BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
133.436.203.422 $
24h Thấp / 24h Cao
7.860,82685 $ / 8.360,51418 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.572.277.523 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%

Bitcoin (Cộng đồng)

772435

Số comment mới trên các bài đăng hot mỗi giờ

190

StockTwits
Twitter

Google Trends
Video