Tìm kiếm
Đồng tiền: 3606
Sàn giao dịch: 262
Giá trị vốn hóa thị trường: 105.510.592.434 $ -3,3%
Lưu lượng 24 giờ: 11.003.785.621 $
Ưu thế:
BTC 54,5%
XRP 11,5%
ETH 8,47%
BTC
USD

Sàn giao dịch Bitcoin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
CoinBene
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.297,66 $
3301,43 USDT
232.361.221,72 $
70462,556 BTC
7,89%
2
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 8 phút trước
3.302,82 $
3305,1361 USDT
138.192.617,00 $
41840,792 BTC
4,69%
3
Cập nhật 1 phút trước
3.290,49 $
3301,54 USDT
135.551.397,74 $
41194,877 BTC
4,61%
4
Cập nhật 3 phút trước
3.298,88 $
3302,13 USDT
118.505.905,98 $
35923,106 BTC
4,02%
5
Bitforex
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 8 phút trước
3.304,04 $
3305,57 USDT
99.441.941,53 $
30097,109 BTC
3,37%
6
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.294,43 $
3298,8 USDT
96.088.092,36 $
29166,800 BTC
3,27%
7
Fcoin
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.303,42 $
3305,65 USDT
91.638.534,19 $
27740,467 BTC
3,11%
8
Cập nhật 2 phút trước
3.358,30 $
3358,3 USD
88.220.793,51 $
26269,480 BTC
2,94%
9
Cập nhật 1 phút trước
3.267,02 $
370992 JPY
87.045.033,04 $
26643,527 BTC
2,98%
10
Cập nhật 2 phút trước
3.293,06 $
3302,55 USDT
82.325.697,19 $
24999,770 BTC
2,80%
11
Cập nhật 10 phút trước
3.301,77 $
23214,91 FCNY
76.281.476,72 $
23103,216 BTC
2,59%
12
Cập nhật 4 phút trước
3.300,77 $
3302,15 USDT
66.537.457,29 $
20158,138 BTC
2,26%
13
Cập nhật 7 phút trước
3.299,44 $
3303,34 USDT
65.363.585,71 $
19810,499 BTC
2,22%
14
Cập nhật 4 phút trước
3.298,34 $
3359,8 CKUSD
62.561.792,58 $
18967,644 BTC
2,12%
15
Cập nhật 2 phút trước
3.293,69 $
3307,92 USDT
56.567.147,36 $
17174,415 BTC
1,92%
16
Coinsuper
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 3 phút trước
3.265,90 $
3265,9 USD
53.945.315,15 $
16517,749 BTC
1,85%
17
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.296,93 $
3304,2675 USDT
50.093.514,27 $
15194,000 BTC
1,70%
18
Cập nhật 3 phút trước
3.265,56 $
3265,56 USD
48.637.265,34 $
14894,005 BTC
1,67%
19
Cập nhật 2 phút trước
3.291,20 $
3301,51 USDT
44.099.054,05 $
13399,086 BTC
1,50%
20
Cập nhật 3 phút trước
3.264,40 $
3264,4 USD
41.715.934,76 $
12779,051 BTC
1,43%
21
Cập nhật 11 phút trước
3.271,00 $
3271 USD
39.668.387,06 $
12127,297 XBT
1,36%
22
Cập nhật 8 phút trước
3.304,12 $
3305,76 USDT
38.769.038,55 $
11733,558 BTC
1,31%
23
BW
Cập nhật 11 phút trước
3.303,85 $
3305,5486 USDT
37.055.780,51 $
11215,939 BTC
1,26%
24
Cập nhật 8 phút trước
3.298,60 $
3303,64 USDT
36.780.758,40 $
11150,409 BTC
1,25%
25
ZBG
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.302,55 $
3304,97 USDT
34.671.244,92 $
10498,310 BTC
1,18%
26
Cập nhật 15 phút trước
3.307,21 $
3303,33 USDT
34.281.884,81 $
10365,815 BTC
1,16%
27
ZB
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.292,88 $
22845,98 QC
32.970.322,86 $
10012,617 BTC
1,12%
28
Cập nhật 3 phút trước
3.268,15 $
371120 JPY
31.448.613,19 $
9622,755 BTC
1,08%
29
Cập nhật 8 phút trước
3.304,04 $
3305,94 USDT
30.179.044,51 $
9133,994 BTC
1,02%
30
Bit-Z
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.307,22 $
3308,75 USDT
29.293.628,87 $
8857,470 BTC
0,99%
31
Cập nhật 1 phút trước
3.292,42 $
3529,4631 CKUSD
28.589.154,78 $
8683,323 BTC
0,97%
32
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.268,22 $
2891,7 EUR
27.256.985,27 $
8340,013 XBT
0,93%
33
Cập nhật 8 phút trước
3.297,21 $
3295,84 USDT
27.232.014,30 $
8259,119 BTC
0,92%
34
ZB
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 1 phút trước
3.293,01 $
3302,27 USDT
26.481.832,99 $
8041,825 BTC
0,90%
35
Cập nhật 9 phút trước
3.306,26 $
3305,7964 USDT
26.492.591,63 $
8012,851 BTC
0,90%
36
Cập nhật 7 phút trước
3.298,30 $
3742000 KRW
24.451.824,42 $
7413,459 BTC
0,83%
37
Cập nhật 11 phút trước
3.303,77 $
23087,01 QQC
23.380.404,93 $
7076,881 BTC
0,79%
38
Cập nhật 14 phút trước
3.300,54 $
3317,7863 USDT
23.148.231,14 $
7013,468 BTC
0,79%
39
Cập nhật 10 phút trước
3.267,18 $
3267,18 USD
20.171.797,99 $
6174,070 BTC
0,69%
40
Cập nhật 9 phút trước
3.270,00 $
3270 USD
20.130.584,67 $
6156,142 XBT
0,69%
41
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.282,76 $
3724000 KRW
20.104.079,72 $
6124,132 BTC
0,69%
42
JEX
Cập nhật 2 phút trước
3.292,74 $
3295,72 USDT
19.216.347,95 $
5835,982 BTC
0,65%
43
Cập nhật 1 phút trước
3.290,30 $
3301,6304 USDT
18.977.730,20 $
5767,773 BTC
0,65%
44
Cập nhật 4 phút trước
3.293,89 $
3737000 KRW
18.520.153,67 $
5622,571 BTC
0,63%
45
Cập nhật 3 phút trước
3.298,13 $
3301,23 USDT
17.835.517,64 $
5407,771 BTC
0,61%
46
Cập nhật 3 phút trước
