Tìm kiếm
Đồng tiền: 3786
Sàn giao dịch: 268
Giá trị vốn hóa thị trường: 118.142.291.536 $ -4,4%
Lưu lượng 24 giờ: 13.999.135.567 $
Ưu thế:
BTC 52,1%
XRP 10,9%
ETH 10,3%
BTC
USD

Công cụ tính đào Bitcoin

Tính cho 1 BTC = $ 3.520
Công suất băm
Lượng điện tiêu thụ (W)
Chi phí mỗi KWh ($)
Tỷ lệ lợi nhuận mỗi ngày
148%
Tỷ lệ lợi nhuận mỗi tháng
$166.27
ngày
lợi nhuận
$25.66
Khối lượng đào/ngày
BTC0.002014
Chi phí điện/ngày
$3.72
tuần
lợi nhuận
$179.63
Khối lượng đào/tuần
BTC0.01410
Chi phí điện/tuần
$26.07
tháng
lợi nhuận
$769.85
Khối lượng đào/tháng
BTC0.06041
Chi phí điện/tháng
$111.72
năm
lợi nhuận
$9,366.50
Khối lượng đào/năm
BTC0.7350
Chi phí điện/năm
$1,359.20
Thông báo tiết lộ thông tin: Các chỉ số doanh thu và lợi nhuận ở trên được tính toán theo tỷ lệ quy đổi 1 BTC = $ và độ khó của mạng lưới là . Phần thưởng khối được cố định ở mức BTC mỗi khối và thời gian tạo khối trung bình được giả định là giây. Các chỉ số này sẽ thay đổi tùy theo tỷ lệ quy đổi, dao động về độ khó của mạng và thời gian tạo khối. Các phép tính trên cũng chưa tính đến bất kỳ điều chỉnh nào về phần thưởng khối trong tương lai. Chi phí điện giả định là $0,12/kWh.