Đồng tiền: 2016
Sàn giao dịch: 149
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.589.059.367 $
Lưu lượng 24 giờ: 8.000.365.361 $
Ưu thế của:
BTC 41,0%
ETH 17,7%
BCH 4,87%
  • Giá trị vốn hóa thị trường 101.253.827.519 $
  • KL giao dịch trong 24 giờ 1.871.546.162 $
  • Thấp trong 24h / Cao trong 24h 5.870,98803 $ / 6.222,93219 $
BTC
USD

Bitcoin (Social)

StockTwits