Đồng tiền: 2417
Sàn giao dịch: 172
Giá trị vốn hóa thị trường: 219.693.932.766 $
Lưu lượng 24 giờ: 17.538.844.650 $
Ưu thế:
BTC 50,8%
ETH 13,8%
BCH 4,37%
 • Giá trị vốn hóa thị trường
  111.362.891.849 $
 • KL giao dịch trong 24 giờ
  6.131.750.795 $
 • Thấp trong 24h / Cao trong 24h
  6.218,93 $ / 6.552,14 $
 • Nguồn cung khả dụng
  20 Triệu / 20 Triệu
BTC
USD

Khối lượng Bitcoin theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Bitforex Bitforex Trading Incentives
Cập nhật 20 phút trước
6.485,33 $
6486,47 USDT
3.154.483.188,58 $
486403,019 BTC
50.19%
2
Cập nhật 8 phút trước
6.482,46 $
6475 USDT
342.657.040,91 $
52859,139 BTC
5.47%
3
Cập nhật 18 phút trước
6.475,13 $
6492,5439 USDT
272.344.145,02 $
42060,000 BTC
4.34%
4
Cập nhật 3 phút trước
6.472,00 $
6472 USD
176.866.325,81 $
27327,924 BTC
2.83%
5
Cập nhật 1 phút trước
6.489,48 $
6470,57 USDT
168.164.157,43 $
25913,368 BTC
2.69%
6
Cập nhật 18 phút trước
6.473,14 $
6492,69 USDT
167.364.587,47 $
25855,239 BTC
2.67%
7
Fcoin exchange logo Fcoin Trading Incentives
Cập nhật 16 phút trước
6.477,94 $
6496,31 USDT
157.514.776,81 $
24315,553 BTC
2.51%
8
Cập nhật 8 phút trước
6.492,26 $
717275 JPY
145.998.062,84 $
22488,027 BTC
2.33%
9
Jex exchange logo JEX
Cập nhật 7 phút trước
6.483,58 $
6474,41 USDT
98.940.665,88 $
15260,202 BTC
1.58%
10
Zb ZB
Cập nhật 2 phút trước
6.488,65 $
6467,65 USDT
75.129.905,38 $
11578,656 BTC
1.2%
11
Cập nhật 15 phút trước
6.477,26 $
6492,78 USDT
74.687.563,65 $
11530,741 BTC
1.19%
12
Zb ZB
Cập nhật 2 phút trước
6.489,78 $
44846,4 QC
69.404.804,99 $
10694,481 BTC
1.11%
13
Cập nhật 6 phút trước
6.469,00 $
6469 USD
68.754.537,39 $
10628,310 BTC
1.1%
14
Cập nhật 18 phút trước
6.506,47 $
719115 JPY
68.524.653,33 $
10531,765 BTC
1.09%
15
Cập nhật 17 phút trước
6.505,66 $
719025 JPY
68.518.453,72 $
10532,130 BTC
1.09%
16
Cập nhật 16 phút trước
6.474,12 $
6487,95802916 USDT
66.808.203,70 $
10319,271 BTC
1.07%
17
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.480,80 $
6480,8 USD
65.759.401,58 $
10146,803 BTC
1.05%
18
Jorvol1v 400x400 Coinsuper Trading Incentives
Cập nhật 19 phút trước
6.491,00 $
6491 USD
59.641.518,83 $
9188,341 BTC
0.95%
19
Coinex CoinEx Trading Incentives
Cập nhật 16 phút trước
6.476,84 $
6491,67 USDT
56.903.500,86 $
8785,693 BTC
0.91%
20
Cập nhật 7 phút trước
6.490,61 $
717093 JPY
55.185.098,54 $
8502,297 BTC
0.88%
21
Cập nhật 15 phút trước
6.505,31 $
718805 JPY
48.810.700,57 $
7503,209 BTC
0.78%
22
Cập nhật 16 phút trước
6.498,13 $
6498,13 USD
48.119.548,34 $
7405,138 BTC
0.77%
23
Cập nhật 18 phút trước
6.464,91 $
7015,02 USDT
43.839.100,49 $
6781,080 BTC
0.7%
24
Cập nhật 14 phút trước
6.489,33 $
6626,77 CKUSD
37.298.403,92 $
5747,650 BTC
0.6%
25
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.476,45 $
6471,24 USDT
36.477.099,86 $
5632,271 BTC
0.58%
26
Coinex CoinEx Trading Incentives
Cập nhật 16 phút trước
6.561,06 $
11,67721542 BCH
32.281.535,06 $
4920,174 BTC
0.52%
27
Cập nhật 8 phút trước
6.470,82 $
6485,06 USDT
32.097.466,07 $
4960,338 BTC
0.51%
28
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.496,50 $
717749 JPY
28.050.905,98 $
4317,847 BTC
0.45%
29
Cập nhật 2 phút trước
6.503,85 $
6487,2894 USDT
27.999.082,74 $
4305,000 BTC
0.45%
30
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.474,53 $
6469,07 USDT
25.859.039,76 $
3993,966 BTC
0.41%
31
Cập nhật 17 phút trước
6.508,88 $
5700,9 EUR
25.751.046,20 $
3956,295 XBT
0.41%
32
Cập nhật 17 phút trước
6.488,40 $
6488,4 USD
24.917.017,85 $
3840,241 XBT
0.4%
33
Cập nhật 16 phút trước
6.497,91 $
6497,91 USD
24.579.944,36 $
3782,746 XBT
0.39%
34
Cập nhật 16 phút trước
6.481,49 $
44864,02 QQC
24.140.532,56 $
3724,537 BTC
0.39%
35
Cập nhật 20 phút trước
6.504,10 $
718788 JPY
24.222.632,87 $
3724,211 BTC
0.39%
36
Abcc ABCC Trading Incentives
Cập nhật 18 phút trước
6.481,22 $
6499,9 USDT
20.570.103,92 $
3173,800 BTC
0.33%
37
Cập nhật 11 phút trước
6.481,55 $
6481,55 USD
17.149.359,67 $
2645,873 BTC
0.27%
38
Cập nhật 7 phút trước
6.485,59 $
6479,5 USDT
15.765.735,45 $
2430,887 BTC
0.25%
39
Cập nhật 5 phút trước
6.481,60 $
5673,6 EUR
14.274.991,70 $
2202,388 BTC
0.23%
40
Cập nhật 17 phút trước
6.480,81 $
6496,583 USDT
11.981.027,26 $
1848,692 BTC
0.19%
41
Cập nhật 7 phút trước
6.488,37 $
51066,62 VHKD
11.791.889,46 $
1817,390 BTC
0.19%
42
Cập nhật 16 phút trước
6.506,90 $
5699,17 EUR
10.391.277,96 $
1596,962 BTC
0.17%
43
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.498,69 $
5688,56 EUR
9.027.905,37 $
1389,189 BTC
0.14%
44
Cập nhật 18 phút trước
6.481,26 $
45093,755 CNYT
8.861.945,47 $
1367,318 BTC
0.14%
45
Cập nhật 9 phút trước
6.457,87 $
6476,19511369 USDT
8.614.535,72 $
1333,958 BTC
0.14%
46
Cập nhật 7 phút trước
6.483,27 $
6484,1 USDT
7.128.689,77 $
1099,552 BTC
0.11%
47
Cập nhật 1 phút trước
6.491,19 $
6460,767404 USDT
6.710.612,93 $
1033,803 BTC
0.11%
48
Cập nhật 17 phút trước
6.462,23 $
6480 USDT
6.620.094,49 $
1024,428 BTC
0.11%
49
Cập nhật 17 phút trước
6.541,24 $
24617,88 PLN
6.597.061,96 $
1008,534 BTC
0.11%
50
Cập nhật 14 phút trước
6.453,20 $
6453,20000072 USD
6.328.682,28 $
980,705 BTC
0.1%
51
Cập nhật 17 phút trước
6.540,95 $
6540,94872 USD
5.380.610,61 $
822,604 BTC
0.09%
52
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.481,79 $
39170,25 TRY
4.170.478,64 $
643,414 BTC
0.07%
53
Cập nhật 20 phút trước
6.497,13 $
39375 TL
4.127.367,03 $
635,260 BTC
0.07%
54
Cập nhật 14 phút trước
6.547,79 $
439765,22918088 RUB
3.998.371,72 $
610,645 BTC
0.06%
55
Cập nhật 9 phút trước
6.465,48 $
6490,58 USDT
3.542.827,76 $
547,961 BTC
0.06%
56
Cập nhật 8 phút trước
6.462,80 $
6462,8 USD
3.540.806,41 $
547,875 BTC
0.06%
57
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.535,34 $
6535,34 USD
3.390.207,63 $
518,750 BTC
0.05%
58
Cập nhật 20 phút trước
6.490,47 $
42653,65 DKKT
3.257.327,83 $
501,863 BTC
0.05%
59
Cập nhật 16 phút trước
6.487,83 $
5682,46 EUR
2.997.513,30 $
462,021 XBT
0.05%
60
Cập nhật 16 phút trước
6.466,77 $
6486,69 USDT
2.983.000,13 $
461,281 BTC
0.05%
61
Cập nhật 9 phút trước
6.468,22 $
39107 TRY
2.869.366,09 $
443,610 BTC
0.05%
62
Cập nhật 1 phút trước
6.480,57 $
715988,89686041 JPY
2.332.517,80 $
359,925 BTC
0.04%
63
Cập nhật 16 phút trước
6.442,52 $
41915,8 BITCNY
2.096.414,59 $
325,403 BTC
0.03%
64
Cập nhật 1 phút trước
6.477,78 $
5084,2 GBP
2.018.711,79 $
311,636 BTC
0.03%
65
Cập nhật 14 phút trước
6.569,04 $
5749,79 EUR
1.964.106,82 $
298,994 BTC
0.03%
66
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.507,94 $
5112,69 GBP
1.890.184,78 $
290,443 BTC
0.03%
67
Cập nhật 8 phút trước
6.458,89 $
6479,762225 USDT
1.736.110,49 $
268,794 BTC
0.03%
68
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.590,94 $
6590,9402 USD
1.691.527,66 $
256,644 BTC
0.03%
69
Cập nhật 10 phút trước
6.474,13 $
39142,72 TRY
1.688.635,11 $
260,828 BTC
0.03%
70
Cập nhật 8 phút trước
6.586,69 $
94500000 IDR
1.452.377,57 $
220,502 BTC
0.02%
71
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.445,66 $
5642,1415 EUR
1.316.369,09 $
204,226 BTC
0.02%
72
Cập nhật 15 phút trước
6.515,11 $
8927 AUD
1.250.639,99 $
191,960 BTC
0.02%
73
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.530,31 $
24550 PLN
1.187.946,15 $
181,913 BTC
0.02%
74
Fex FEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.463,01 $
6466,88 USDT
1.182.731,63 $
183,000 BTC
0.02%
75
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.451,62 $
6469,3 USDT
1.137.664,53 $
176,338 BTC
0.02%
76
Cập nhật 8 phút trước
6.508,28 $
8924,48 SGD
1.135.213,05 $
174,426 BTC
0.02%
77
Cập nhật 17 phút trước
6.525,15 $
124145,3 MXN
1.131.969,06 $
173,478 BTC
0.02%
78
Cập nhật 14 phút trước
6.439,66 $
6439,66 USD
1.124.128,33 $
174,563 BTC
0.02%
79
Cập nhật 16 phút trước
6.479,14 $
6497,39 USDT
1.111.651,93 $
171,574 BTC
0.02%
80
Cập nhật 7 phút trước
6.548,28 $
5138,4379 GBP
1.095.553,40 $
167,304 BTC
0.02%
81
Cập nhật 16 phút trước
6.502,08 $
215999 THB
1.017.330,09 $
156,462 BTC
0.02%
82
Acx ACX
Cập nhật 2 phút trước
6.501,50 $
8902,51 AUD
927.637,25 $
142,680 BTC
0.01%
83
Cập nhật 8 phút trước
6.505,30 $
6505,301 USD
922.851,00 $
141,861 BTC
0.01%
84
Cập nhật 17 phút trước
6.470,00 $
6470 USD
724.911,74 $
112,042 BTC
0.01%
85
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.473,63 $
6477,86 USDT
719.738,06 $
111,180 BTC
0.01%
86
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.499,46 $
6499,46 USD
708.084,90 $
108,945 BTC
0.01%
87
Cập nhật 8 phút trước
6.506,61 $
5693,6 EUR
691.964,84 $
106,348 BTC
0.01%
88
Cập nhật 17 phút trước
6.549,82 $
8567 CAD
665.568,26 $
101,616 XBT
0.01%
89
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.484,07 $
5675,77 EUR
647.111,31 $
99,800 BTC
0.01%
90
Cập nhật 7 phút trước
6.485,32 $
6485,32 USD
618.723,98 $
95,404 BTC
0.01%
91
Cập nhật 14 phút trước
6.486,06 $
185250 UAH
615.419,20 $
94,883 BTC
0.01%
92
Cập nhật 1 phút trước
6.549,42 $
25686,11003 BRL
614.072,16 $
93,760 BTC
0.01%
93
Cập nhật 1 phút trước
6.494,57 $
5684,955 EUR
480.541,26 $
73,991 BTC
0.01%
94
Cập nhật 18 phút trước
6.472,74 $
6489,78974959 USDT
402.391,35 $
62,167 BTC
0.01%
95
Cập nhật 8 phút trước
6.479,15 $
58223,96556526245877 BTS
378.884,37 $
58,477 BTC
0.01%
96
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.507,20 $
5694,10999 EUR
348.127,96 $
53,499 BTC
0.01%
97
Cập nhật 17 phút trước
6.476,00 $
5672,10369 EUR
344.647,01 $
53,219 BTC
0.01%
98
Cập nhật 14 phút trước
6.475,67 $
6470 USDT
340.845,99 $
52,635 BTC
0.01%
99
Cập nhật 9 phút trước
6.560,71 $
21,63024339 ETH
326.237,55 $
49,726 BTC
0.01%
100
Cập nhật 14 phút trước
6.456,58 $
24281,6 PLN
321.749,68 $
49,833 BTC
0.01%
101
Cập nhật 17 phút trước
6.473,49 $
5669,9 EUR
256.027,01 $
39,550 BTC
0.0%
102
Cập nhật 8 phút trước
6.555,11 $
6328,32 USDT
251.677,73 $
38,394 BTC
0.0%
103
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.488,95 $
8477,89878 CAD
250.965,73 $
38,676 BTC
0.0%
104
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.488,37 $
9798,14758 NZD
250.943,33 $
38,676 BTC
0.0%
105
Cập nhật 18 phút trước
6.491,92 $
5682,289868 EUR
251.080,89 $
38,676 BTC
0.0%
106
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.487,55 $
6487,5504 USD
250.911,75 $
38,676 BTC
0.0%
107
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.487,43 $
8883,24098 AUD
250.907,18 $
38,676 BTC
0.0%
108
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.486,16 $
5090,78084 GBP
250.858,05 $
38,676 BTC
0.0%
109
Anx ANX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.485,39 $
5676,9183 EUR
250.828,06 $
38,676 BTC
0.0%
110
Cập nhật 18 phút trước
6.487,63 $
6487,632223 USD
250.914,91 $
38,676 BTC
0.0%
111
Anx ANX
Cập nhật 21 phút trước
6.488,40 $
8903,97917 SGD
250.944,42 $
38,676 BTC
0.0%
112
Anx ANX
Cập nhật 21 phút trước
6.487,39 $
50925 HKD
250.905,36 $
38,676 BTC
0.0%
113
Anx ANX
Cập nhật 21 phút trước
6.480,17 $
716144,00229 JPY
250.626,42 $
38,676 BTC
0.0%
114
Cập nhật 17 phút trước
6.485,88 $
6485,877 USD
247.444,79 $
38,151 BTC
0.0%
115
Cập nhật 2 phút trước
6.578,03 $
441899,92 RUR
233.364,58 $
35,476 BTC
0.0%
116
Cập nhật 6 phút trước
6.482,94 $
6482,939 USD
220.608,18 $
34,029 BTC
0.0%
117
Cập nhật 18 phút trước
6.500,12 $
6399,89 USDT
181.430,44 $
27,912 BTC
0.0%
118
Cập nhật 19 phút trước
6.530,99 $
45031,98 KT
167.484,03 $
25,645 BTC
0.0%
119
Cập nhật 16 phút trước
6.465,82 $
6498,56504819 USDT
140.643,63 $
21,752 BTC
0.0%
120
Cập nhật 2 phút trước
6.516,55 $
6481,747 CHF
139.636,35 $
21,428 BTC
0.0%
121
Cập nhật 17 phút trước
6.492,90 $
6492,9 USD
131.096,72 $
20,191 BTC
0.0%
122
Cập nhật 17 phút trước
6.496,98 $
179995 UAH
123.275,96 $
18,974 BTC
0.0%
123
Exx EXX Trading Incentives
Cập nhật 14 phút trước
6.494,14 $
6528,42 USDT
109.166,47 $
16,810 BTC
0.0%
124
Cập nhật 21 phút trước
6.559,87 $
25840 BRL
103.114,63 $
15,719 BTC
0.0%
125
Cập nhật 9 phút trước
6.429,09 $
6470 USDT
91.807,37 $
14,280 BTC
0.0%
126
Cập nhật 8 phút trước
6.504,91 $
8919,8706 SGD
89.229,67 $
13,717 BTC
0.0%
127
Cập nhật 21 phút trước
6.499,89 $
5696,05 EUR
87.705,64 $
13,493 XBT
0.0%
128
Cập nhật 8 phút trước
6.488,40 $
6488,4 USD
68.852,50 $
10,612 BTC
0.0%
129
Cập nhật 8 phút trước
6.401,11 $
26410,55 BU
66.467,16 $
10,384 BTC
0.0%
130
Cập nhật 20 phút trước
6.517,86 $
6550 USDT
62.908,36 $
9,652 BTC
0.0%
131
Cập nhật 20 phút trước
6.505,00 $
6500,6384428223844282 USDT
61.673,91 $
9,481 BTC
0.0%
132
Cập nhật 8 phút trước
6.484,41 $
199400 TWD
60.158,07 $
9,277 BTC
0.0%
133
Cập nhật 22 phút trước
6.495,72 $
181028,0211365902 UAH
59.816,03 $
9,209 BTC
0.0%
134
Cập nhật 17 phút trước
6.508,45 $
5700,525336 EUR
59.160,92 $
9,090 BTC
0.0%
135
Cập nhật 16 phút trước
6.518,00 $
6518 USD
58.521,53 $
8,978 BTC
0.0%
136
Cập nhật 36 phút trước
6.425,97 $
5623,03 EUR
58.046,12 $
9,033 BTC
0.0%
137
Cập nhật 7 phút trước
6.507,40 $
5106,357 GBP
55.609,29 $
8,546 BTC
0.0%
138
Cập nhật 17 phút trước
6.464,52 $
434330,85828 RUB
53.166,45 $
8,224 BTC
0.0%
139
Cập nhật 2 phút trước
6.496,27 $
6487,2888 DAI
51.970,20 $
8,000 BTC
0.0%
140
Cập nhật 12 phút trước
6.449,86 $
336700,3367 RVN
49.163,34 $
7,622 BTC
0.0%
141
Cập nhật 19 phút trước
6.500,25 $
22,2975 ETH
46.628,88 $
7,173 BTC
0.0%
142
Cập nhật 7 phút trước
6.501,85 $
5689,431 EUR
45.718,43 $
7,032 BTC
0.0%
143
Acx ACX
Cập nhật 2 phút trước
6.490,42 $
6489,8 USDT
36.419,68 $
5,611 BTC
0.0%
144
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
6385,24 USDT
27.204,53 $
4,190 BTC
0.0%
145
Cập nhật 8 phút trước
6.418,44 $
431000 RUB
26.207,23 $
4,083 BTC
0.0%
146
Cập nhật 8 phút trước
6.552,44 $
5141,7 GBP
25.401,22 $
3,877 BTC
0.0%
147
Cập nhật 20 phút trước
6.517,87 $
24231,24 NIS
25.362,04 $
3,891 BTC
0.0%
148
Cập nhật 8 phút trước
6.523,07 $
5708 EUR
24.614,68 $
3,773 BTC
0.0%
149
Cập nhật 8 phút trước
6.581,87 $
51665,41 HKD
24.609,37 $
3,739 BTC
0.0%
150
Exx EXX Trading Incentives
Cập nhật 14 phút trước
6.494,14 $
45996,89 CNYT
23.826,35 $
3,669 BTC
0.0%
151
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.539,77 $
5730,02 EUR
22.335,18 $
3,415 BTC
0.0%
152
Cập nhật 5 phút trước
6.490,74 $
6494,48249723 USDT
21.253,01 $
3,274 BTC
0.0%
153
Cập nhật 7 phút trước
6.396,64 $
5597,37 EUR
20.773,04 $
3,247 BTC
0.0%
154
Wex WEX
Cập nhật 3 phút trước
6.490,47 $
2200 USDT
17.850,81 $
2,750 BTC
0.0%
155
Cập nhật 8 phút trước
6.539,31 $
8954,10873 AUD
15.417,63 $
2,358 BTC
0.0%
156
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.520,02 $
6478,9127 USDT
14.112,09 $
2,164 BTC
0.0%
157
Cập nhật 7 phút trước
6.412,11 $
6412,11 USD
12.133,32 $
1,892 BTC
0.0%
158
Cập nhật 17 phút trước
6.500,12 $
6528,85352496 USDT
11.695,08 $
1,799 BTC
0.0%
159
Cập nhật 17 phút trước
6.532,72 $
5130 GBP
10.729,30 $
1,642 XBT
0.0%
160
Cập nhật 17 phút trước
6.441,00 $
6441 USD
10.726,12 $
1,665 BTC
0.0%
161
Cập nhật 10 phút trước
6.493,10 $
126582,27848 SMART
10.467,34 $
1,612 BTC
0.0%
162
Cập nhật 7 phút trước
6.491,15 $
6525,63 TUSD
7.527,79 $
1,160 BTC
0.0%
163
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
5540,54 EURO
6.005,66 $
0,925 BTC
0.0%
164
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
21,7424886273517035 ETH
5.147,39 $
0,793 BTC
0.0%
165
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
171250 LKK
3.665,58 $
0,565 BTC
0.0%
166
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.490,42 $
20221,91 XRP
3.564,54 $
0,549 BTC
0.0%
167
Cập nhật 9 phút trước
6.492,64 $
6479,42876 USDT
3.206,36 $
0,494 BTC
0.0%
168
Cập nhật 8 phút trước
6.447,00 $
6447 USD
2.956,79 $
0,459 BTC
0.0%
169
Cập nhật 11 phút trước
6.493,51 $
2777777,77777778 DOGE
2.657,97 $
0,409 BTC
0.0%
170
Cập nhật 16 phút trước
6.422,57 $
5625,3 EUR
2.252,14 $
0,351 BTC
0.0%
171
Cập nhật 12 phút trước
6.490,55 $
57300,02292 BTS
2.124,14 $
0,327 BTC
0.0%
172
Cập nhật 2 phút trước
6.518,19 $
720145,15 JPY
1.896,15 $
0,291 BTC
0.0%
173
Cập nhật 6 phút trước
6.491,14 $
185373,12 LKK1Y
1.711,98 $
0,264 BTC
0.0%
174
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.445,71 $
2670994,26840137 DOGE
1.453,36 $
0,225 BTC
0.0%
175
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
6495,74147 USDT
1.405,53 $
0,217 BTC
0.0%
176
Cập nhật 9 phút trước
6.492,68 $
6429 TUSD
1.275,74 $
0,196 BTC
0.0%
177
Cập nhật 19 phút trước
6.500,05 $
6370 USDT
1.036,50 $
0,159 BTC
0.0%
178
Cập nhật 16 phút trước
6.554,31 $
10161,80388444 NZDT
813,58 $
0,124 BTC
0.0%
179
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
42900,22694220052424 BITCNY
802,68 $
0,124 BTC
0.0%
180
Cập nhật 18 phút trước
6.561,81 $
6561,81 USD
743,36 $
0,113 BTC
0.0%
181
Cập nhật 17 phút trước
6.522,90 $
720931 JPY
628,57 $
0,096 XBT
0.0%
182
Cập nhật 17 phút trước
6.500,12 $
6430 USDT
536,30 $
0,083 BTC
0.0%
183
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
9345,7971729708931264 AGRS
346,32 $
0,053 BTC
0.0%
184
Cập nhật 16 phút trước
6.470,94 $
6470,94 USD
297,29 $
0,046 BTC
0.0%
185
Cập nhật 17 phút trước
6.542,90 $
6597,05717044 WUSD
294,17 $
0,045 BTC
0.0%
186
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
5317,68 EURS
207,75 $
0,032 BTC
0.0%
187
Cập nhật 1 phút trước
6.490,42 $
5714,62 EURS
172,65 $
0,027 BTC
0.0%
188
Cập nhật 6 phút trước
6.490,74 $
6489,09 DAI
147,34 $
0,023 BTC
0.0%
189
Cập nhật 18 phút trước
6.495,29 $
5689 EUR
146,86 $
0,023 BTC
0.0%
190
Cập nhật 17 phút trước
6.529,71 $
5748,34662353 WEUR
93,80 $
0,014 BTC
0.0%
191
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.490,42 $
39357 BITCNY
64,90 $
0,010 BTC
0.0%
192
Cập nhật 8 phút trước
6.492,11 $
6420 USDT
63,66 $
0,010 BTC
0.0%
193
Cập nhật 15 phút trước
6.506,04 $
6506,037 USD
19,52 $
0,003 BTC
0.0%
194
Cập nhật 17 phút trước
6.500,12 $
6390,8357676 TUSD
9,17 $
0,001 BTC
0.0%
195
Cập nhật 17 phút trước
6.497,22 $
6346,44 USDT
9,04 $
0,001 BTC
0.0%
196
Cập nhật 17 phút trước
6.464,83 $
6464,83 USD
5,00 $
0,001 BTC
0.0%
197
Cập nhật 15 phút trước
6.476,31 $
5668,623 EUR
3,89 $
0,001 BTC
0.0%
198
Cập nhật 15 phút trước
6.494,62 $
6461,5 TDT
2,34 $
0,000 BTC
0.0%
199
Cập nhật 1 phút trước
6.640,53 $
7443000 KRW
42.118.903,88 $
6342,706 BTC
0.67%
200
Bitforex Bitforex Trading Incentives
Cập nhật 20 phút trước
6.597,22 $
21,57953827 ETH
20.450.159,91 $
3099,816 BTC
0.33%
201
Cập nhật 18 phút trước
6.619,71 $
6619,71 USD
15.118.954,26 $
2283,930 BTC
0.24%
202
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.650,34 $
7454000 KRW
11.844.490,31 $
1781,035 BTC
0.19%
203
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.690,06 $
6690,05555 USD
7.361.066,87 $
1100,300 BTC
0.12%
204
Cập nhật 8 phút trước
6.627,12 $
7430000 KRW
6.764.056,88 $
1020,663 BTC
0.11%
205
Cập nhật 9 phút trước
6.641,39 $
7446000 KRW
4.281.470,29 $
644,664 BTC
0.07%
206
Cập nhật 15 phút trước
7.153,92 $
7153,92 USD
4.160.598,84 $
581,583 BTC
0.07%
207
Cập nhật 18 phút trước
6.639,91 $
7445000 KRW
2.641.182,43 $
397,774 BTC
0.04%
208
Cập nhật 17 phút trước
6.655,08 $
7466000 KRW
2.318.722,24 $
348,414 BTC
0.04%
209
Cập nhật 21 phút trước
6.665,74 $
97077 ZAR
1.993.004,09 $
298,992 XBT
0.03%
210
Cập nhật 17 phút trước
6.766,18 $
8850 CAD
1.750.321,35 $
258,687 BTC
0.03%
211
Cập nhật 20 phút trước
9.576,26 $
670000 INR
1.430.092,15 $
149,337 BTC
0.02%
212
Cập nhật 15 phút trước
7.175,22 $
792827 JPY
828.358,01 $
115,447 BTC
0.01%
213
Cập nhật 7 phút trước
6.595,20 $
51770 HKD
818.042,04 $
124,036 BTC
0.01%
214
Cập nhật 5 phút trước
6.633,95 $
6633,95420001 USD
590.746,22 $
89,049 BTC
0.01%
215
Cập nhật 15 phút trước
7.142,61 $
6251,83 EUR
551.135,46 $
77,162 BTC
0.01%
216
Cập nhật 9 phút trước
8.527,23 $
596100 INR
245.966,87 $
28,845 BTC
0.0%
217
Cập nhật 20 phút trước
6.775,41 $
6775,406 USD
237.073,54 $
34,990 BTC
0.0%
218
Cập nhật 8 phút trước
6.620,68 $
444580,48763 RUR
230.397,75 $
34,800 BTC
0.0%
219
Cập nhật 21 phút trước
6.706,68 $
2319999 NGN
212.988,55 $
68,210 XBT
0.0%
220
Wex WEX
Cập nhật 3 phút trước
8.430,10 $
8430,101 USD
204.534,31 $
24,262 BTC
0.0%
221
Cập nhật 15 phút trước
7.161,00 $
9360,79 CAD
122.751,12 $
17,142 BTC
0.0%
222
Cập nhật 17 phút trước
8.822,54 $
126595427,14877 IDR
109.604,14 $
12,423 BTC
0.0%
223
Cập nhật 19 phút trước
6.632,23 $
6511,3164 USDT
82.595,14 $
12,454 BTC
0.0%
224
Cập nhật 15 phút trước
7.255,42 $
5694,17 GBP
68.794,27 $
9,482 BTC
0.0%
225
Cập nhật 15 phút trước
6.067,34 $
6803000 KRW
65.617,02 $
10,815 BTC
0.0%
226
Cập nhật 8 phút trước
9.930,13 $
22431,01 PAI
50.806,54 $
5,116 BTC
0.0%
227
Cập nhật 17 phút trước
