Đồng tiền: 2004
Sàn giao dịch: 150
Giá trị vốn hóa thị trường: 292.203.015.394 $
Lưu lượng 24 giờ: 7.629.418.932 $
BTCƯu thế của BTC: 39,1%
ETHƯu thế của ETH: 17,7%
  • Vốn hóa thị trường 114.354.889.712 $
  • Khối lượng giao dịch trong 24h 1.796.886.256 $
  • Thấp trong 24h / Cao trong 24h 6.389,63054 $ / 6.717,62635 $
BTC
USD

Bitcoin (Sàn giao dịch)

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
ZB
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
44250,78 QC
199.290.923,57 $
29805,049 BTC
10.52%
2
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
6721,54 USDT
198.071.090,82 $
29629,229 BTC
10.46%
3
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,58 $
6710,9 USD
173.595.147,75 $
25957,859 BTC
9.16%
4
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
6720 USDT
122.222.637,38 $
18280,289 BTC
6.45%
5
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
736828 JPY
79.713.506,60 $
11923,479 BTC
4.21%
6
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6745,17069219 USD
76.877.999,25 $
11497,526 BTC
4.06%
7
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6712,42 USDT
68.743.450,56 $
10280,959 BTC
3.63%
8
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
738695 JPY
63.254.237,06 $
9462,129 BTC
3.34%
9
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
738820 JPY
63.244.948,09 $
9459,657 BTC
3.34%
10
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
737836 JPY
59.245.212,86 $
8862,424 BTC
3.13%
11
Cập nhật 11 phút trước
6.682,39 $
6756,94 USD
58.943.054,96 $
8820,650 BTC
3.11%
12
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6711,21 USD
50.062.453,83 $
7487,114 BTC
2.64%
13
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6710,07 USD
35.093.436,00 $
5249,246 BTC
1.85%
14
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
5819,9 EUR
33.640.835,47 $
5032,294 XBT
1.78%
15
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
6711,1 USD
27.381.553,72 $
4095,336 BTC
1.45%
16
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
7478000 KRW
26.894.718,83 $
4023,150 BTC
1.42%
17
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
7540000 KRW
24.784.830,64 $
3706,707 BTC
1.31%
18
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
6709,9 USD
21.286.513,88 $
3184,225 XBT
1.12%
19
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
6741,96 VUSD
20.883.087,51 $
3123,180 BTC
1.1%
20
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
737341 JPY
19.795.115,35 $
2960,666 BTC
1.04%
21
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
44144,62 QQC
19.127.406,57 $
2860,608 BTC
1.01%
22
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
53181,05 VHKD
18.128.804,55 $
2711,262 BTC
0.96%
23
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
28283,88 CNY
17.725.277,82 $
2651,332 BTC
0.94%
24
ZB
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6716 USDT
16.903.155,69 $
2527,960 BTC
0.89%
25
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
738500 JPY
15.447.817,69 $
2310,671 BTC
0.82%
26
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
6849,3 USD
15.099.844,73 $
2258,510 BTC
0.8%
27
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
6713,85 USD
14.373.516,87 $
2149,872 XBT
0.76%
28
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6718,11 USDT
14.043.898,30 $
2100,342 BTC
0.74%
29
Cập nhật 5 phút trước
6.684,71 $
6931,47 CKUSD
14.032.859,35 $
2099,248 BTC
0.74%
30
Cập nhật 7 phút trước
6.684,99 $
6710 USD
13.910.401,60 $
2080,841 BTC
0.73%
31
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
6718,895 USDT
13.887.823,11 $
2077,000 BTC
0.73%
32
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5810,62515 EUR
12.423.788,45 $
1858,340 BTC
0.66%
33
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6674,98 USD
9.320.950,85 $
1394,220 BTC
0.49%
34
Cập nhật 4 phút trước
6.685,68 $
738300 JPY
9.222.758,52 $
1379,479 BTC
0.49%
35
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6910,173 USD
9.119.891,28 $
1364,146 BTC
0.48%
36
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5825 EUR
9.115.198,62 $
1363,228 BTC
0.48%
37
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5812 EUR
7.745.043,06 $
1158,497 BTC
0.41%
38
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6760,100001 USD
7.704.797,07 $
1152,477 BTC
0.41%
39
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
6713,21 USDT
7.425.739,04 $
1110,382 BTC
0.39%
40
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
6715 USDT
7.415.644,81 $
1109,383 BTC
0.39%
41
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
428737,036911 RUB
6.468.239,54 $
967,514 BTC
0.34%
42
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
42167,26 DKKT
6.284.832,85 $
940,141 BTC
0.33%
43
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6706,84914917 USDT
5.889.083,81 $
880,884 BTC
0.31%
44
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
7197 USD
5.594.548,28 $
836,947 BTC
0.3%
45
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
7536000 KRW
5.179.950,14 $
774,923 BTC
0.27%
46
Cập nhật 4 phút trước
6.684,71 $
25031,93 PLN
4.995.991,64 $
747,376 BTC
0.26%
47
EXX
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
6701,28 USDT
4.613.572,55 $
690,060 BTC
0.24%
48
Cập nhật 5 phút trước
6.685,42 $
7525500 KRW
3.884.159,91 $
580,989 BTC
0.21%
49
WEX
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
6827 USD
3.772.991,51 $
564,272 BTC
0.2%
50
Cập nhật 4 phút trước
6.685,68 $
6711,18 USDT
3.547.718,55 $
530,644 BTC
0.19%
51
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
31799,01 TL
3.366.978,21 $
503,550 BTC
0.18%
52
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6720 USD
3.069.631,10 $
459,153 BTC
0.16%
53
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
31800,25 TRY
3.052.620,72 $
456,536 BTC
0.16%
54
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
95000 ZAR
2.489.770,20 $
372,384 XBT
0.13%
55
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5866,89 EUR
2.477.295,11 $
370,552 BTC
0.13%
56
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
6776,9 USD
2.422.922,13 $
362,390 BTC
0.13%
57
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
5815,0199 EUR
2.152.277,68 $
321,910 BTC
0.11%
58
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
5038,3771 GBP
2.091.634,46 $
312,840 BTC
0.11%
59
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
6530,9051 USD
1.989.784,65 $
297,607 BTC
0.11%
60
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
7347,8 USD
1.963.816,45 $
293,731 BTC
0.1%
61
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
25096,9516 PLN
1.955.695,46 $
292,517 BTC
0.1%
62
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6709,33 USDT
1.944.105,20 $
290,752 BTC
0.1%
63
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,55 $
5096,8193 GBP
1.585.377,16 $
237,064 BTC
0.08%
64
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,55 $
95989000 IDR
1.492.832,21 $
223,225 BTC
0.08%
65
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
6705,73 USDT
1.474.426,10 $
220,508 BTC
0.08%
66
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,58 $
737600,00000012 JPY
1.333.343,92 $
199,376 BTC
0.07%
67
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6708,1 USDT
1.293.998,14 $
193,525 BTC
0.07%
68
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
9179,71 CAD
1.290.307,31 $
192,993 BTC
0.07%
69
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
5123,2 GBP
1.288.276,76 $
192,669 BTC
0.07%
70
WEX
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
421907,75899 RUR
1.269.715,19 $
189,893 BTC
0.07%
71
Cập nhật 4 phút trước
6.685,75 $
7540000 KRW
1.241.950,32 $
185,761 BTC
0.07%
72
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
216258 THB
1.176.711,46 $
176,003 BTC
0.06%
73
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5761,9 EUR
1.088.161,26 $
162,766 BTC
0.06%
74
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,55 $
6796,974 USD
1.060.318,49 $
158,551 BTC
0.06%
75
FEX
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
6721,37 USDT
1.059.499,40 $
158,472 BTC
0.06%
76
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
400201 INR
1.000.117,91 $
149,589 BTC
0.05%
77
Cập nhật 4 phút trước
6.684,71 $
5804,97 EUR
970.284,86 $
145,150 BTC
0.05%
78
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
9084,91036 SGD
932.265,31 $
139,447 BTC
0.05%
79
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6715 USDT
904.601,84 $
135,310 BTC
0.05%
80
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
8697,3 CAD
861.918,50 $
128,933 XBT
0.05%
81
DSX
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
6740,35988 USD
808.497,07 $
120,925 BTC
0.04%
82
DSX
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
5820 EUR
798.584,43 $
119,442 BTC
0.04%
83
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,58 $
6712,35258252 USDT
753.132,18 $
112,617 BTC
0.04%
84
Cập nhật 7 phút trước
6.685,76 $
26391,18 BRL
746.331,31 $
111,630 BTC
0.04%
85
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,55 $
6780 USD
735.780,75 $
110,022 BTC
0.04%
86
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
6.686,25 $
9075 AUD
734.216,80 $
109,810 BTC
0.04%
87
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
463899 INR
724.332,37 $
108,336 BTC
0.04%
88
Cập nhật 2 phút trước
6.686,25 $
40450 BITCNY
602.631,45 $
90,130 BTC
0.03%
89
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
809765 JPY
590.884,12 $
88,380 BTC
0.03%
90
WEX
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
5844,99999 EUR
561.954,25 $
84,043 BTC
0.03%
91
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
6355,51 EUR
523.329,60 $
78,275 BTC
0.03%
92
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5775,51429 EUR
491.553,00 $
73,526 BTC
0.03%
93
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
5774,8 EUR
450.407,14 $
67,368 BTC
0.02%
94
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
6580000 KRW
409.290,58 $
61,217 BTC
0.02%
95
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
175630 UAH
387.929,55 $
58,026 BTC
0.02%
96
Cập nhật 3 phút trước
6.687,58 $
6792,52000001 USD
372.986,57 $
55,773 BTC
0.02%
97
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
5748,71854 EUR
361.212,41 $
54,038 BTC
0.02%
98
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
2365888 NGN
360.210,63 $
53,875 XBT
0.02%
99
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
25262,1 PLN
325.922,95 $
48,751 BTC
0.02%
100
ACX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
9290,01 AUD
315.431,44 $
47,175 BTC
0.02%
101
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
6698,98 USDT
306.792,42 $
45,890 BTC
0.02%
102
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
9091,3921 AUD
296.208,65 $
44,307 BTC
0.02%
103
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,58 $
418775 RUR
283.776,92 $
42,433 BTC
0.01%
104
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
6672 USD
252.913,50 $
37,819 BTC
0.01%
105
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5787,975 EUR
245.945,14 $
36,782 BTC
0.01%
106
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6694,36132 USD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
107
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5799,12429 EUR
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
108
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5081,2276 GBP
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
109
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
52550 HKD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
110
Cập nhật 7 phút trước
6.685,75 $
5799,124294 EUR
235.156,51 $
35,173 BTC
0.01%
111
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
9088,94052 SGD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
112
Cập nhật 7 phút trước
6.685,75 $
6694,361322 USD
235.156,51 $
35,173 BTC
0.01%
113
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
735520,53299 JPY
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
114
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
9691,92944 NZD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
115
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
8861,90239 CAD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
116
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
9076,36931 AUD
235.182,09 $
35,173 BTC
0.01%
117
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
413101,06136 RUR
212.576,62 $
31,797 BTC
0.01%
118
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
6740,49999999 USDT
209.714,71 $
31,373 BTC
0.01%
119
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
6670,893 USD
199.691,29 $
29,874 BTC
0.01%
120
Cập nhật 4 phút trước
6.685,68 $
172503 UAH
194.976,60 $
29,163 BTC
0.01%
121
Cập nhật 2 phút trước
6.687,55 $
6720,739 USDT
191.856,40 $
28,689 BTC
0.01%
122
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
5801,11 EUR
167.123,85 $
24,997 BTC
0.01%
123
Cập nhật 2 phút trước
6.686,25 $
26248,99 BRL
160.155,68 $
23,953 BTC
0.01%
124
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
6704 USD
156.937,68 $
23,474 BTC
0.01%
125
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
8899,66748385 CAD
149.417,85 $
22,353 BTC
0.01%
126
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
7,58 BCH
142.752,14 $
21,349 BTC
0.01%
127
Cập nhật khoảng 10 giờ trước
6.677,45 $
6775,686 USD
141.322,00 $
21,164 BTC
0.01%
128
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
6716,8 USD
136.791,18 $
20,455 BTC
0.01%
129
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
308641,9698 RVN
116.167,09 $
17,373 BTC
0.01%
130
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
9729,74 CAD
114.513,51 $
17,128 BTC
0.01%
131
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
100333211,16855 IDR
103.647,25 $
15,506 BTC
0.01%
132
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
5786,59 EUR
102.062,08 $
15,266 XBT
0.01%
133
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
5737,788714 EUR
71.211,88 $
10,648 BTC
0.0%
134
Cập nhật 4 phút trước
6.684,71 $
6725,787272105442753 USDT
68.888,33 $
10,305 BTC
0.0%
135
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
138350,43 MXN
66.934,80 $
10,012 BTC
0.0%
136
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
5635,78 GBP
66.790,04 $
9,990 BTC
0.0%
137
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
415366,844832 RUB
62.244,01 $
9,307 BTC
0.0%
138
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
5724,701 EUR
60.928,59 $
9,113 BTC
0.0%
139
Cập nhật 2 phút trước
6.687,58 $
5865,06 EUR
58.908,38 $
8,809 BTC
0.0%
140
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5831,08658 EUR
49.550,85 $
7,412 BTC
0.0%
141
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
729781 JPY
49.427,70 $
7,394 XBT
0.0%
142
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
6839,73 USD
48.766,47 $
7,294 BTC
0.0%
143
Cập nhật 7 phút trước
6.686,03 $
166999,659 UAH
46.216,14 $
6,912 BTC
0.0%
144
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
24665,44 NIS
42.778,24 $
6,398 BTC
0.0%
145
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
6735,74 USD
40.116,90 $
6,000 BTC
0.0%
146
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
9320,74616 SGD
38.153,20 $
5,707 BTC
0.0%
147
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
24081 MYR
36.989,51 $
5,532 XBT
0.0%
148
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
57312 HKD
36.156,85 $
5,408 BTC
0.0%
149
Cập nhật 6 phút trước
6.684,20 $
6710 USDT
34.667,03 $
5,186 BTC
0.0%
150
Cập nhật 3 phút trước
6.687,58 $
6719,2589 DAI
33.437,88 $
5,000 BTC
0.0%
151
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
32877,46 WTRY
31.814,93 $
4,759 BTC
0.0%
152
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6086,900487894688391 BITUSD
30.014,37 $
4,489 BTC
0.0%
153
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5502,1017956 EUR
26.141,32 $
3,910 BTC
0.0%
154
Cập nhật 6 phút trước
6.684,20 $
6645,47921542 USDT
25.941,91 $
3,881 BTC
0.0%
155
EXX
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
44002 CNYT
25.082,95 $
3,752 BTC
0.0%
156
Cập nhật 2 phút trước
6.686,25 $
6724,25 USDT
24.477,99 $
3,661 BTC
0.0%
157
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
9952,79 AUD
23.784,56 $
3,557 BTC
0.0%
158
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
6834,88971 USD
23.266,43 $
3,480 BTC
0.0%
159
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
414934,5 RUB
21.528,87 $
3,220 BTC
0.0%
160
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
96100000 IDR
20.124,60 $
3,010 XBT
0.0%
161
DSX
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
426792,92126 RUB
19.284,42 $
2,884 BTC
0.0%
162
Cập nhật 5 phút trước
6.684,21 $
83963,05403 SMART
19.089,87 $
2,856 BTC
0.0%
163
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
41482,4093245493375805 BTS
18.634,61 $
2,787 BTC
0.0%
164
Cập nhật 2 phút trước
6.686,48 $
5797,25 EURO
17.902,90 $
2,677 BTC
0.0%
165
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
9965,47 SGD
15.888,02 $
2,376 BTC
0.0%
166
Cập nhật 30 phút trước
6.673,61 $
5822,6 EUR
15.397,39 $
2,307 BTC
0.0%
167
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
6710 USDT
11.412,30 $
1,706 BTC
0.0%
168
Cập nhật 4 phút trước
6.684,99 $
5078,7 GBP
11.156,45 $
1,669 XBT
0.0%
169
Cập nhật 5 phút trước
6.684,71 $
6525,91 USD
10.194,25 $
1,525 BTC
0.0%
170
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
5119,9 GBP
7.839,65 $
1,173 BTC
0.0%
171
Cập nhật khoảng 7 giờ trước
6.646,67 $
6100,01 USDT
6.738,98 $
1,014 BTC
0.0%
172
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6586,00000001 USD
5.691,02 $
0,851 BTC
0.0%
173
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
6889,0946377 WUSD
4.967,93 $
0,743 BTC
0.0%
174
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
9663,68804312 NZDT
3.254,40 $
0,487 BTC
