 giờ trước
296
141 $
2,3484895 LTC
0 $
0,000 BCHAB
- khoảng 16 giờ trước
297
0 $
0 BCH
0 $
0,000 RTH
- khoảng 7 giờ trước
298
0 $
0,00004258 BCH
0 $
0,000 XVG
- 2 ngày trước
299
0 $
0 BCH
0 $
0,000 STEEP
- khoảng 7 giờ trước
300
153 $
1,102 ETH
0 $
0,000 BCH
- 5 ngày trước
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối