Tìm kiếm
Tiền ảo: 4270
Sàn giao dịch: 305
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.070.859.276 $ -0,81%
Lưu lượng 24 giờ: 31.893.329.619 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,2%
XRP 9,05%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$3.938,85 -1,2%
1,00000000 BTC 0,0%
Giá trị vốn hóa thị trường
$69.243.223.742
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.718.959.640
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3.879,60 / $3.987,33
Nguồn cung khả dụng
17.611.212 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Hướng dẫn)