New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
180.619.766.781 $
24h Thấp / 24h Cao
10.510,51864 $ / 12.000,77802 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
4.416.288.987 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
Giá trị vốn hóa thị trường 180.619.766.781 $
24h Thấp / 24h Cao 10.510,51864 $ / 12.000,77802 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 4.416.288.987 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng87%
BTC
Exchange
USD

Bitcoin (Giao dịch thương mại)

Giao dịch Ghép đôi Giá Khối lượng Khối lượng %
Coincheck BTC/JPY 1191224 JPY 64799,932 BTC 15.76%
Bitfinex BTC/USD 10588 USD 57165,770 BTC 13.9%
Okex BTC/USDT 10592,0911 USDT 51474,883 BTC 12.52%
Binance BTC/USDT 10480,26 USDT 40175,216 BTC 9.77%
Bitflyer BTC/JPY 1188370 JPY 24364,181 BTC 5.92%
Gdax BTC/USD 10540,97 USD 20424,692 BTC 4.97%
Bitstamp BTC/USD 10639,7 USD 14374,856 BTC 3.5%
Bithumb BTC/KRW 13342000 KRW 13770,851 BTC 3.35%
Kraken XBT/EUR 8731,4 EUR 13262,068 XBT 3.22%
Quoine BTC/JPY 1179395,13311 JPY 11491,055 BTC 2.79%
Zaif BTC/JPY 1196010 JPY 10339,030 BTC 2.51%
Huobi BTC/USDT 10660,36 USDT 9340,513 BTC 2.27%
Gemini BTC/USD 10583,86 USD 9338,421 BTC 2.27%
Bittrex BTC/USDT 10489,5 USDT 7827,481 BTC 1.9%
Poloniex BTC/USDT 10514,39291956 USDT 6980,978 BTC 1.7%
Hitbtc BTC/USD 10528,51 USD 5964,300 BTC 1.45%
Bitstamp BTC/EUR 8759,97 EUR 5116,330 BTC 1.24%
Itbit XBT/USD 10590,28 USD 4981,681 XBT 1.21%
Kraken XBT/USD 10623,1 USD 4644,698 XBT 1.13%
Bitfinex BTC/EUR 8635 EUR 4379,901 BTC 1.07%
Gdax BTC/EUR 8816,87 EUR 4126,391 BTC 1.0%
Chbtc BTC/CNY 28283,88 CNY 2651,332 BTC 0.64%
Quoine BTC/SGD 14040,88786 SGD 2571,846 BTC 0.63%
Coinone BTC/KRW 13298000 KRW 2503,439 BTC 0.61%
Korbit BTC/KRW 13362000 KRW 2358,436 BTC 0.57%
Cex BTC/USD 11303,26 USD 1626,714 BTC 0.4%
Exmo BTC/USD 11800 USD 1597,977 BTC 0.39%
Bitbay BTC/PLN 36947 PLN 1364,160 BTC 0.33%
Luno XBT/ZAR 137493 ZAR 1345,365 XBT 0.33%
Livecoin BTC/USD 11596 USD 1038,708 BTC 0.25%
Gate BTC/USDT 10523 USDT 994,021 BTC 0.24%
Exmo BTC/RUB 678000 RUB 987,384 BTC 0.24%
Bitcoin indonesia BTC/IDR 154898000 IDR 703,872 BTC 0.17%
Gdax BTC/GBP 7696,96 GBP 631,598 BTC 0.15%
Quoine BTC/USD 10557,14222 USD 561,846 BTC 0.14%
Quadrigacx BTC/CAD 13672,6 CAD 493,293 BTC 0.12%
Bx thailand BTC/THB 383989 THB 467,108 BTC 0.11%
Exmo BTC/EUR 9603,20327011 EUR 362,651 BTC 0.09%
Mercado bitcoin BTC/BRL 36199,99987 BRL 343,748 BTC 0.08%
Cryptopia BTC/USDT 10250,00009991 USDT 311,649 BTC 0.08%
Liqui BTC/USDT 10550,0114015 USDT 285,827 BTC 0.07%
Cex BTC/EUR 8720,01 EUR 217,787 BTC 0.05%
