Tìm kiếm
Tiền ảo: 4270
Sàn giao dịch: 305
Giá trị vốn hóa thị trường: 137.944.034.613 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 31.863.409.882 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,2%
XRP 9,05%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$3.931,77 -1,2%
1,00000000 BTC 0,0%
Giá trị vốn hóa thị trường
$69.244.294.139
KL giao dịch trong 24 giờ
$11.522.095.423
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3.879,60 / $3.987,33
Nguồn cung khả dụng
17.611.212 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Tin tức)