Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.578.117.368 $ 4,2%
Lưu lượng 24 giờ: 22.653.950.023 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,8%
XRP 9,74%
BCD
USD

Sàn giao dịch Bitcoin Diamond

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
1 $
0,805 USDT
553.507 $
688910,297 BCD
21,18% 5 phút ago
2
1 $
0,000191792 BTC
396.042 $
501812,253 BCD
15,15% 11 phút ago
3
1 $
0,000195 BTC
365.350 $
455502,136 BCD
13,98% 4 phút ago
4
1 $
5,68 CNYT
324.448 $
386104,907 BCD
12,41% 8 phút ago
5
1 $
0,000198 BTC
257.273 $
315697,000 BCD
9,84% 6 phút ago
6
1 $
0,79211 USD
247.929 $
312998,335 BCD
9,49% 11 phút ago
7
1 $
0,8018 USDT
157.679 $
196859,278 BCD
6,03% 10 phút ago
8
1 $
11100 IDR
144.549 $
182515,062 BCD
5,53% 8 phút ago
9
1 $
870 KRW
67.598 $
87279,351 BCD
2,59% 9 phút ago
10
1 $
0,00508 ETH
46.274 $
57867,478 BCD
1,77% 4 phút ago
11
1 $
0,00019644 BTC
24.782 $
30642,923 BCD
0,95% 10 phút ago
12
1 $
0,000192 BTC
553 $
700,176 BCD
0,02% 5 phút ago
13
1 $
0,0001927 BTC
406 $
512,020 BCD
0,02% 29 phút ago
14
1 $
0,00019599 BTC
183 $
227,400 BCD
0,01% 16 phút ago
15
1 $
0,00019909 BTC
164 $
199,540 BCD
0,01% 8 phút ago
16
1 $
0,0052001 ETH
1 $
0,650 BCD
0,00% khoảng 2 giờ ago
17
1 $
0,71229 USDT
18.415 $
25892,296 BCD
0,70% 8 phút ago
18
2 $
0,000389 BTC
5.614 $
3505,571 BCD
0,21% 9 phút ago
19
ZB ZB
2 $
14,3 QC
2.741 $
1294,071 BCD
0,10% 23 phút ago
20
1 $
810 KRW
26 $
36,646 BCD
0,00% 10 phút ago
21
1 $
0,00020031 BTC
0 $
0,000 BCD
0,00% 9 phút ago
22
0 $
0,00012 BTC
0 $
0,000 BCD
0,00% 20 phút ago
23
2 $
0,00999 ETH
0 $
0,000 BCD
0,00% 20 phút ago
24
1 $
0,727103 USD
0 $
0,000 BCD
0,00% 8 phút ago
25
1 $
0,00018 BTC
0 $
0,000 BCD
0,00% 9 phút ago
26
3.116 $
3120 USDT
0 $
0,000 BCD
0,00% 9 phút ago
27
ZB ZB
1 $
0,00021822 BTC
0 $
0,002 BCD
- 6 ngày ago
28
2 $
49 TWD
350 $
219,841 BCD
- khoảng 4 giờ ago
29
ZB ZB
2 $
2,161 USDT
36 $
16,668 BCD
- 2 ngày ago
30
1 $
1,26 CKUSD
0 $
0,200 BCD
- 4 ngày ago
31
1 $
0,00018399 BTC
0 $
0,000 BCD
- 3 ngày ago
32
1 $
0,77 USD
0 $
0,000 BCD
- 4 ngày ago
33
1 $
367,4700924 DOGE
0 $
0,000 BCD
- 3 ngày ago
34
1 $
0,000195 BTC
0 $
0,000 BCD
- 4 ngày ago
35
1 $
0,00024021 BTC
0 $
0,000 BCD
- 4 ngày ago