0.0%
175
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6829,6 USD
2.392,71 $
0,358 BTC
0.0%
176
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
12509,38 XRP
2.371,43 $
0,355 BTC
0.0%
177
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
41936 BTS
2.227,86 $
0,333 BTC
0.0%
178
Cập nhật 5 phút trước
6.685,42 $
6673 USDT
2.154,58 $
0,322 BTC
0.0%
179
Cập nhật 5 phút trước
6.684,47 $
6830,88 USD
2.045,45 $
0,306 BTC
0.0%
180
Cập nhật 14 phút trước
6.681,57 $
6211 USD
1.819,86 $
0,272 BTC
0.0%
181
Cập nhật 2 phút trước
6.686,25 $
469040 INR
1.505,07 $
0,225 BTC
0.0%
182
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
6705 USD
1.388,61 $
0,208 BTC
0.0%
183
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
358200,00001 RUB
1.072,69 $
0,160 BTC
0.0%
184
Cập nhật 4 phút trước
6.685,68 $
7306 USD
1.054,60 $
0,158 BTC
0.0%
185
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
6849 USDT
1.025,53 $
0,153 BTC
0.0%
186
Cập nhật 13 phút trước
6.681,58 $
2222222,22222222 DOGE
996,91 $
0,149 BTC
0.0%
187
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
6800,65 USD
913,58 $
0,137 BTC
0.0%
188
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
7277,04 CHF
904,58 $
0,135 BTC
0.0%
189
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
13,0966125694368805 ETH
885,70 $
0,132 BTC
0.0%
190
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
6779,0771 USD
843,62 $
0,126 BTC
0.0%
191
Cập nhật 1 phút trước
6.687,55 $
5846,71279042 WEUR
693,52 $
0,104 BTC
0.0%
192
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
359058,60638 PHP
684,09 $
0,102 BTC
0.0%
193
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
39624,350929819731733 BITCNY
435,80 $
0,065 BTC
0.0%
194
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
12,62422597 ETH
352,41 $
0,053 BTC
0.0%
195
DSX
Cập nhật 2 phút trước
6.685,95 $
5038,99877 GBP
341,92 $
0,051 BTC
0.0%
196
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
68,72497981 LTC
339,78 $
0,051 BTC
0.0%
197
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5758,381 EUR
141,11 $
0,021 BTC
0.0%
198
Cập nhật 2 phút trước
6.686,25 $
6780,15713365 USDT
133,72 $
0,020 BTC
0.0%
199
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
6561,23848845 TUSD
88,35 $
0,013 BTC
0.0%
200
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
5819,53 EUR
66,57 $
0,010 BTC
0.0%
201
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
6700,529 USD
62,80 $
0,009 BTC
0.0%
202
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5,1282051282051282 BITGOLD
52,07 $
0,008 BTC
0.0%
203
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
599000 RUB
34,68 $
0,005 BTC
0.0%
204
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
3300,12783 EURN
16,47 $
0,002 BTC
0.0%
205
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
1831039,58255177 DOGE
14,50 $
0,002 BTC
0.0%
206
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
51062,29198 HKD
13,37 $
0,002 BTC
0.0%
207
Cập nhật 4 phút trước
6.874,86 $
57225 HKD
11,00 $
BTC
0.0%
208
Cập nhật 15 phút trước
6.682,59 $
744880,5 JPY
10,01 $
0,001 BTC
0.0%
209
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
7200 USD
2,67 $
0,000 BTC
0.0%
210
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
10001,3387416489244549 B2X
1,82 $
0,000 BTC
0.0%
211
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
999894 USNBT
0,33 $
0,000 BTC
0.0%
212
Cập nhật 4 phút trước
6.685,68 $
5127 TUSD
0,02 $
0,000 BTC
0.0%
213
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
0 NOK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
214
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
SGD
0,00 $
0,000 XBT
0.0%
215
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
0 CHF
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
216
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.687,58 $
6500 USD
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
217
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
10 BKS
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
218
EXX
Cập nhật 3 phút trước
6.685,75 $
0 QC
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
219
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
41100,9 CNY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
220
Cập nhật 5 phút trước
6.684,71 $
51499,99 CNET
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
221
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