6.858,33 $
6858,33 USD
40.987,93 $
5,976 BTC
0.0%
228
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.963,79 $
6099,99253 EUR
35.278,03 $
5,066 BTC
0.0%
229
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.803,16 $
8888,423544 CAD
33.768,14 $
4,964 BTC
0.0%
230
Cập nhật 15 phút trước
7.195,53 $
9859,31 AUD
29.701,35 $
4,128 BTC
0.0%
231
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.602,75 $
443376,50148 RUB
28.717,27 $
4,349 BTC
0.0%
232
Cập nhật 15 phút trước
6.379,51 $
5583,9 EUR
27.523,14 $
4,314 BTC
0.0%
233
Cập nhật 14 phút trước
6.717,22 $
26400 BRL
21.168,73 $
3,151 BTC
0.0%
234
Cập nhật 8 phút trước
6.334,05 $
5950,000239726519985 BITUSD
19.634,05 $
3,100 BTC
0.0%
235
Cập nhật 15 phút trước
7.170,07 $
9832,51 SGD
17.706,18 $
2,469 BTC
0.0%
236
Wex WEX
Cập nhật 1 phút trước
8.450,28 $
7396,87003 EUR
15.628,12 $
1,849 BTC
0.0%
237
Cập nhật 21 phút trước
6.599,72 $
94700000 IDR
14.788,38 $
2,241 XBT
0.0%
238
Cập nhật 21 phút trước
4.825,62 $
19797 MYR
13.700,17 $
2,839 XBT
0.0%
239
Cập nhật 1 phút trước
7.060,27 $
493401 INR
12.761,44 $
1,808 BTC
0.0%
240
Wex WEX
Cập nhật 1 phút trước
7.413,58 $
498030,64359 RUR
9.275,42 $
1,251 BTC
0.0%
241
Cập nhật 16 phút trước
6.977,47 $
54770 HKD
4.818,66 $
0,691 BTC
0.0%
242
Cập nhật 15 phút trước
6.232,10 $
6232,1 USD
4.739,00 $
0,760 BTC
0.0%
243
Cập nhật 7 phút trước
6.340,84 $
700546,22 JPY
4.242,19 $
0,669 BTC
0.0%
244
Exx EXX Trading Incentives
Cập nhật 7 phút trước
7.659,85 $
25500,51 ET
2.795,29 $
0,365 BTC
0.0%
245
Cập nhật 7 phút trước
6.270,77 $
421084,05 RUB
2.611,10 $
0,416 BTC
0.0%
246
Cập nhật 7 phút trước
6.090,75 $
41891,6 CNY
2.131,76 $
0,350 BTC
0.0%
247
Cập nhật 17 phút trước
6.596,60 $
6596,6033 USD
2.110,12 $
0,320 BTC
0.0%
248
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.610,38 $
6610,38191999 USD
1.941,47 $
0,294 BTC
0.0%
249
Cập nhật 11 phút trước
6.320,81 $
106,38297872 LTC
1.709,89 $
0,271 BTC
0.0%
250
Cập nhật 11 phút trước
6.060,11 $
6060,11 USD
1.533,21 $
0,253 BTC
0.0%
251
Cập nhật 30 phút trước
6.593,62 $
5769,73 EUR
1.183,46 $
0,179 BTC
0.0%
252
Dsx DSX
Cập nhật 7 phút trước
6.900,68 $
5414,96 GBP
176,11 $
0,026 BTC
0.0%
253
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.689,47 $
22,12607115 ETH
87,20 $
0,013 BTC
0.0%
254
Cập nhật 15 phút trước
7.624,87 $
11301,37 NZD
89,97 $
BTC
0.0%
255
Cập nhật 15 phút trước
7.020,56 $
6984,51 CHF
44,23 $
BTC
0.0%
256
Cập nhật 15 phút trước
6.606,00 $
443675 RUB
43,48 $
0,007 BTC
0.0%
257
Cập nhật 21 phút trước
11.133,68 $
8997,99 USDT
33,40 $
0,003 BTC
0.0%
258
Cập nhật 14 phút trước
7.335,00 $
7334,9998 USD
12,74 $
0,002 BTC
0.0%
259
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.874,86 $
57225 HKD
11,00 $
BTC
0.0%
260
Cập nhật 17 phút trước
6.284,48 $
24720,0201 BRL
5,37 $
0,001 BTC
0.0%
261
Cập nhật 16 phút trước
6.285,01 $
SGD
1,26 $
0,000 XBT
0.0%
262
Cập nhật 14 phút trước
7.310,61 $
490998 RUB
0,80 $
0,000 BTC
0.0%
263
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
0,00 $
0 CHF
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
264
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
10 BKS
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
265
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
0,00 $
0 NOK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
266
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
159235,6 BLOCKPAY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
267
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
27100,2709930468889285 B2X
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
268
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
826446,28 ATB
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
269
Cập nhật 8 phút trước
18.946,16 $
1324439,80831 INR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
270
Cập nhật 18 phút trước
NaN $
0 WTRY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
271
Cập nhật 8 phút trước
6.492,11 $
202431,9 TWDT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
272
Cập nhật 8 phút trước
16.875,21 $
116066 CNY
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
273
Cập nhật 14 phút trước
6.494,14 $
60001,64 CNET
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
274
Cập nhật 8 phút trước
6.676,98 $
356039,36759 PHP
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
275
Cập nhật 8 phút trước
5.506,95 $
79008797 IDR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
276
Cập nhật 22 phút trước
NaN $
0 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
277
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
111111,1111 AMP
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
278
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
0,00 $
6480 USDT
0,00 $
0,057 BTC
0.0%
279
Cập nhật 31 phút trước
6.494,64 $
6000 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
280
Cập nhật 18 phút trước
7.752,10 $
INR
0,00 $
BTC
0.0%
281
Cập nhật 16 phút trước
6.495,54 $
831881 XJP
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
282
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
0,00 $
0 EURN
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
283
Cập nhật 7 phút trước
6.450,00 $
6450 USD
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
284
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
61888,88 HKX
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
285
Cập nhật 7 phút trước
6.492,04 $
6450 USX
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
286
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
8333,3333333333333333 ARDR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
287
Cập nhật 15 phút trước
10.996,49 $
600000 NGN
0,00 $
BTC
0.0%
288
Cập nhật 15 phút trước
6.850,37 $
6000 EUR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
289
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
4363,443465830202611 BITEUR
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
290
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
4,1710036534086992 BITGOLD
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
291
Cập nhật 14 phút trước
6.494,29 $
8200 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
292
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
0,00 $
0 CZK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
293
Cập nhật 17 phút trước
6.500,12 $
10000,0005 USNBT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
294
Cập nhật 8 phút trước
6.492,64 $
402360,833001567898868 BITRUBLE
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
295
Cập nhật 17 phút trước
6.500,12 $
43909,3139 CNNBT
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
296
Cập nhật 8 phút trước
6.492,67 $
50000000 ATM
0,00 $
0,000 BTC
0.0%
297
Cập nhật 7 phút trước
0,00 $
0 DKK
0,00 $
0,000 BTC
0.0%