3.300,96 $
3304,5 USDT
17.680.010,98 $
5356,013 BTC
0,60%
47
Cập nhật 2 phút trước
3.269,62 $
371287 JPY
15.859.323,14 $
4850,507 BTC
0,54%
48
Cập nhật 10 phút trước
3.302,01 $
3304,94 USDT
13.938.535,89 $
4221,234 BTC
0,47%
49
EXX
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.285,75 $
3300,1996 USDT
12.901.663,09 $
3926,547 BTC
0,44%
50
Cập nhật 10 phút trước
3.303,70 $
3305,81 USDT
12.586.472,81 $
3809,806 BTC
0,43%
51
Cập nhật 8 phút trước
3.272,64 $
371601 JPY
12.456.848,31 $
3806,365 BTC
0,43%
52
UEX
Cập nhật 2 phút trước
3.293,44 $
3303,94 USDT
11.696.216,78 $
3551,366 BTC
0,40%
53
Cập nhật 2 phút trước
3.292,33 $
3296,86764983 USDT
11.494.150,28 $
3491,189 BTC
0,39%
54
Cập nhật 3 phút trước
3.301,38 $
22764,47 BITCNY
10.708.098,82 $
3243,520 BTC
0,36%
55
Cập nhật 9 phút trước
3.305,13 $
17861,78 TRY
10.064.693,66 $
3045,169 BTC
0,34%
56
Cập nhật 2 phút trước
3.265,06 $
3265,06 USD
9.717.172,23 $
2976,108 BTC
0,33%
57
Cập nhật 11 phút trước
3.274,12 $
371735 JPY
9.697.934,68 $
2961,998 BTC
0,33%
58
Cập nhật 3 phút trước
3.300,98 $
3290,45 HUSD
9.628.325,86 $
2916,813 BTC
0,33%
59
Cập nhật 1 phút trước
3.292,37 $
3301,6544 USDT
9.058.852,61 $
2751,470 BTC
0,31%
60
Cập nhật 3 phút trước
3.272,77 $
2895,73 EUR
8.357.624,41 $
2553,683 BTC
0,29%
61
Cập nhật 2 phút trước
3.293,77 $
26195,53 VHKD
8.168.955,00 $
2480,127 BTC
0,28%
62
Cập nhật 2 phút trước
3.290,03 $
2911 EUR
8.125.764,78 $
2469,814 BTC
0,28%
63
Cập nhật 4 phút trước
3.300,99 $
3304,45 USDT
8.120.444,80 $
2460,000 BTC
0,28%
64
Cập nhật 9 phút trước
3.301,13 $
3301,13 USD
6.982.054,94 $
2115,050 BTC
0,24%
65
Cập nhật 2 phút trước
3.291,44 $
12510,66 PLN
6.919.836,82 $
2102,373 BTC
0,24%
66
HPX
Cập nhật 7 phút trước
3.298,73 $
22846,05 CNYT
6.435.965,06 $
1951,042 BTC
0,22%
67
Cập nhật 4 phút trước
3.270,00 $
3270 USD
6.124.428,95 $
1872,914 BTC
0,21%
68
Cập nhật 4 phút trước
3.317,30 $
3317,3 USD
6.001.557,75 $
1809,169 BTC
0,20%
69
OAX
Cập nhật 10 phút trước
3.305,44 $
3304,63 USDT
5.951.489,86 $
1800,515 BTC
0,20%
70
Cập nhật 5 phút trước
3.270,90 $
3270,90001 USD
5.794.705,22 $
1771,594 BTC
0,20%
71
Cập nhật 8 phút trước
3.296,33 $
3427,1890000000003 USDT
4.289.269,16 $
1301,224 BTC
0,15%
72
Bgogo
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.303,30 $
3303,35 USDT
4.123.500,92 $
1248,299 BTC
0,14%
73
Cập nhật 1 phút trước
3.270,00 $
3270 USD
4.065.250,76 $
1243,196 BTC
0,14%
74
Cập nhật 4 phút trước
3.302,61 $
3306,52669555 USDT
4.028.098,14 $
1219,672 BTC
0,14%
75
Cập nhật 8 phút trước
3.293,87 $
3306,52669555 USDT
4.017.442,03 $
1219,672 BTC
0,14%
76
Cập nhật 5 phút trước
3.292,13 $
3735000 KRW
3.995.207,23 $
1213,562 BTC
0,14%
77
Cập nhật 4 phút trước
3.276,71 $
4508,95 SGD
3.957.544,17 $
1207,781 BTC
0,14%
78
Cập nhật 9 phút trước
3.309,57 $
1230000 NGN
3.724.405,85 $
1125,321 BTC
0,13%
79
Bitmax
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 15 phút trước
3.303,87 $
3305,36 USDT
3.515.925,01 $
1064,182 BTC
0,12%
80
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.289,82 $
3732000 KRW
3.463.418,12 $
1052,770 BTC
0,12%
81
Cập nhật 11 phút trước
3.302,77 $
3302,01999991 USDT
3.353.462,11 $
1015,348 BTC
0,11%
82
Cập nhật 6 phút trước
3.281,84 $
3273,72 TUSD
3.252.346,22 $
991,014 BTC
0,11%
83
ABCC
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 4 phút trước
3.301,80 $
3306,39 USDT
3.146.034,29 $
952,823 BTC
0,11%
84
Cập nhật 4 phút trước
3.301,16 $
3642,12 USDT
2.654.804,49 $
804,203 BTC
0,09%
85
Cập nhật 4 phút trước
3.282,96 $
2609,68 GBP
2.574.191,94 $
784,107 BTC
0,09%
86
Cập nhật 11 phút trước
3.310,05 $
3266,4269239 USDC
2.568.248,41 $
775,894 BTC
0,09%
87
Cập nhật 8 phút trước
3.307,40 $
3307,56 USDT
2.557.625,93 $
773,305 BTC
0,09%
88
Cập nhật 19 phút trước
3.282,08 $
2905,46523 EUR
2.490.519,23 $
758,824 BTC
0,08%
89
Cập nhật 11 phút trước
3.339,90 $
3339,9 USD
2.245.647,98 $
672,370 BTC
0,08%
90
Cập nhật 10 phút trước
3.358,90 $
3358,9 USD
2.240.310,84 $
666,978 BTC
0,07%
91
Cập nhật 2 phút trước
3.268,46 $
371155 JPY
2.123.943,38 $
649,830 BTC
0,07%
92
Cập nhật 9 phút trước
3.299,37 $
22764,36 CNY
2.112.556,61 $
640,290 BTC
0,07%
93
Cập nhật 2 phút trước
3.288,72 $
3290,1761 DAI
1.926.017,81 $
585,644 BTC
0,07%
94
Cập nhật 8 phút trước
3.343,84 $
3343,84489598 USD
1.927.906,42 $
576,554 BTC
0,06%
95
Cập nhật 10 phút trước
3.296,98 $
3740000 KRW
1.755.015,51 $
532,309 BTC
0,06%
96
Cập nhật 10 phút trước
3.289,90 $
3303,96 USDT
1.743.471,84 $
529,946 BTC
0,06%
97
Cập nhật 11 phút trước
3.346,85 $
2962,4 EUR
1.701.455,00 $
508,375 BTC
0,06%
98
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.298,10 $
