BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
146.885.012.636 $
24h Thấp / 24h Cao
8.206,39566 $ / 8.710,29184 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.924.975.389 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng92%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng94%

Bitcoin (Nhà phát triển)

Số sao

29525

Người theo dõi

3123

Người dùng (ko rõ nghĩa từ này)

17633

Các yêu cầu được kết hợp

5233

Tổng số vấn đề

3811

Vấn đề riêng

3261

Người đóng góp

480

(478 pull request contributors)

Số lượng đăng kí mới trong vòng 4 tuần trước

227