79008797 IDR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
222
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
3075645,1182591144776067 ATM
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
223
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
1324439,80831 INR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
224
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
5741,169839679358717 BITEUR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
225
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
0 CZK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
226
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
697221 JPY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
227
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
430618,712966790684856 BITRUBLE
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
228
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
8210,51 USD
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
229
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
5546,15 EUR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
230
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
29450 PLN
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
231
Cập nhật 2 phút trước
6.686,03 $
47823,2944 CNNBT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
232
Cập nhật 4 phút trước
6.685,42 $
116066 CNY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
233
Cập nhật 4 phút trước
6.685,76 $
831881 XJP
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
234
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
7462,686 AGRS
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
235
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
68952,25 CNY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
236
Cập nhật 4 phút trước
10.996,49 $
13500 NZD
0,00 $
BTC
0.0%
237
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
112328,771617378263111 BLOCKPAY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
238
Cập nhật 4 phút trước
10.996,49 $
600000 NGN
0,00 $
BTC
0.0%
239
Cập nhật 3 phút trước
6.685,73 $
0 WAVES
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
240
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
7150,7262697886716862 ARDR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
241
Cập nhật 7 phút trước
6.686,03 $
0 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
242
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
32883,4871245930534373 AMP
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
243
Cập nhật 3 phút trước
6.685,95 $
0 DKK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
244
Cập nhật 1 phút trước
6.686,48 $
1000000 ATB
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
245
Cập nhật 3 tháng trước
8.898,25 $
71536,55 HKD
112.687.526,35 $
12664,010 BTC
4.47%
246
Cập nhật 2 tháng trước
8.141,20 $
901578 JPY
18.191.850,43 $
2234,541 BTC
0.79%
247
Cập nhật khoảng 2 tháng trước
8.795,50 $
588600 INR
351.819,89 $
40,000 BTC
0.01%
248
Cập nhật 8 ngày trước
6.757,88 $
6698,079 USDT
59.406,91 $
8,791 BTC
0.0%
249
Cập nhật 10 ngày trước
7.496,32 $
7986500 KRW
32.691,47 $
4,361 BTC
0.0%
250
Cập nhật 23 ngày trước
7.314,47 $
44780 BNC
30.420,61 $
4,159 BTC
0.0%
251
Cập nhật 2 tháng trước
8.201,80 $
16500 USD
19.276,20 $
2,350 BTC
0.0%
252
Cập nhật 3 tháng trước
7.089,59 $
6810 USDT
12.238,76 $
1,726 BTC
0.0%
253
Cập nhật 13 ngày trước
6.685,76 $
7674 USD
3.172,39 $
0,475 BTC
0.0%
254
Cập nhật 8 ngày trước
6.855,08 $
7331000 KRW
612,84 $
BTC
0.0%
255
Cập nhật 6 ngày trước
6.608,48 $
1566295,2 NGN
2,26 $
0,000 BTC
0.0%
256
Cập nhật 5 tháng trước
NaN $
5000 NOKU
0,00 $
0,126 BTC
0.0%
257
Cập nhật khoảng 1 tháng trước
9.280,75 $
8382,787 EURN
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
258
Cập nhật 5 tháng trước
NaN $
1410000 DOG
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
259
Cập nhật 7 tháng trước
NaN $
25000 CNY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
260
Cập nhật 6 tháng trước
NaN $
14890 USD
0,00 $
0,896 BTC
0.0%
261
Cập nhật 9 ngày trước
NaN $
0 BITCNY
0,00 $
BTC
0.0%
262
Cập nhật 7 tháng trước
NaN $
144395,73 CZK
0,00 $
88,320 BTC
0.0%
263
Cập nhật 7 tháng trước
NaN $
0 UAH
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
264
Cập nhật 2 tháng trước
8.165,27 $
9550 USD
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
265
Cập nhật 7 tháng trước
NaN $
5678,38 EUR
0,00 $
74,464 BTC
0.0%
266
Cập nhật hơn 48 năm trước
NaN $
EUR
0,00 $
BTC
0.0%