3301,69 USDT
1.651.452,99 $
500,728 BTC
0,06%
99
Cập nhật 3 phút trước
3.300,72 $
3403,25 USDT
1.651.935,77 $
500,477 BTC
0,06%
100
EXX
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.307,61 $
3262,6 TUSD
1.579.591,19 $
477,562 BTC
0,05%
101
Cập nhật 2 phút trước
3.306,11 $
48313000 IDR
1.486.052,48 $
449,487 BTC
0,05%
102
Cập nhật 9 phút trước
3.290,81 $
3733000 KRW
1.474.954,30 $
448,204 BTC
0,05%
103
Cập nhật 4 phút trước
3.297,18 $
17800 TRY
1.459.239,60 $
442,573 BTC
0,05%
104
FEX
Cập nhật 11 phút trước
3.304,49 $
3295,93 USDT
1.384.580,48 $
419,000 BTC
0,05%
105
Cập nhật 1 phút trước
3.359,47 $
381490 JPY
1.380.652,23 $
410,973 BTC
0,05%
106
Cập nhật 8 phút trước
3.296,25 $
17795 TRY
1.374.404,39 $
416,960 BTC
0,05%
107
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.353,18 $
2968 EUR
1.216.130,28 $
362,680 BTC
0,04%
108
EXX
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 37 phút trước
3.301,15 $
23318,7 CNYT
1.156.363,33 $
350,292 BTC
0,04%
109
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.301,36 $
3301,35454 USDT
1.123.932,97 $
340,445 BTC
0,04%
110
Cập nhật 3 phút trước
3.305,55 $
3303,92 USDT
1.095.950,88 $
331,549 BTC
0,04%
111
Cập nhật 11 phút trước
3.304,19 $
3297,64 USDT
1.052.059,88 $
318,402 BTC
0,04%
112
Cập nhật 3 phút trước
3.290,04 $
2911,006 EUR
1.039.217,49 $
315,868 BTC
0,04%
113
Cập nhật 1 phút trước
3.290,27 $
3301,0067 USDT
1.004.140,96 $
305,185 BTC
0,03%
114
Cập nhật 10 phút trước
3.283,92 $
4582,66 AUD
934.321,38 $
284,514 BTC
0,03%
115
Cập nhật 2 phút trước
3.295,12 $
3302,388501 USDT
902.958,96 $
274,030 BTC
0,03%
116
Cập nhật 4 phút trước
3.288,05 $
3730000 KRW
892.089,68 $
271,312 BTC
0,03%
117
Cập nhật 10 phút trước
3.319,04 $
108798 THB
867.147,81 $
261,265 BTC
0,03%
118
Cập nhật 5 phút trước
3.268,00 $
3268 USD
831.159,75 $
254,333 BTC
0,03%
119
Cập nhật 8 phút trước
3.294,17 $
3267,28 USDC
825.730,58 $
250,664 BTC
0,03%
120
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.311,51 $
2930,0001 EUR
819.319,41 $
247,416 BTC
0,03%
121
Cập nhật 4 phút trước
3.300,91 $
3303,664 USDT
806.146,54 $
244,219 BTC
0,03%
122
Cập nhật 10 phút trước
3.288,58 $
3288,58485939 USD
753.313,69 $
229,069 BTC
0,03%
123
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
3.294,36 $
3303,4 USDT
712.258,20 $
216,205 BTC
0,02%
124
Cập nhật 23 phút trước
3.312,99 $
4435,4 CAD
706.407,04 $
213,223 XBT
0,02%
125
Cập nhật 10 phút trước
3.273,13 $
2897,14690834 EUR
696.609,28 $
212,827 BTC
0,02%
126
Cập nhật 8 phút trước
3.292,93 $
3417,33 USDE
694.864,87 $
211,018 BTC
0,02%
127
Cập nhật 3 phút trước
3.300,92 $
23075,2 VB
691.698,26 $
209,547 BTC
0,02%
128
Cập nhật 11 phút trước
3.305,45 $
3304,4 USDT
679.293,88 $
205,507 BTC
0,02%
129
Cập nhật 2 phút trước
3.309,69 $
67500 MXN
673.497,48 $
203,493 BTC
0,02%
130
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.308,89 $
3308,89001 USD
652.577,47 $
197,219 BTC
0,02%
131
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.268,95 $
3268,9461 USD
648.609,66 $
198,416 BTC
0,02%
132
Cập nhật 8 phút trước
3.322,94 $
12972 BRL
635.661,07 $
191,295 BTC
0,02%
133
Cập nhật 10 phút trước
3.271,87 $
3271,87 USD
589.921,11 $
180,301 BTC
0,02%
134
Cập nhật 15 phút trước
3.317,63 $
3319,9 USDT
568.348,55 $
171,312 BTC
0,02%
135
Bytex
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.295,13 $
3302,74 USDT
537.553,10 $
163,136 BTC
0,02%
136
CoinEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.293,06 $
3302,55 USDT
516.332,29 $
156,794 BTC
0,02%
137
Cập nhật 1 phút trước
3.293,75 $
3301,8306 USDT
506.978,44 $
153,921 BTC
0,02%
138
Cập nhật 19 phút trước
3.320,44 $
48522434,87031 IDR
505.256,37 $
152,165 BTC
0,02%
139
Cập nhật 1 phút trước
3.267,75 $
4496,09857 SGD
500.921,43 $
153,292 BTC
0,02%
140
Cập nhật 3 phút trước
3.337,29 $
17981,17 TRY
465.951,61 $
139,620 BTC
0,02%
141
Cập nhật 11 phút trước
3.318,70 $
98325,58226963 UAH
431.376,97 $
129,984 BTC
0,01%
142
Cập nhật 11 phút trước
3.317,84 $
3296,37179218 USDT
410.739,72 $
123,797 BTC
0,01%
143
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.300,94 $
3253,02 TUSD
399.774,19 $
121,109 BTC
0,01%
144
Cập nhật 11 phút trước
3.263,39 $
4554 AUD
372.058,66 $
114,010 BTC
0,01%
145
Cập nhật 1 phút trước
3.245,09 $
2871,24 EUR
364.141,07 $
112,213 BTC
0,01%
146
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.308,41 $
3308,41 USD
357.786,69 $
108,145 BTC
0,01%
147
Cập nhật 35 phút trước
3.307,44 $
108451 THB
352.553,24 $
106,594 BTC
0,01%
148
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.301,15 $
33002 DOB
341.540,18 $
103,461 BTC
0,01%
149
Cập nhật 4 phút trước
3.302,81 $
3303,1887895 USDT
312.547,55 $
94,631 BTC
0,01%
150
Cập nhật 5 phút trước
3.297,34 $
3268,82 DAI
306.727,31 $
93,023 BTC
0,01%
151
Cập nhật 5 phút trước
3.290,04 $
3267,37 TUSD
277.936,00 $
84,478 BTC
0,01%
152
Cập nhật 8 phút trước
3.291,15 $
2913,5 EUR
252.771,93 $
76,803 BTC
0,01%
153
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
3.286,33 $
3288 PAX
248.174,17 $
91,987 BTC
0,01%
154
Cập nhật 10 phút trước
3.301,11 $
3286,409 USDT
248.959,66 $
75,417 BTC
0,01%
155
Cập nhật 11 phút trước
3.276,67 $
12463,2 PLN
243.698,26 $
74,374 BTC
0,01%
156
Cập nhật 12 phút trước
3.322,20 $
3322,2 USD
241.601,42 $
72,723 BTC
0,01%
157
CoinEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.294,17 $
39,1 BCH
231.843,91 $
70,380 BTC
0,01%
158
Cập nhật 7 phút trước
3.301,74 $
3301,74 USD
231.551,03 $
70,130 BTC
0,01%
159
ACX
Cập nhật 1 phút trước
3.277,23 $
4573,24 AUD
230.303,73 $
70,274 BTC
0,01%
160
Cập nhật 13 phút trước
3.268,15 $
2891,638 EUR
229.330,14 $
70,171 BTC
0,01%
161
Cập nhật 9 phút trước
3.326,50 $
3326,5 USD
201.645,67 $
60,618 BTC
0,01%
162
Cập nhật 9 phút trước
3.260,82 $
2886,25 EUR
200.626,87 $
61,527 XBT
0,01%
163
Cập nhật 1 phút trước
3.298,78 $
3249,56 GUSD
161.324,39 $
48,904 BTC
0,01%
164
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.299,94 $
108300,01 THB
157.103,01 $
47,608 BTC
0,01%
165
Cập nhật 9 phút trước
3.299,56 $
3472,96 USDT
154.744,41 $
46,899 BTC
0,01%
166
Cập nhật 11 phút trước
3.304,98 $
91659,111131712433413 BTS
145.809,62 $
44,118 BTC
0,00%
167
Cập nhật 5 phút trước
3.300,65 $
2964,23 EURS
143.796,98 $
43,566 BTC
0,00%
168
Max Maicoin
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.294,17 $
3289 USDT
134.265,79 $
40,759 BTC
0,00%
169
Cập nhật 8 phút trước
3.307,13 $
3307,13 USD
130.052,89 $
39,325 BTC
0,00%
170
Cập nhật 11 phút trước
3.295,50 $
3309,4194 USDT
129.425,80 $
39,274 BTC
0,00%
171
Cập nhật 9 phút trước
3.341,04 $
12999,99 BRL
126.017,38 $
37,718 BTC
0,00%
172
Cập nhật 1 phút trước
3.301,57 $
90000 UAH
114.118,91 $
34,565 BTC
0,00%
173
Cập nhật 10 phút trước
3.307,15 $
3305 USDT
114.265,33 $
34,551 BTC
0,00%
174
Cập nhật 7 phút trước
3.245,39 $
3233,404 CHF
101.304,07 $
31,215 BTC
0,00%
175
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
3.301,36 $
3314,91 USDT
101.275,22 $
30,677 BTC
0,00%
176
Cập nhật 8 phút trước
3.308,23 $
25847,99 HKD
97.318,06 $
29,417 BTC
0,00%
177
Cập nhật 8 phút trước
3.292,31 $
3281 USDT
94.555,04 $
28,720 BTC
0,00%
178
Cập nhật 6 phút trước
3.292,37 $
3302,6978 USDT
88.894,06 $
27,000 BTC
0,00%
179
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.292,87 $
3307,38888995 USDT
88.773,44 $
26,959 BTC
0,00%
180
Cập nhật 2 phút trước
3.356,21 $
2667,90828032 GBP
73.123,72 $
21,788 BTC
0,00%
181
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
3260,97 DAI
72.258,34 $
21,890 BTC
0,00%
182
Max Maicoin
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.248,76 $
100290 TWD
71.326,74 $
21,955 BTC
0,00%
183
Cập nhật 10 phút trước
3.317,75 $
220394,57 RUB
69.953,25 $
21,085 BTC
0,00%
184
Cập nhật 4 phút trước
3.303,10 $
3310,6042 USDT
69.234,03 $
20,960 BTC
0,00%
185
Cập nhật 5 phút trước
3.278,88 $
2901,13 EUR
69.049,20 $
21,059 BTC
0,00%
186
Cập nhật 2 phút trước
3.358,30 $
3358,3 USD
66.931,62 $
19,930 BTC
0,00%
187
ZB
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 1 phút trước
3.295,45 $
3286,22 PAX
61.543,28 $
18,675 BTC
0,00%
188
Cập nhật 32 phút trước
3.320,61 $
2938,06 EUR
61.016,64 $
18,375 BTC
0,00%
189
Cập nhật 10 phút trước
3.302,59 $
228,7 DRG
60.503,71 $
18,320 BTC
0,00%
190
Cập nhật 4 phút trước
3.301,61 $
3303,22 USDT
50.531,42 $
15,305 BTC
0,00%
191
Cập nhật 7 phút trước
3.258,95 $
3258,954 USD
47.842,09 $
14,680 BTC
0,00%
192
Cập nhật 7 phút trước
3.305,47 $
3305,805 USDT
47.338,65 $
14,321 BTC
0,00%
193
Cập nhật 2 phút trước
3.294,47 $
3274,370291 PAX
44.904,67 $
13,630 BTC
0,00%
194
Cập nhật 3 phút trước
3.300,93 $
158982,54292 SMART
43.631,72 $
13,218 BTC
0,00%
195
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
3351,84 USDT
42.851,91 $
12,982 BTC
0,00%
196
Cập nhật 19 phút trước
3.300,94 $
12200,3 NIS
40.351,17 $
12,224 BTC
0,00%
197
Cập nhật 9 phút trước
3.344,22 $
91699,9825109957 UAH
35.355,85 $
10,572 BTC
0,00%
198
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
2172,34 USDC
34.410,08 $
10,424 BTC
0,00%
199
Cập nhật 1 phút trước
3.295,57 $
3279,9803 GUSD
32.955,67 $
10,000 BTC
0,00%
200
Cập nhật 2 phút trước
3.335,59 $
2951,312434 EUR
31.775,42 $
9,526 BTC
0,00%
201
Cập nhật 8 phút trước
3.284,86 $
3284,86 USD
28.725,76 $
8,745 BTC
0,00%
202
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.277,43 $
2899,85 EUR
27.542,86 $
8,404 XBT
0,00%
203
Cập nhật 2 phút trước
3.347,19 $
222278,8995 RUB
26.944,33 $
8,050 BTC
0,00%
204
Cập nhật 2 phút trước
3.298,52 $
3278,4165 DAI
26.388,14 $
8,000 BTC
0,00%
205
Cập nhật 2 phút trước
3.302,78 $
3265,92 USDC
24.630,32 $
7,457 BTC
0,00%
206
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
3.250,00 $
3250 USD
21.433,55 $
6,595 BTC
0,00%
207
Cập nhật 44 phút trước
3.293,87 $
3483,78252599 TUSD
20.812,32 $
6,319 BTC
0,00%
208
Cập nhật 14 phút trước
3.301,17 $
22943,04 LBCN
20.115,67 $
6,093 BTC
0,00%
209
Cập nhật 28 phút trước
3.294,17 $
3335,7956 USDT
20.007,83 $
6,074 BTC
0,00%
210
Cập nhật 4 phút trước
3.288,89 $
2964,23 EURS
19.199,86 $
5,838 BTC
0,00%
211
Cập nhật 14 phút trước
3.312,75 $
2932,62 EUR
18.418,98 $
5,560 BTC
0,00%
212
Cập nhật 11 phút trước
3.310,23 $
12880,1 BRL
17.776,49 $
5,370 BTC
0,00%
213
Cập nhật 2 phút trước
3.294,17 $
3261,400486 TUSD
17.488,10 $
5,309 BTC
0,00%
214
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.271,17 $
371435 JPY
17.281,62 $
5,283 BTC
0,00%
215
BigONE
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.303,03 $
3301,21 USDT
16.744,43 $
5,069 BTC
0,00%
216
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.301,34 $
22655,98 CNYX
15.186,98 $
4,600 BTC
0,00%
217
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.344,57 $
48875000 IDR
15.156,18 $
4,532 XBT
0,00%
218
Cập nhật 5 phút trước
3.265,28 $
3265,28 USD
14.846,58 $
4,547 BTC
0,00%
219
Cập nhật 2 phút trước
3.293,87 $
3310,04 USDT
13.150,62 $
3,992 BTC
0,00%
220
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
2979,04 EURS
11.436,38 $
3,465 BTC
0,00%
221
Cập nhật 8 phút trước
3.270,26 $
2895 EUR
10.963,57 $
3,353 BTC
0,00%
222
Cập nhật 11 phút trước
3.350,65 $
222500 RUB
10.732,95 $
3,203 BTC
0,00%
223
Cập nhật 22 phút trước
3.293,30 $
2915 EUR
10.711,49 $
3,253 BTC
0,00%
224
Cập nhật 1 phút trước
3.296,58 $
259954,0543 RVN
9.732,24 $
2,952 BTC
0,00%
225
Cập nhật 12 phút trước
3.278,64 $
3278,64231 USD
8.799,71 $
2,684 BTC
0,00%
226
Cập nhật 22 phút trước
3.301,15 $
3462 USDT
8.758,25 $
2,653 BTC
0,00%
227
Bgogo
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.300,36 $
3283,03 USDO
8.594,60 $
2,604 BTC
0,00%
228
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
3.265,17 $
47000,01 ZAR
8.471,91 $
2,595 BTC
0,00%
229
Cập nhật 10 phút trước
3.291,83 $
3303,37 USDT
7.935,57 $
2,411 BTC
0,00%
230
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.267,30 $
3267,3 USD
4.831,99 $
1,479 BTC
0,00%
231
Bgogo
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 10 phút trước
3.296,48 $
3287,15 GUSD
4.187,86 $
1,270 BTC
0,00%
232
Cập nhật 10 phút trước
3.306,49 $
3297,0066 USDT
3.586,55 $
1,085 BTC
0,00%
233
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.301,58 $
2922,73 EUR
3.408,12 $
1,032 BTC
0,00%
234
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.250,24 $
369024 JPY
3.118,03 $
0,959 XBT
0,00%
235
Cập nhật 13 phút trước
3.272,09 $
4566,07237 AUD
3.091,47 $
0,945 BTC
0,00%
236
Cập nhật 10 phút trước
3.301,36 $
3281,3 USDT
2.870,64 $
0,870 BTC
0,00%
237
Cập nhật 4 phút trước
3.309,42 $
1581896,43999999 DOGE
2.747,82 $
0,830 BTC
0,00%
238
Cập nhật 5 phút trước
3.310,64 $
3756000 KRW
2.421,73 $
0,732 BTC
0,00%
239
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.298,78 $
22850,999610882665348 BITCNY
2.371,57 $
0,719 BTC
0,00%
240
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.263,62 $
3263,62 USD
2.265,74 $
0,694 BTC
0,00%
241
Cập nhật 7 phút trước
3.298,91 $
3304,30227226 USDT
2.029,18 $
0,615 BTC
0,00%
242
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.301,06 $
3304,8078798075396915 USDT
1.895,11 $
0,574 BTC
0,00%
243
Cập nhật 5 phút trước
3.300,65 $
3302,97479314 USDT
1.335,44 $
0,405 BTC
0,00%
244
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.298,78 $
193518,51 LKK1Y
1.190,47 $
0,361 BTC
0,00%
245
Cập nhật 27 phút trước
3.278,85 $
31847,13 XLM
1.185,21 $
0,361 BTC-G
0,00%
246
Cập nhật 3 phút trước
3.300,92 $
3300 USDT
938,43 $
0,284 BTC
0,00%
247
Cập nhật 27 phút trước
3.299,87 $
32051,28 XLM
818,03 $
0,248 BTC-G
0,00%
248
Cập nhật 9 phút trước
3.301,36 $
1612903,22580645 DOGE
724,10 $
0,219 BTC
0,00%
249
Cập nhật 11 phút trước
3.301,06 $
2991,51 EURS
620,60 $
0,188 BTC
0,00%
250
Cập nhật 4 phút trước
3.301,66 $
38,748 ETH
596,94 $
0,181 BTC
0,00%
251
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
3321,095 USDT
551,92 $
0,167 BTC
0,00%
252
Cập nhật 24 phút trước
3.298,78 $
4735,092046504038767 BITUSD
349,71 $
0,106 BTC
0,00%
253
Cập nhật 37 phút trước
3.301,15 $
3300 TUSD
313,51 $
0,095 BTC
0,00%
254
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
3292,83488809 USDT
194,00 $
0,059 BTC
0,00%
255
Cập nhật 9 phút trước
3.301,36 $
151,14301908 LTC
170,97 $
0,052 BTC
0,00%
256
Cập nhật 11 phút trước
3.301,06 $
38,3002006200984862 ETH
144,98 $
0,044 BTC
0,00%
257
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.301,15 $
2953,07442 EURS
111,91 $
0,034 BTC
0,00%
258
Cập nhật 4 phút trước
3.300,97 $
3294 USDT
90,41 $
0,027 BTC
0,00%
259
Cập nhật 8 phút trước
3.329,11 $
3201 USDT
40,03 $
0,012 BTC
0,00%
260
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.300,97 $
3261,608 USDT
38,18 $
0,012 BTC
0,00%
261
Cập nhật 8 phút trước
3.300,94 $
17501,02 WTRY
33,49 $
0,010 BTC
0,00%
262
Cập nhật 4 phút trước
3.314,32 $
38,51891 ETH
19,39 $
0,006 BTC
0,00%
263
Max Maicoin
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
3.294,17 $
100460 TWDT
16,43 $
0,005 BTC
0,00%
264
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.301,15 $
3412,11 USDT
13,73 $
0,004 BTC
0,00%
265
Cập nhật 8 phút trước
3.255,00 $
3255 USD
2,88 $
0,001 BTC
0,00%
266
EXX
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.301,15 $
69990 ET
0,21 $
0,000 BTC
0,00%
267
Cập nhật 3 phút trước
3.380,20 $
3380,2 USD
101.046.684,74 $
29893,700 BTC
3,35%
268
Cập nhật 38 phút trước
3.608,88 $
3608,88 USD
9.450.720,01 $
2618,740 BTC
0,29%
269
Cập nhật 1 phút trước
3.360,22 $
2973,1 EUR
7.920.889,85 $
2357,255 BTC
0,26%
270
Cập nhật 3 phút trước
3.930,38 $
3930,38 USD
6.434.048,33 $
1637,004 BTC
0,18%
271
Cập nhật 2 phút trước
3.372,65 $
3372,65 USD
5.932.353,75 $
1758,959 BTC
0,20%
272
Cập nhật 11 phút trước
3.401,50 $
3401,5 USD
4.465.852,62 $
1312,907 BTC
0,15%
273
Cập nhật 11 phút trước
3.534,57 $
234712,808745 RUB
4.000.534,37 $
1131,832 BTC
0,13%
274
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.387,81 $
48652 ZAR
2.245.085,89 $
662,695 XBT
0,07%
275
Cập nhật 11 phút trước
3.502,31 $
3100 EUR
2.078.047,89 $
593,336 BTC
0,07%
276
Cập nhật 15 phút trước
3.376,76 $
13138,99 BRL
1.387.056,74 $
410,765 BTC
0,05%
277
HPX
Cập nhật 7 phút trước
3.148,92 $
4395,851 AUD
1.226.283,81 $
389,430 BTC
0,04%
278
Cập nhật 7 phút trước
3.174,02 $
3174,023 USD
821.639,34 $
258,864 BTC
0,03%
279
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.230,94 $
12280,7124 PLN
759.628,14 $
235,110 BTC
0,03%
280
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.237,45 $
2573,5057 GBP
759.057,08 $
234,461 BTC
0,03%
281
Cập nhật 11 phút trước
3.487,57 $
4669,12 CAD
633.014,24 $
181,506 BTC
0,02%
282
Cập nhật 3 phút trước
3.943,65 $
447827 JPY
408.516,09 $
103,588 BTC
0,01%
283
Cập nhật 3 phút trước
3.925,89 $
3473,6 EUR
317.050,37 $
80,759 BTC
0,01%
284
Cập nhật 6 phút trước
3.391,98 $
3391,984 USD
278.284,76 $
82,042 BTC
0,01%
285
Cập nhật 1 phút trước
3.600,00 $
3599,9999955 USD
250.251,33 $
69,514 BTC
0,01%
286
Cập nhật 5 phút trước
3.464,06 $
230114,03944 RUR
143.895,02 $
41,539 BTC
0,00%
287
Cập nhật 3 phút trước
3.932,55 $
5265,73 CAD
111.413,60 $
28,331 BTC
0,00%
288
Cập nhật 5 phút trước
3.505,33 $
3103,1 EUR
64.639,46 $
18,440 BTC
0,00%
289
Cập nhật 8 phút trước
3.074,25 $
2721,49 EUR
62.244,74 $
20,247 BTC
0,00%
290
Cập nhật 20 phút trước
3.361,94 $
2672,48 GBP
61.031,59 $
18,154 BTC
0,00%
291
Cập nhật 11 phút trước
3.600,00 $
3600 USD
50.824,42 $
14,118 BTC
0,00%
292
Cập nhật 3 phút trước
3.913,95 $
5461,76 AUD
37.527,13 $
9,588 BTC
0,00%
293
Cập nhật 16 phút trước
3.486,57 $
251000 INR
36.198,30 $
10,382 BTC
0,00%
294
Cập nhật 12 phút trước
3.119,00 $
4291,4182 SGD
36.001,51 $
11,543 BTC
0,00%
295
Cập nhật 13 phút trước
3.449,69 $
18643 TRY
35.123,94 $
10,182 BTC
0,00%
296
Cập nhật 35 phút trước
3.957,24 $
3145,68 GBP
27.083,11 $
6,844 BTC
0,00%
297
Cập nhật 11 phút trước
3.398,07 $
2699,9 GBP
24.779,88 $
7,292 BTC
0,00%
298
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.367,61 $
223626 RUB
21.180,74 $
6,290 BTC
0,00%
299
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.914,21 $
5385,56 SGD
13.515,35 $
3,453 BTC
0,00%
300
Cập nhật 4 phút trước
3.411,28 $
3411,283 USD
12.759,66 $
3,740 BTC
0,00%
301
Cập nhật 20 phút trước
3.380,21 $
12855,7 PLN
11.658,35 $
3,449 BTC
0,00%
302
Cập nhật 4 phút trước
3.463,31 $
3065,9 EUR
11.459,35 $
3,309 BTC
0,00%
303
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.001,55 $
2655,75599 EUR
10.665,95 $
3,553 BTC
0,00%
304
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.001,13 $
4187,96108 AUD
10.664,45 $
3,553 BTC
0,00%
305
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.000,74 $
4417,64411 NZD
10.663,08 $
3,553 BTC
0,00%
306
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.000,35 $
4128,18615 SGD
10.661,69 $
3,553 BTC
0,00%
307
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.000,02 $
2384,76596 GBP
10.660,50 $
3,553 BTC
0,00%
308
ANX
Cập nhật 4 phút trước
3.000,00 $
3000,00002 USD
10.660,43 $
3,553 BTC
0,00%
309
ANX
Cập nhật 4 phút trước
2.999,99 $
4017,01184 CAD
10.660,38 $
3,553 BTC
0,00%
310
ANX
Cập nhật 4 phút trước
2.999,78 $
340644,53068 JPY
10.659,64 $
3,553 BTC
0,00%
311
ANX
Cập nhật 4 phút trước
2.981,91 $
23300,70016 HKD
10.596,16 $
3,553 BTC
0,00%
312
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.903,12 $
30499 HKD
5.269,99 $
1,350 BTC
0,00%
313
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.940,03 $
21292,92 TRY
4.020,53 $
1,020 BTC
0,00%
314
Cập nhật 4 phút trước
2.919,97 $
2909 PAX
3.917,14 $
1,342 BTC
0,00%
315
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
1.241,79 $
5200 MYR
2.158,07 $
1,738 XBT
0,00%
316
Cập nhật 11 phút trước
3.564,00 $
3564 USD
1.947,63 $
0,546 BTC
0,00%
317
Cập nhật 11 phút trước
3.463,59 $
230000 RUB
1.895,67 $
0,547 BTC
0,00%
318
Cập nhật 3 phút trước
3.224,44 $
90952,50006 BTS
1.466,99 $
0,455 BTC
0,00%
319
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
3.865,85 $
3851,58 CHF
1.158,58 $
0,300 BTC
0,00%
320
Cập nhật 10 phút trước
3.787,00 $
3787 USD
761,93 $
0,201 BTC
0,00%
321
Cập nhật 10 phút trước
3.368,36 $
2981,43653626 EUR
688,94 $
0,205 BTC
0,00%
322
Cập nhật 10 phút trước
3.832,50 $
275500 INR
497,84 $
0,130 BTC
0,00%
323
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.417,00 $
3417 USD
341,70 $
0,100 BTC
0,00%
324
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.163,56 $
7300 NZDT
295,57 $
0,093 BTC
0,00%
325
Cập nhật 8 phút trước
3.605,10 $
8900 USX
176,57 $
0,049 BTC
0,00%
326
Cập nhật 1 phút trước
3.600,00 $
3600 USD
126,09 $
0,035 BTC
0,00%
327
Cập nhật 8 phút trước
3.457,74 $
1662499,99999999 DOGE
60,59 $
0,018 BTC
0,00%
328
Cập nhật 10 phút trước
3.200,00 $
3200 USD
43,05 $
0,013 BTC
0,00%
329
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
3.813,00 $
3375 EUR
17,35 $
0,005 BTC
0,00%
330
Cập nhật 9 phút trước
3.337,26 $
SGD
16,69 $
0,000 XBT
0,00%
331
Cập nhật 8 phút trước
3.144,68 $
36,60937903 ETH
9,84 $
0,003 BTC
0,00%
332
DSX
Cập nhật 10 phút trước
3.950,43 $
3138,77 GBP
6,36 $
0,002 BTC
0,00%
333
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
3.601,29 $
3186,4 EUR
1,92 $
0,001 BTC
0,00%
334
Cập nhật 4 phút trước
3.306,30 $
23326,3 KT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
335
Cập nhật 10 phút trước
3.913,95 $
260000 RUB
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
336
Cập nhật 3 phút trước
3.326,42 $
2943,2 EUR
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
337
Cập nhật 3 phút trước
3.300,92 $
3000 WUSD
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
338
Cập nhật 8 phút trước
112,96 $
100,0001 EUR
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
339
ACX
Cập nhật 1 phút trước
3.293,87 $
5743 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
340
Cập nhật 8 phút trước
3.301,34 $
27899,9999 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
341
Cập nhật 14 phút trước
3.301,06 $
5754,99 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
342
Cập nhật 8 phút trước
3.301,34 $
61888,88 HKX
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
343
Cập nhật 8 phút trước
3.301,34 $
6406,07 USX
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
344
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 8 phút trước
3.314,45 $
3268,4269 USDC
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
345
OKEx
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 8 phút trước
6.419,44 $
7283000 KRW
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
346
Cập nhật 8 phút trước
4.064,50 $
270001 RUB
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
347
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
NaN $
1187119 NGN
0,00 $
83,600 XBT
0,01%
348
Cập nhật 3 phút trước
3.300,92 $
3210 WEUR
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
349
Cập nhật 10 phút trước
7.926,08 $
899990 JPY
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
350
Cập nhật 9 phút trước
NaN $
0 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
351
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
0,00 $
0 SGD
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
352
Cập nhật 5 phút trước
5.819,64 $
220000 ARS
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
353
Cập nhật 5 phút trước
3.734,20 $
2968,38 GBP
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
354
Cập nhật 11 phút trước
3.301,15 $
3224,263109788149 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
355
Cập nhật 9 phút trước
3.301,36 $
10000 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
356
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
NaN $
0 USC
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
357
Cập nhật 4 ngày trước
3.494,99 $
3487,73847357 USDT
71.803.823,16 $
20544,813 BTC
-
358
BW
Cập nhật 2 ngày trước
3.363,84 $
23253,12 QC
64.919.117,86 $
19299,095 BTC
-
359
Cập nhật 3 ngày trước
3.387,46 $
3436,83 USDT
5.360.489,39 $
1582,452 BTC
-
360
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
3.262,66 $
2886,784 EUR
24.837,73 $
7,613 BTC
-
361
Cập nhật khoảng 7 giờ trước
3.262,45 $
3262,44995993 USD
11.201,22 $
3,433 BTC
-
362
Cập nhật khoảng 15 giờ trước
3.275,90 $
2900 EUR
1.244,84 $
0,380 BTC
-
363
Cập nhật khoảng 8 giờ trước
3.281,71 $
3281,7127 USD
438,73 $
0,134 BTC
-
364
Cập nhật khoảng 15 giờ trước
3.284,69 $
48000000 IDR
394,16 $
0,120 BTC
-
365
Cập nhật khoảng 15 giờ trước
3.306,86 $
2927 EUR
286,91 $
0,087 BTC
-
366
Cập nhật khoảng 10 giờ trước
3.214,35 $
2555,142 GBP
221,11 $
0,069 BTC
-
367
Cập nhật khoảng 8 giờ trước
3.249,95 $
369052,93 JPY
87,37 $
0,027 BTC
-
368
Cập nhật khoảng 11 giờ trước
3.153,65 $
3154,27910613 USDT
25,23 $
0,008 BTC
-
369
Cập nhật 2 ngày trước
3.404,71 $
3404,714 USD
1,02 $
0,000 BTC
-
370
Cập nhật 2 ngày trước
3.407,35 $
3014,799 EUR
0,00 $
0,000 BTC
-
371
Cập nhật khoảng 22 giờ trước
3.415,39 $
3415,392 USD
0,00 $
0,000 BTC
-
372
Cập nhật 3 ngày trước
1.377,96 $
1378,32 USDT
0,00 $
0,000 BTC
-
373
Cập nhật 1 ngày trước
4.320,02 $
311000 INR
649.416,39 $
150,327 BTC
-
374
Cập nhật khoảng 5 giờ trước
3.296,77 $
2909,93 EURO
23.318,68 $
7,073 BTC
-
375
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
3.294,31 $
189500 LKK
3.245,84 $
0,985 BTC
-
376
Cập nhật khoảng 12 giờ trước
3.492,59 $
2775 GBP
3.137,10 $
0,898 XBT
-
377
Bit-Z
Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 7 giờ trước
3.309,50 $
22787,67 DKKT
562,62 $
0,170 BTC
-
378
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
3.303,96 $
11764,7058814336955053 AGRS
347,17 $
0,105 BTC
-
379
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
3.296,77 $
79999,9999 USNBT
165,13 $
0,050 BTC
-
380
Cập nhật khoảng 16 giờ trước
4.189,40 $
3330,25 GBP
88,54 $
0,021 BTC
-
381
Cập nhật khoảng 11 giờ trước
3.537,61 $
235000 RUB
43,35 $
0,012 BTC
-
382
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
3.642,17 $
53224000 IDR
37,71 $
0,010 BTC
-
383
Cập nhật khoảng 7 giờ trước
3.519,55 $
399600 JPY
35,20 $
0,010 BTC
-
384
Cập nhật khoảng 12 giờ trước
3.306,73 $
2500 USDC
5,29 $
0,002 BTC
-
385
Cập nhật khoảng 5 giờ trước
3.308,14 $
2130000 NGN
4,20 $
0,001 BTC
-
386
Cập nhật 2 ngày trước
3.781,68 $
0 GUSD
2,50 $
BTC
-
387
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
3.426,00 $
3426 USD
1,10 $
0,000 BTC
-
388
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
3.309,43 $
3369,31546578 TUSD
0,01 $
0,000 BTC
-
389
Cập nhật khoảng 19 giờ trước
3.481,68 $
50000 ZAR
0,00 $
0,000 BTC
-
390
Cập nhật 4 ngày trước
3.691,16 $
245200 RUB
0,00 $
0,000 BTC
-
391
Cập nhật 2 ngày trước
4.537,93 $
0 EUR
0,00 $
BTC
-
392
Cập nhật 2 ngày trước
NaN $
0 ETH
0,00 $
BTC
-
393
Cập nhật 2 ngày trước
2.517,18 $
2000 GBP
0,00 $
0,000 BTC
-
394
Cập nhật khoảng 14 giờ trước
NaN $
0 TUSD
0,00 $
0,000 BTC
-
395
Cập nhật 6 ngày trước
3.362,82 $
200000 BITRUBLE
0,00 $
0,000 BTC
-
396
Cập nhật 2 ngày trước
3.364,13 $
178743,05066 PHP
0,00 $
0,000 BTC
-
397
Cập nhật khoảng 14 giờ trước
6.275,48 $
24498 BRL
0,00 $
0,000 BTC
-
398
Cập nhật 2 ngày trước
3.444,37 $
141279,920732545807659 BLOCKPAY
0,00 $
0,000 BTC
-
399
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
3.270,01 $
25551,90246 HKD
0,00 $
0,000 BTC
-
400
Cập nhật 3 ngày trước
3.581,27 $
51550 ZAR
0,00 $
0,000 BTC
-
401
Cập nhật 7 ngày trước
3.458,20 $
13500 BRL
0,00 $
0,000 BTC
-
402
Cập nhật 3 ngày trước
3.441,60 $
14411,7 MYR
0,00 $
0,000 BTC
-
403
Cập nhật khoảng 16 giờ trước
3.492,96 $
24100 CNY
0,00 $
0,000 BTC
-
404
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
3.309,43 $
3507,3972872 PAX
0,00 $
0,000 BTC
-
405
Cập nhật khoảng 8 giờ trước
3.290,77 $
28234,1243 CNNBT
0,00 $
0,000 BTC
-
406
Cập nhật 4 ngày trước
3.440,55 $
4,1666666666666667 BITGOLD
0,00 $
0,000 BTC
-
407
Cập nhật 1 ngày trước
3.412,25 $
3435,378453 USDC
0,00 $
0,000 BTC
-
408
Cập nhật 1 ngày trước
0,00 $
0 CNY
0,00 $
0,000 BTC
-