Kraken XBT/CAD 13500 CAD 198,008 XBT 0.05%
Therocktrading BTC/EUR 8720,77 EUR 193,984 BTC 0.05%
Anx BTC/SGD 14166,57643 SGD 185,734 BTC 0.05%
Anx BTC/NZD 14776,82448 NZD 185,499 BTC 0.05%
Anx BTC/CAD 13462,64268 CAD 185,488 BTC 0.05%
Anx BTC/HKD 84500 HKD 185,327 BTC 0.05%
Anx BTC/JPY 1192628,36761 JPY 185,185 BTC 0.05%
Anx BTC/EUR 8764,10672 EUR 184,760 BTC 0.04%
Anx BTC/AUD 13406,91143 AUD 184,760 BTC 0.04%
Anx BTC/GBP 7733,06662 GBP 184,710 BTC 0.04%
Anx BTC/USD 10751,39 USD 184,545 BTC 0.04%
Quoine BTC/IDR 141471163,03287 IDR 150,963 BTC 0.04%
Quoine BTC/EUR 8682,13582 EUR 134,600 BTC 0.03%
Bitso BTC/MXN 204176 MXN 121,974 BTC 0.03%
Quoine BTC/PHP 537571,6253 PHP 76,943 BTC 0.02%
Bitbay BTC/EUR 8979,3 EUR 76,895 BTC 0.02%
Exmo BTC/UAH 348400 UAH 72,715 BTC 0.02%
Exmo BTC/PLN 37494,6 PLN 72,250 BTC 0.02%
Luno XBT/MYR 66448 MYR 69,420 XBT 0.02%
Exmo BTC/USDT 10452 USDT 59,456 BTC 0.01%
Quoine BTC/HKD 83093,07376 HKD 56,769 BTC 0.01%
Quoine BTC/AUD 13397,23626 AUD 56,443 BTC 0.01%
Luno XBT/NGN 4119901 NGN 55,175 XBT 0.01%
Btcc BTC/USD 10930 USD 50,948 BTC 0.01%
Cryptopia BTC/NZDT 16400 NZDT 37,634 BTC 0.01%
Abucoins BTC/EUR 8882,4 EUR 31,327 BTC 0.01%
Quadrigacx BTC/USD 10450 USD 29,436 BTC 0.01%
Livecoin BTC/RUR 688381,94698 RUR 26,587 BTC 0.01%
Abucoins BTC/PLN 37087 PLN 25,370 BTC 0.01%
Bitbay BTC/USD 10700,01 USD 24,019 BTC 0.01%
Kraken XBT/JPY 1193240 JPY 22,491 XBT 0.01%
Kuna BTC/UAH 353489 UAH 20,192 BTC 0.0%
Cex BTC/GBP 7999,99 GBP 20,043 BTC 0.0%
Bit z BTC/DKKT 72376,25 DKKT 17,442 BTC 0.0%
Livecoin BTC/EUR 9400,88 EUR 17,157 BTC 0.0%
Itbit XBT/SGD 13915,34 SGD 9,823 XBT 0.0%
Itbit XBT/EUR 8601,35 EUR 9,092 XBT 0.0%
Cex BTC/RUB 680000 RUB 8,361 BTC 0.0%
Gatecoin BTC/USD 11000 USD 7,840 BTC 0.0%
Ccex BTC/USD 12202 USD 7,816 BTC 0.0%
Ccex BTC/DOGE 1666666,66666667 DOGE 7,632 BTC 0.0%
Gatecoin BTC/HKD 98499 HKD 7,548 BTC 0.0%
Gatecoin BTC/EUR 9000 EUR 7,314 BTC 0.0%
Tidex BTC/USDT 10428,4662173 USDT 6,947 BTC 0.0%
Abucoins BTC/USD 10867,74 USD 6,839 BTC 0.0%
Luno XBT/IDR 154500000 IDR 6,231 XBT 0.0%
Tidex BTC/WUSD 12408,6206105 WUSD 5,511 BTC 0.0%
Bitkonan BTC/USD 10572 USD 4,370 BTC 0.0%
Ccex BTC/LTC 60,99974929 LTC 3,782 BTC 0.0%
Kraken XBT/GBP 7139,9 GBP 1,821 XBT 0.0%
Crypto bridge BTC/BTS 35069,04341 BTS 1,193 BTC 0.0%
Therocktrading BTC/EURN 8702,644 EURN 1,012 BTC 0.0%
Tidex BTC/WEUR 10547,4056706 WEUR 0,813 BTC 0.0%
Bleutrade BTC/ETH 10,4891166 ETH 0,718 BTC 0.0%
Therocktrading BTC/XRP 8827 XRP 0,601 BTC 0.0%
Bit z BTC/USDT 10500 USDT 0,569 BTC 0.0%
Bleutrade BTC/DOGE 1570000 DOGE 0,077 BTC 0.0%