Tìm kiếm
Đồng tiền: 3789
Sàn giao dịch: 268
Giá trị vốn hóa thị trường: 118.109.145.588 $ -4,1%
Lưu lượng 24 giờ: 13.986.158.180 $
Ưu thế:
BTC 52,2%
XRP 11,0%
ETH 10,2%
BTC
USD

Bitcoin (Nhà phát triển)

36844
Sao
3523
Người xem
21930
Bản cập nhật
566
Người đóng góp
6125
Yêu cầu kéo đã kết hợp
3821 / 4445
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
3284
Sao
621
Người xem
1765
Bản cập nhật
192
Người đóng góp
513
Yêu cầu kéo đã kết hợp
659 / 737
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề