Đồng tiền: 2897
Sàn giao dịch: 230
Giá trị vốn hóa thị trường: 214.042.092.773 $
Lưu lượng 24 giờ: 19.066.475.633 $
Ưu thế:
BTC 53,3%
ETH 9,93%
BCH 3,71%
 • Giá trị vốn hóa thị trường
  113.784.029.051 $
 • KL giao dịch trong 24 giờ
  6.097.018.795 $
 • Thấp trong 24h / Cao trong 24h
  6.285,86 $ / 7.221,64 $
 • Nguồn cung khả dụng
  20 Triệu / 20 Triệu How is this calculated?
BTC
USD

Khối lượng Bitcoin theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng %
1
Cập nhật 4 phút trước
6.612,74 $
6663,19 USDT
593.665.735,13 $
89776,117 BTC
9,61%
2
Cập nhật 3 phút trước
6.651,40 $
6651,4 USD
565.228.882,00 $
84978,934 BTC
9,16%
3
OKEx Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 4 phút trước
6.614,00 $
6666,8125 USDT
452.781.237,31 $
68458,000 BTC
7,33%
4
Bitforex Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 18 phút trước
6.551,53 $
6652,81 USDT
413.111.650,33 $
63055,789 BTC
6,69%
5
Cập nhật 4 phút trước
6.608,78 $
6665,37 USDT
278.921.107,68 $
42204,613 BTC
4,52%
6
Cập nhật 5 phút trước
6.405,65 $
715815,97 JPY
264.255.363,66 $
41253,463 BTC
4,28%
7
Cập nhật 6 phút trước
6.617,36 $
6665,52 USDT
211.379.384,79 $
31943,177 BTC
3,42%
8
Cập nhật 5 phút trước
6.606,78 $
6667,4494 USDT
196.467.640,43 $
29737,276 BTC
3,18%
9
Cập nhật 1 phút trước
6.496,46 $
7379000 KRW
180.352.300,73 $
27761,643 BTC
2,92%
10
ZBG
Cập nhật 1 phút trước
6.616,75 $
6667,73 USDT
174.821.973,72 $
26421,118 BTC
2,83%
11
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.614,05 $
6843,91 USDT
155.482.378,76 $
23507,900 BTC
2,52%
12
Cập nhật 4 phút trước
6.671,19 $
6671,19 USD
150.348.275,47 $
22536,950 BTC
2,43%
13
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.406,85 $
6406,85 USD
136.682.626,11 $
21333,826 BTC
2,21%
14
ZB Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 1 phút trước
6.613,55 $
44094,48 QC
136.521.936,83 $
20642,760 BTC
2,21%
15
Cập nhật 5 phút trước
6.590,38 $
6662,77 USDT
135.470.497,63 $
20555,788 BTC
2,19%
16
Cập nhật 1 phút trước
6.402,83 $
6402,83 USD
107.235.760,60 $
16748,182 BTC
1,74%
17
Fcoin Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 6 phút trước
6.606,60 $
6740 USDT
93.985.872,90 $
14226,064 BTC
1,52%
18
Cập nhật 1 phút trước
6.405,61 $
715871 JPY
84.952.389,25 $
13262,179 BTC
1,38%
19
Cập nhật 4 phút trước
6.405,06 $
5528,9 EUR
80.439.274,19 $
12558,705 XBT
1,30%
20
Bit-Z Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 4 phút trước
6.638,32 $
6675,41 USDT
78.603.639,17 $
11840,900 BTC
1,27%
21
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.481,49 $
7362000 KRW
77.650.361,95 $
11980,326 BTC
1,26%
22
CoinBene Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 3 phút trước
6.614,08 $
6677,77 USDT
73.996.664,15 $
11187,752 BTC
1,20%
23
Cập nhật 4 phút trước
6.395,00 $
6395 USD
73.701.592,89 $
11524,878 XBT
1,19%
24
Cập nhật 4 phút trước
6.404,40 $
6404,4 USD
71.186.794,01 $
11115,295 XBT
1,15%
25
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
6635,01 CKUSD
64.814.286,55 $
9796,694 BTC
1,05%
26
Cập nhật 10 phút trước
6.408,67 $
6408,67 USD
62.807.498,65 $
9800,395 BTC
1,02%
27
ZB Ưu đãi giao dịch
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
6666,34 USDT
56.461.639,25 $
8535,544 BTC
0,91%
28
Coinsuper Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 5 phút trước
6.404,45 $
6404,45 USD
54.926.834,22 $
8576,355 BTC
0,89%
29
Cập nhật 4 phút trước
6.592,59 $
6740,08 CKUSD
50.758.607,70 $
7699,341 BTC
0,82%
30
Cập nhật 6 phút trước
6.616,10 $
6652,12 USDT
42.556.574,99 $
6432,272 BTC
0,69%
31
Cập nhật 2 phút trước
6.597,22 $
6664,86 USDT
41.880.476,03 $
6348,200 BTC
0,68%
32
Cập nhật 4 phút trước
6.651,15 $
5741,32930311 EUR
38.233.540,71 $
5748,407 BTC
0,62%
33
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.612,14 $
6666,13814904 USDT
36.251.412,15 $
5482,550 BTC
0,59%
34
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.403,71 $
715658 JPY
34.580.913,62 $
5400,140 BTC
0,56%
35
Cập nhật 1 phút trước
6.616,05 $
6667 USDT
32.306.440,95 $
4883,043 BTC
0,52%
36
Cập nhật 7 phút trước
6.636,74 $
44076,25 QQC
31.876.047,71 $
4802,967 BTC
0,52%
37
Cập nhật 5 phút trước
6.622,55 $
6660,19990605 USDT
30.652.908,53 $
4628,566 BTC
0,50%
38
Cập nhật 5 phút trước
6.600,90 $
6666,01 USDT
30.598.769,85 $
4635,545 BTC
0,50%
39
Cập nhật 1 phút trước
6.410,15 $
5533,29 EUR
30.306.424,68 $
4727,883 BTC
0,49%
40
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.402,63 $
715538 JPY
29.138.232,38 $
4550,976 BTC
0,47%
41
Cập nhật 4 phút trước
6.483,25 $
7364000 KRW
29.140.506,88 $
4494,737 BTC
0,47%
42
Bitmax Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 5 phút trước
6.601,87 $
6667,8 USDT
27.337.883,75 $
4140,927 BTC
0,44%
43
Cập nhật 5 phút trước
6.635,60 $
6679,89999991 USDT
25.213.030,06 $
3799,659 BTC
0,41%
44
Cập nhật 1 phút trước
6.614,88 $
6679,99999995 USDT
25.154.104,93 $
3802,652 BTC
0,41%
45
Cập nhật 2 phút trước
6.599,34 $
6660,29 USDT
22.894.501,84 $
3469,209 BTC
0,37%
46
Cập nhật 6 phút trước
6.616,25 $
48382,87 VHKD
21.750.983,17 $
3287,512 BTC
0,35%
47
Cập nhật 2 phút trước
6.618,78 $
6668,86 USDT
21.127.152,69 $
3192,000 BTC
0,34%
48
Cập nhật 5 phút trước
6.406,95 $
715961 JPY
20.889.302,40 $
3260,413 BTC
0,34%
49
UEX
Cập nhật 2 phút trước
6.591,82 $
6658,96 USDT
20.779.567,52 $
3152,324 BTC
0,34%
50
Cập nhật 4 phút trước
6.607,58 $
6665,66 USDT
20.514.260,62 $
3104,655 BTC
0,33%
51
Cập nhật 3 phút trước
6.505,95 $
24102,9 PLN
16.591.078,93 $
2550,141 BTC
0,27%
52
Cập nhật 5 phút trước
6.813,49 $
6813,49 USD
15.176.433,72 $
2227,410 BTC
0,25%
53
ABCC Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 7 phút trước
6.616,91 $
6675,66 USDT
14.738.258,83 $
2227,364 BTC
0,24%
54
Cập nhật 5 phút trước
6.606,46 $
6671,78 USDT
14.457.138,61 $
2188,334 BTC
0,23%
55
Cập nhật 2 phút trước
6.651,55 $
743356,42377194 JPY
13.979.415,58 $
2101,677 BTC
0,23%
56
Cập nhật 1 phút trước
6.400,53 $
5524,99 EUR
13.681.189,97 $
2137,508 BTC
0,22%
57
Cập nhật 1 phút trước
6.631,60 $
6631,6 USD
13.633.596,03 $
2055,853 BTC
0,22%
58
Cập nhật 4 phút trước
6.489,85 $
7371500 KRW
12.949.698,52 $
1995,376 BTC
0,21%
59
CoinEx Ưu đãi giao dịch
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.610,39 $
6663,17 USDT
12.107.788,60 $
1831,630 BTC
0,20%
60
Cập nhật 5 phút trước
6.405,00 $
6405 USD
12.066.009,60 $
1883,842 BTC
0,20%
61
Cập nhật 4 phút trước
6.577,80 $
6577,8 USD
10.526.153,40 $
1600,254 BTC
0,17%
62
Cập nhật 16 phút trước
6.492,86 $
6492,85947 USD
9.593.912,30 $
1477,610 BTC
0,16%
63
Cập nhật 3 phút trước
6.503,86 $
6503,85857 USD
9.481.210,63 $
1457,782 BTC
0,15%
64
Cập nhật 4 phút trước
6.722,19 $
441000 RUB
8.859.947,69 $
1318,015 BTC
0,14%
65
Cập nhật 5 phút trước
6.613,75 $
44065 BITCNY
8.307.174,50 $
1256,046 BTC
0,13%
66
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.732,11 $
6732,11 USD
7.456.898,73 $
1107,661 BTC
0,12%
67
OAX
Cập nhật 2 phút trước
6.606,81 $
6664,2 USDT
7.183.582,88 $
1087,300 BTC
0,12%
68
Cập nhật 4 phút trước
6.607,58 $
6665,66 BT
6.984.005,18 $
1056,969 BTC
0,11%
69
Cập nhật 2 phút trước
6.406,75 $
6406,75 USD
6.649.555,57 $
1037,898 BTC
0,11%
70
Cập nhật 4 phút trước
6.651,50 $
5054,9 GBP
6.143.664,21 $
923,651 BTC
0,10%
71
Cập nhật 5 phút trước
6.630,27 $
6685,0841 USDT
5.973.868,93 $
901,000 BTC
0,10%
72
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.638,67 $
6406,95348641 USDC
5.931.806,79 $
893,523 BTC
0,10%
73
Cập nhật 7 phút trước
6.531,64 $
37721,62 TRY
5.651.178,84 $
865,200 BTC
0,09%
74
Cập nhật 27 phút trước
6.437,16 $
6437,159521268 USD
5.548.589,08 $
861,962 BTC
0,09%
75
Cập nhật 2 phút trước
6.737,01 $
6737,00715646 USD
5.484.918,89 $
814,148 BTC
0,09%
76
Cập nhật 5 phút trước
6.605,42 $
6672,032061 USDT
5.273.628,28 $
798,379 BTC
0,09%
77
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
37640 TL
4.943.171,20 $
747,280 BTC
0,08%
78
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.515,62 $
7375000 KRW
4.770.891,26 $
732,223 BTC
0,08%
79
Cập nhật 1 phút trước
6.454,19 $
4904,95 GBP
4.711.380,06 $
729,973 BTC
0,08%
80
Cập nhật 4 phút trước
6.417,46 $
5539,6 EUR
4.640.829,69 $
723,157 BTC
0,08%
81
CoinEx Ưu đãi giao dịch
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.612,79 $
14,36746072 BCH
4.617.683,48 $
698,295 BTC
0,07%
82
Cập nhật 4 phút trước
6.574,63 $
6618,4664 USDT
4.562.182,32 $
693,907 BTC
0,07%
83
Cập nhật 2 phút trước
6.737,01 $
6737,00715646 USD
4.228.209,13 $
627,609 BTC
0,07%
84
Cập nhật 1 phút trước
6.486,29 $
6486,29 USD
4.140.411,42 $
638,333 BTC
0,07%
85
Cập nhật 1 phút trước
6.439,92 $
8859,43 SGD
4.070.428,62 $
632,062 BTC
0,07%
86
Cập nhật 7 phút trước
6.477,68 $
7358000 KRW
4.063.876,74 $
627,366 BTC
0,07%
87
Bgogo Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 1 phút trước
6.618,35 $
6661,73 USDT
3.876.301,96 $
585,690 BTC
0,06%
88
Cập nhật 38 phút trước
6.404,36 $
8811,6951 SGD
3.802.422,15 $
593,724 BTC
0,06%
89
Cập nhật 2 phút trước
6.450,81 $
98102000 IDR
3.645.103,15 $
565,062 BTC
0,06%
90
Cập nhật 6 phút trước
6.628,40 $
6666,346 USDT
3.411.105,33 $
514,620 BTC
0,06%
91
Cập nhật 6 phút trước
6.614,36 $
6673,6534 USDT
3.300.565,29 $
499,000 BTC
0,05%
92
BITBOX Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 6 phút trước
6.571,56 $
6654,95 USDT
3.282.360,86 $
499,480 BTC
0,05%
93
Cập nhật 5 phút trước
6.602,16 $
6663,13 USDT
3.254.740,87 $
492,981 BTC
0,05%
94
Cập nhật 1 phút trước
6.571,05 $
5672,18594949 EUR
3.250.879,70 $
494,727 BTC
0,05%
95
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.509,22 $
37647 TRY
3.237.163,77 $
497,320 BTC
0,05%
96
Cập nhật 1 phút trước
6.403,22 $
209001 THB
2.872.227,08 $
448,560 BTC
0,05%
97
EXX Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 9 phút trước
6.615,93 $
6664,18 USDT
2.746.472,84 $
415,130 BTC
0,04%
98
Cập nhật 4 phút trước
6.705,37 $
96287 ZAR
2.688.443,90 $
400,939 XBT
0,04%
99
Cập nhật 2 phút trước
6.599,67 $
459 DRG
2.583.626,11 $
391,478 BTC
0,04%
100
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.630,27 $
5723,2013 EUR
2.537.749,71 $
382,752 BTC
0,04%
101
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.625,01 $
6625,01226 USD
2.418.617,65 $
365,074 BTC
0,04%
102
BigONE Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 1 phút trước
6.601,86 $
6666,77 USDT
2.225.859,88 $
337,156 BTC
0,04%
103
Cập nhật 7 phút trước
6.497,16 $
24270,23 BRL
2.162.310,09 $
332,808 BTC
0,04%
104
Cập nhật 4 phút trước
6.411,91 $
5534,81 EUR
1.805.869,55 $
281,643 XBT
0,03%
105
FEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.629,58 $
6651,95 USDT
1.796.614,92 $
271,000 BTC
0,03%
106
Cập nhật 6 phút trước
6.632,72 $
6730,47 USDT
1.669.123,48 $
251,650 BTC
0,03%
107
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.554,12 $
24281,3782 PLN
1.596.639,84 $
243,609 BTC
0,03%
108
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.490,07 $
4932,4041 GBP
1.587.840,16 $
244,657 BTC
0,03%
109
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.482,67 $
5595,7918 EUR
1.580.787,12 $
243,848 BTC
0,03%
110
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.711,46 $
6700 USDT
1.510.077,54 $
225,000 BTC
0,02%
111
Cập nhật 9 phút trước
6.632,16 $
6673,4 USDT
1.430.206,09 $
215,647 BTC
0,02%
112
Cập nhật 2 phút trước
6.606,84 $
6585,76 DAI
1.426.802,95 $
215,958 BTC
0,02%
113
Cập nhật 6 phút trước
6.388,07 $
8947 AUD
1.406.077,60 $
220,110 BTC
0,02%
114
Cập nhật 6 phút trước
6.638,07 $
6680,52 USDT
1.367.146,00 $
205,956 BTC
0,02%
115
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.567,54 $
6567,5357 USD
1.357.362,53 $
206,678 BTC
0,02%
116
Cập nhật 2 phút trước
6.651,70 $
6651,7 USD
1.299.605,43 $
195,379 BTC
0,02%
117
Cập nhật 7 phút trước
6.582,40 $
24589,98 BRL
1.232.591,33 $
187,256 BTC
0,02%
118
Bit-Z Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 4 phút trước
6.615,93 $
44179,26 DKKT
1.227.850,70 $
185,590 BTC
0,02%
119
Cập nhật 4 phút trước
6.621,06 $
6678,84 USDT
1.223.240,87 $
184,750 BTC
0,02%
120
Cập nhật 7 phút trước
6.619,25 $
6586,19 USDT
1.194.288,43 $
180,427 BTC
0,02%
121
Cập nhật 6 phút trước
6.737,01 $
6737,00715646 USD
1.160.839,12 $
172,308 BTC
0,02%
122
Cập nhật 9 phút trước
6.628,17 $
6705,53733273 USDT
984.358,34 $
148,511 BTC
0,02%
123
Cập nhật 5 phút trước
6.455,00 $
6455 USD
932.593,61 $
144,476 BTC
0,02%
124
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.400,05 $
8963,77641 AUD
931.856,64 $
145,602 BTC
0,02%
125
Cập nhật 2 phút trước
6.603,65 $
6660 USDT
913.520,32 $
138,336 BTC
0,01%
126
Cập nhật 4 phút trước
6.592,08 $
185690 UAH
900.481,46 $
136,600 BTC
0,01%
127
Cập nhật 6 phút trước
6.614,09 $
6656,004 USDT
883.678,89 $
133,605 BTC
0,01%
128
Cập nhật 2 phút trước
6.476,18 $
37401,66 TRY
880.789,34 $
136,005 BTC
0,01%
129
Cập nhật 1 phút trước
6.718,82 $
6718,823 USD
832.621,70 $
123,924 BTC
0,01%
130
Cập nhật 5 phút trước
6.599,72 $
6725,642 USDT
831.054,37 $
125,923 BTC
0,01%
131
Cập nhật 14 phút trước
6.616,05 $
6658,47 USDT
765.549,28 $
115,711 BTC
0,01%
132
Cập nhật 2 phút trước
6.627,91 $
6574,46 USDE
728.465,56 $
109,909 BTC
0,01%
133
Cập nhật 6 phút trước
6.637,46 $
6838,77 USDT
719.134,94 $
108,345 BTC
0,01%
134
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.639,10 $
9133,44196 SGD
712.665,53 $
107,344 BTC
0,01%
135
Cập nhật 8 phút trước
6.638,20 $
6638,202004 USD
712.569,22 $
107,344 BTC
0,01%
136
Cập nhật 8 phút trước
6.638,09 $
5730,049292 EUR
712.556,82 $
107,344 BTC
0,01%
137
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.638,46 $
5044,98724 GBP
712.596,44 $
107,344 BTC
0,01%
138
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.638,20 $
6638,202 USD
712.569,22 $
107,344 BTC
0,01%
139
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.638,11 $
9297,33249 AUD
712.559,01 $
107,344 BTC
0,01%
140
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.638,09 $
5730,04929 EUR
712.556,82 $
107,344 BTC
0,01%
141
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.637,69 $
741806,69398 JPY
712.513,83 $
107,344 BTC
0,01%
142
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.636,19 $
8618,64924 CAD
712.353,00 $
107,344 BTC
0,01%
143
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.631,85 $
10073,14699 NZD
711.887,15 $
107,344 BTC
0,01%
144
Cập nhật 4 phút trước
6.400,61 $
8312,7 CAD
706.045,34 $
110,309 XBT
0,01%
145
ANX
Cập nhật 1 phút trước
6.525,78 $
51129,8092 HKD
700.501,38 $
107,344 BTC
0,01%
146
Cập nhật 1 phút trước
6.618,11 $
6668,2681 USDT
566.439,15 $
85,589 BTC
0,01%
147
Cập nhật 9 phút trước
6.614,25 $
5687,74 EURS
536.268,07 $
81,078 BTC
0,01%
148
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
6.614,98 $
6655,25 USDT
475.812,25 $
71,929 BTC
0,01%
149
Cập nhật 6 phút trước
6.616,05 $
6746,85 USDT
470.354,79 $
71,093 BTC
0,01%
150
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.466,86 $
6466,86 USD
464.643,89 $
71,850 BTC
0,01%
151
Cập nhật 5 phút trước
6.401,24 $
5525,50967 EUR
458.709,40 $
71,659 BTC
0,01%
152
Cập nhật 6 phút trước
6.739,61 $
442000 RUR
419.524,13 $
62,248 BTC
0,01%
153
Cập nhật 1 phút trước
6.614,09 $
6692 USDT
400.647,31 $
60,575 BTC
0,01%
154
Cập nhật 1 phút trước
6.422,82 $
209641 THB
388.522,70 $
60,491 BTC
0,01%
155
Cập nhật 27 phút trước
6.442,27 $
5560,92359 EUR
354.226,68 $
54,985 BTC
0,01%
156
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.406,43 $
5530,085 EUR
348.721,81 $
54,433 BTC
0,01%
157
Cập nhật 13 phút trước
6.393,76 $
6393,765 USD
348.342,75 $
54,482 BTC
0,01%
158
EXX Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.615,93 $
44209,02 CNYT
343.671,99 $
51,946 BTC
0,01%
159
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.558,77 $
6558,77 USD
330.200,81 $
50,345 BTC
0,01%
160
Cập nhật 1 phút trước
6.710,00 $
6710 USD
299.351,96 $
44,613 BTC
0,00%
161
Cập nhật 2 phút trước
6.614,08 $
5524,81 EURS
294.009,18 $
44,452 BTC
0,00%
162
Cập nhật 5 phút trước
6.516,00 $
6516 USD
286.787,47 $
44,013 BTC
0,00%
163
Cập nhật 6 phút trước
6.484,89 $
200000 TWD
286.512,98 $
44,182 BTC
0,00%
164
Cập nhật 7 phút trước
6.622,59 $
6660,43 USDT
285.036,09 $
43,040 BTC
0,00%
165
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
6.614,09 $
6420 GUSD
251.335,50 $
38,000 BTC
0,00%
166
Cập nhật 1 phút trước
6.613,58 $
63085,1693292958824962 BTS
242.110,23 $
36,608 BTC
0,00%
167
Cập nhật 5 phút trước
6.407,95 $
5531,39 EUR
238.058,39 $
37,151 BTC
0,00%
168
Cập nhật 5 phút trước
6.405,25 $
6405,25 USD
235.193,09 $
36,719 BTC
0,00%
169
Cập nhật 3 phút trước
6.401,69 $
50157,57 HKD
229.923,14 $
35,916 BTC
0,00%
170
Cập nhật 3 phút trước
6.569,03 $
430952,16299 RUR
220.713,11 $
33,599 BTC
0,00%
171
Cập nhật 5 phút trước
6.614,89 $
6420 GUSD
215.559,30 $
32,587 BTC
0,00%
172
Cập nhật 41 phút trước
6.438,36 $
5557,64 EUR
192.606,92 $
29,916 BTC
0,00%
173
Cập nhật khoảng 9 giờ trước
6.699,00 $
6699 USD
190.251,60 $
28,400 BTC
0,00%
174
Cập nhật 4 phút trước
6.664,13 $
5064,5 GBP
188.949,17 $
28,353 BTC
0,00%
175
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.517,61 $
6716 USDT
174.215,71 $
26,730 BTC
0,00%
176
Cập nhật 9 phút trước
6.531,54 $
24399,99 BRL
168.670,52 $
25,824 BTC
0,00%
177
Cập nhật 1 phút trước
6.614,09 $
178500 UAH
167.090,23 $
25,263 BTC
0,00%
178
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.416,68 $
5538,83491 EUR
139.559,11 $
21,749 BTC
0,00%
179
Cập nhật 2 phút trước
6.620,70 $
6402,97 USDT
136.871,35 $
20,673 BTC
0,00%
180
Cập nhật 7 phút trước
6.652,90 $
6652,9 USD
133.777,31 $
20,108 BTC
0,00%
181
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.407,30 $
4869,925 GBP
132.978,63 $
20,754 BTC
0,00%
182
Cập nhật 13 phút trước
6.401,87 $
5525,774 EUR
116.321,08 $
18,170 BTC
0,00%
183
Cập nhật 13 phút trước
6.404,70 $
6320,572 CHF
112.921,11 $
17,631 BTC
0,00%
184
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
22949,99 NIS
111.143,68 $
16,799 BTC
0,00%
185
Cập nhật 4 phút trước
6.825,98 $
5187,5 GBP
99.832,06 $
14,625 XBT
0,00%
186
Cập nhật 4 phút trước
6.402,14 $
5526,38 EUR
99.099,39 $
15,479 XBT
0,00%
187
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.407,54 $
6407,54 USD
91.693,37 $
14,310 BTC
0,00%
188
Cập nhật 27 phút trước
6.511,89 $
99035032,51857 IDR
90.335,01 $
13,872 BTC
0,00%
189
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.659,00 $
491000,01 INR
87.260,86 $
13,104 BTC
0,00%
190
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.615,32 $
362337,5796 RVN
84.495,47 $
12,773 BTC
0,00%
191
Cập nhật 2 phút trước
6.614,98 $
178340,3139995171 UAH
79.868,72 $
12,074 BTC
0,00%
192
Cập nhật 5 phút trước
6.609,99 $
6675 USDT
76.592,59 $
11,587 BTC
0,00%
193
Cập nhật 4 phút trước
6.508,45 $
727364 JPY
72.313,48 $
11,111 XBT
0,00%
194
Cập nhật 6 phút trước
6.616,20 $
6700 USDT
69.713,12 $
10,537 BTC
0,00%
195
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
6303,54 TUSD
67.675,05 $
10,229 BTC
0,00%
196
Cập nhật 1 phút trước
6.614,09 $
6229,194 DAI
66.140,92 $
10,000 BTC
0,00%
197
Cập nhật 12 phút trước
6.610,38 $
6738,063 USDT
66.075,73 $
9,996 BTC
0,00%
198
Cập nhật 7 phút trước
6.666,89 $
5754,81599 EUR
64.296,86 $
9,644 BTC
0,00%
199
Cập nhật 6 phút trước
6.753,30 $
442897,44381 RUB
54.967,45 $
8,139 BTC
0,00%
200
Cập nhật 4 phút trước
6.553,06 $
6553,05666 USD
52.037,95 $
7,941 BTC
0,00%
201
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.603,26 $
5699,99 EUR
49.132,66 $
7,441 BTC
0,00%
202
Bytex Ưu đãi giao dịch
Cập nhật 2 phút trước
6.613,17 $
6680 USDT
48.896,39 $
7,394 BTC
0,00%
203
Cập nhật 5 phút trước
6.460,90 $
5577 EUR
45.504,48 $
7,043 BTC
0,00%
204
Cập nhật 1 phút trước
6.689,04 $
6689,04 USD
43.935,98 $
6,568 BTC
0,00%
205
Cập nhật 5 phút trước
6.423,23 $
717780 JPY
40.171,51 $
6,254 BTC
0,00%
206
Cập nhật 4 phút trước
6.492,74 $
8932,09972 SGD
38.256,54 $
5,892 BTC
0,00%
207
Cập nhật 2 phút trước
6.395,87 $
6395,86574 USD
36.170,36 $
5,655 BTC
0,00%
208
Cập nhật 5 phút trước
6.596,14 $
6694,36 USDT
35.749,74 $
5,420 BTC
0,00%
209
Cập nhật 4 phút trước
6.437,66 $
97902000 IDR
33.779,71 $
5,247 XBT
0,00%
210
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.613,58 $
6404,006943931620324 BITUSD
31.921,13 $
4,827 BTC
0,00%
211
Cập nhật 5 phút trước
6.610,29 $
44597,36 LBCN
31.453,10 $
4,758 BTC
0,00%
212
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.409,19 $
5534,41 EUR
30.161,23 $
4,706 BTC
0,00%
213
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.615,89 $
6579,3 USDT
29.133,40 $
4,404 BTC
0,00%
214
Cập nhật 6 phút trước
6.616,05 $
200000 TWDT
28.088,36 $
4,245 BTC
0,00%
215
Cập nhật 6 phút trước
6.620,92 $
6666,9618 USDT
26.483,67 $
4,000 BTC
0,00%
216
ACX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
6879,4 USDT
26.142,69 $
3,952 BTC
0,00%
217
Cập nhật 3 phút trước
6.614,41 $
6700 USDT
26.076,52 $
3,942 BTC
0,00%
218
Cập nhật 5 phút trước
6.664,16 $
44772,83 KT
22.858,75 $
3,430 BTC
0,00%
219
Cập nhật 4 phút trước
6.418,84 $
421099,2 RUB
22.508,99 $
3,507 BTC
0,00%
220
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.672,16 $
437576 RUB
22.302,15 $
3,343 BTC
0,00%
221
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.615,89 $
5668,21 EURO
21.949,35 $
3,318 BTC
0,00%
222
Cập nhật 1 phút trước
6.522,18 $
5630 EUR
17.615,56 $
2,701 BTC
0,00%
223
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.461,54 $
423900 RUB
16.739,31 $
2,591 BTC
0,00%
224
Cập nhật 5 phút trước
6.534,99 $
4966,36 GBP
15.858,47 $
2,427 BTC
0,00%
225
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.445,81 $
50500 HKD
14.813,04 $
2,298 BTC
0,00%
226
Cập nhật 7 phút trước
6.581,00 $
6581 USD
13.673,73 $
2,078 BTC
0,00%
227
Cập nhật 7 phút trước
6.665,39 $
24900 BRL
13.161,44 $
1,975 BTC
0,00%
228
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.396,09 $
714747,39 JPY
11.989,51 $
1,875 BTC
0,00%
229
EXX Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.615,93 $
60000 ET
10.866,33 $
1,642 BTC
0,00%
230
Cập nhật 7 phút trước
6.655,41 $
5745 EUR
9.853,42 $
1,481 BTC
0,00%
231
Cập nhật 4 phút trước
6.615,93 $
6681,8132 USDT
9.738,13 $
1,472 BTC
0,00%
232
Cập nhật 17 phút trước
6.616,01 $
29673,59 XLM
9.628,54 $
1,455 BTC-G
0,00%
233
WEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,98 $
1374 USDT
8.614,10 $
1,302 BTC
0,00%
234
Cập nhật 38 phút trước
6.614,09 $
6680 USDT
6.875,54 $
1,040 BTC
0,00%
235
Cập nhật 1 phút trước
6.403,65 $
6723,9632 USDT
6.657,34 $
1,040 BTC
0,00%
236
ZB Ưu đãi giao dịch
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.614,09 $
6318 PAX
6.483,79 $
0,980 BTC
0,00%
237
Cập nhật khoảng 5 giờ trước
6.614,89 $
185006,32 LKK1Y
4.985,38 $
0,754 BTC
0,00%
238
Cập nhật 1 phút trước
6.613,58 $
10570,05980399 NZDT
4.942,18 $
0,747 BTC
0,00%
239
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.614,88 $
61117,4993 USNBT
4.607,06 $
0,696 BTC
0,00%
240
Cập nhật 4 phút trước
6.614,41 $
1250000 DOGE
4.591,76 $
0,694 BTC
0,00%
241
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
63286,1624 BTS
4.078,76 $
0,617 BTC
0,00%
242
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
298507,46269 SMART
3.527,22 $
0,533 BTC
0,00%
243
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.513,74 $
6513,7375 USD
3.490,68 $
0,536 BTC
0,00%
244
Cập nhật 1 phút trước
6.759,40 $
498403,01 INR
3.328,33 $
0,492 BTC
0,00%
245
Cập nhật 4 phút trước
6.600,00 $
6600 USD
3.260,07 $
0,494 BTC
0,00%
246
Cập nhật 6 phút trước
6.615,88 $
31,93176053 ETH
3.087,00 $
0,467 BTC
0,00%
247
Cập nhật 2 phút trước
6.614,08 $
6707,22701972 USDT
2.468,37 $
0,373 BTC
0,00%
248
Cập nhật 6 phút trước
6.566,63 $
6799,99 USDT
2.430,29 $
0,370 BTC
0,00%
249
Cập nhật 5 phút trước
6.766,23 $
6766,23059999 USD
2.286,04 $
0,338 BTC
0,00%
250
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.608,19 $
168000 LKK
1.971,97 $
0,298 BTC
0,00%
251
Cập nhật 5 phút trước
6.595,49 $
29,9073 ETH
1.780,78 $
0,270 BTC
0,00%
252
Cập nhật khoảng 7 giờ trước
6.439,80 $
6439,797 USD
1.036,86 $
0,161 BTC
0,00%
253
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
6.776,89 $
30395,14 XLM
963,72 $
0,142 BTC-G
0,00%
254
Cập nhật 38 phút trước
6.615,93 $
31,0559006211180124 ETH
863,48 $
0,131 BTC
0,00%
255
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
6.718,66 $
5799,6 EUR
718,22 $
0,107 BTC
0,00%
256
Cập nhật 4 phút trước
6.614,36 $
117,37102978 LTC
487,32 $
0,074 BTC
0,00%
257
Cập nhật 4 phút trước
6.686,99 $
1263426,495235 DOGE
480,49 $
0,072 BTC
0,00%
258
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
5691,16 EURS
396,96 $
0,060 BTC
0,00%
259
Cập nhật 3 phút trước
6.614,05 $
6535,02 USX
350,54 $
0,053 BTC
0,00%
260
Cập nhật 2 phút trước
6.469,00 $
5584,09 EUR
335,26 $
0,052 BTC
0,00%
261
Cập nhật khoảng 8 giờ trước
6.807,13 $
32,67670432 ETH
313,25 $
0,046 BTC
0,00%
262
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.615,93 $
6728,95744396 USDT
291,10 $
0,044 BTC
0,00%
263
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
6756,16706 USDT
274,03 $
0,041 BTC
0,00%
264
Cập nhật 3 phút trước
6.534,90 $
6534,9 USD
235,26 $
0,036 BTC
0,00%
265
Cập nhật 2 phút trước
6.614,98 $
7389,99945314 USDT
190,23 $
0,029 BTC
0,00%
266
Cập nhật 41 phút trước
6.614,88 $
44970,4704 CNNBT
155,80 $
0,024 BTC
0,00%
267
Cập nhật khoảng 8 giờ trước
6.417,83 $
5539,925 EUR
81,91 $
0,013 BTC
0,00%
268
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
6.478,31 $
425000,45 RUB
39,32 $
0,006 BTC
0,00%
269
Cập nhật 4 phút trước
6.615,93 $
6629,60409855 WUSD
23,85 $
0,004 BTC
0,00%
270
Cập nhật 20 phút trước
6.614,41 $
6000,03 USDT
17,86 $
0,003 BTC
0,00%
271
Cập nhật 7 phút trước
6.616,20 $
6821,74 USDT
7,94 $
0,001 BTC
0,00%
272
Cập nhật 5 phút trước
6.615,93 $
709304 XJP
6,62 $
0,001 BTC
0,00%
273
Cập nhật khoảng 5 giờ trước
6.614,88 $
6196,84667499 TUSD
6,61 $
0,001 BTC
0,00%
274
Cập nhật 4 phút trước
6.615,93 $
6275,31771142 WEUR
2,95 $
0,000 BTC
0,00%
275
Cập nhật 1 phút trước
6.614,88 $
20000,1 WTRY
2,44 $
0,000 BTC
0,00%
276
DSX
Cập nhật 5 phút trước
6.552,51 $
4979,86 GBP
1,31 $
0,000 BTC
0,00%
277
Cập nhật 4 phút trước
6.291,88 $
703160 JPY
37.809.141,22 $
6009,201 BTC
0,61%
278
Cập nhật khoảng 5 giờ trước
6.906,47 $
6911 USDT
8.654.270,57 $
1253,067 BTC
0,14%
279
Cập nhật 4 phút trước
7.034,15 $
7034,15 USD
8.415.114,88 $
1196,323 BTC
0,14%
280
Cập nhật 5 phút trước
6.373,66 $
6373,655 USD
5.171.738,72 $
811,424 BTC
0,08%
281
Cập nhật 2 phút trước
6.372,23 $
8924,95 AUD
5.046.580,10 $
791,964 BTC
0,08%
282
Cập nhật 1 phút trước
6.852,82 $
8900 CAD
3.561.716,93 $
519,745 BTC
0,06%
283
Cập nhật 2 phút trước
6.348,85 $
119594,21 MXN
2.495.288,71 $
393,030 BTC
0,04%
284
ACX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.269,59 $
8781,19 AUD
965.586,70 $
154,011 BTC
0,02%
285
WEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
8.707,27 $
8707,272 USD
764.733,23 $
87,827 BTC
0,01%
286
Cập nhật 4 phút trước
7.051,19 $
788019 JPY
726.256,91 $
102,998 BTC
0,01%
287
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
7.000,00 $
7000 USD
718.174,80 $
102,596 BTC
0,01%
288
Cập nhật 4 phút trước
7.020,97 $
6060,56 EUR
548.115,11 $
78,068 BTC
0,01%
289
Cập nhật 4 phút trước
6.358,27 $
23555,80000599 PLN
395.038,10 $
62,130 BTC
0,01%
290
Cập nhật 12 phút trước
6.121,76 $
6121,762 USD
265.940,18 $
43,442 BTC
0,00%
291
Cập nhật 4 phút trước
7.036,75 $
9138,87 CAD
205.246,68 $
29,168 BTC
0,00%
292
Cập nhật 5 phút trước
6.861,71 $
8908,8428352 CAD
148.055,57 $
21,577 BTC
0,00%
293
Cập nhật 39 phút trước
6.317,06 $
36482,3841 TRY
105.323,84 $
16,673 BTC
0,00%
294
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.995,29 $
6037,98262 EUR
83.586,03 $
11,949 BTC
0,00%
295
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.994,82 $
6037,98262 EUR
83.580,41 $
11,949 BTC
0,00%
296
Cập nhật 9 phút trước
7.098,51 $
5394,61 GBP
62.463,31 $
8,800 BTC
0,00%
297
Cập nhật 4 phút trước
6.854,95 $
39589,2 TRY
59.682,86 $
8,707 BTC
0,00%
298
Cập nhật 5 phút trước
6.382,12 $
50001 HKD
53.272,63 $
8,347 BTC
0,00%
299
Cập nhật 16 phút trước
7.024,84 $
9838,99 AUD
51.937,71 $
7,393 BTC
0,00%
300
WEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
8.124,55 $
533000,00001 RUR
44.487,21 $
5,476 BTC
0,00%
301
Cập nhật 4 phút trước
6.296,75 $
5435,407 EUR
33.237,31 $
5,278 BTC
0,00%
302
Cập nhật 9 phút trước
7.019,19 $
9656,33 SGD
28.942,91 $
4,123 BTC
0,00%
303
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
6.255,00 $
6255 USD
28.878,90 $
4,617 BTC
0,00%
304
Cập nhật khoảng 2 giờ trước
5.960,29 $
6770000 KRW
25.913,57 $
4,348 BTC
0,00%
305
Cập nhật 5 phút trước
3.683,77 $
15306 MYR
11.944,38 $
3,242 XBT
0,00%
306
WEX
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
8.921,14 $
7700,80166 EUR
11.015,38 $
1,235 BTC
0,00%
307
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.210,81 $
694100 JPY
6.701,60 $
1,079 BTC
0,00%
308
Cập nhật khoảng 9 giờ trước
6.328,20 $
5462,46 EUR
5.029,62 $
0,795 BTC
0,00%
309
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.206,45 $
42930 CNY
3.408,08 $
0,549 BTC
0,00%
310
Cập nhật khoảng 11 giờ trước
6.293,00 $
6293 USD
3.167,52 $
0,503 BTC
0,00%
311
Cập nhật khoảng 4 giờ trước
6.353,81 $
343272,76388 PHP
682,86 $
0,107 BTC
0,00%
312
Cập nhật khoảng 1 giờ trước
7.020,23 $
6928,97 CHF
591,10 $
0,084 BTC
0,00%
313
Cập nhật 4 phút trước
6.195,44 $
SGD
26,02 $
0,000 XBT
0,00%
314
Cập nhật 4 phút trước
6.307,33 $
6307,33 USD
2,79 $
0,000 BTC
0,00%
315
Cập nhật 4 phút trước
6.263,60 $
700000 JPY
0,02 $
0,000 BTC
0,00%
316
Cập nhật 4 phút trước
98,28 $
100,0001 USDC
0,01 $
0,000 BTC
0,00%
317
Cập nhật 3 phút trước
6.614,05 $
61888,88 HKX
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
318
Cập nhật 5 phút trước
NaN $
PAX
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
319
Cập nhật 4 phút trước
NaN $
TUSD
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
320
Cập nhật 3 phút trước
6.844,12 $
448999 RUB
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
321
Cập nhật khoảng 6 giờ trước
6.615,89 $
5510 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
322
Cập nhật khoảng 3 giờ trước
6.613,58 $
699300,664899947633178 BLOCKPAY
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
323
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.859,38 $
450000 RUB
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
324
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.614,88 $
6843,921 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
325
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.102,15 $
6102,15 USD
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
326
Cập nhật 2 phút trước
5.996,18 $
220000 ARS
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
327
Cập nhật 5 phút trước
NaN $
2285983 NGN
0,00 $
79,546 XBT
0,00%
328
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
6.950,82 $
6000 EUR
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
329
Cập nhật chưa tới 1 phút trước
NaN $
0 EURS
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
330
Cập nhật 5 phút trước
NaN $
0 USDT
0,00 $
0,000 BTC
0,00%
331
Cập nhật 6 ngày trước
6.513,21 $
6513,21 USD
878.719,67 $
134,913 BTC
-
332
Cập nhật 4 ngày trước
6.294,33 $
693,98 ELA
45.914,01 $
7,295 BTC
-
333
Cập nhật 1 ngày trước
6.365,59 $
6461,84249006 USDT
550,52 $
0,086 BTC
-
334
Cập nhật khoảng 15 giờ trước
6.963,94 $
100000 ZAR
22,28 $
0,003 BTC
-
335
Cập nhật 5 ngày trước
6.031,28 $
6044,4734 USDT
29.957.789,60 $
4967,067 BTC
-
336
Cập nhật khoảng 13 giờ trước
6.620,41 $
46200 DOB
3.744.667,17 $
565,624 BTC
-
337
Cập nhật khoảng 13 giờ trước
9.222,24 $
680000 INR
1.371.517,07 $
148,718 BTC
-
338
Cập nhật 2 ngày trước
7.223,14 $
50000 CNY
0,07 $
0,000 BTC
-
339
Cập nhật 7 ngày trước
6.622,93 $
100000000 XEURO
0,00 $
0,000 BTC
-
340
Cập nhật 5 ngày trước
6.289,29 $
7068,1368391292055414 AGRS
0,00 $
0,000 BTC
-
341
Cập nhật 3 ngày trước
6.310,53 $
8333,3333333333333333 ARDR
0,00 $
0,000 BTC
-
342
Cập nhật 6 ngày trước
6.627,58 $
27101,3983495873968492 B2X
0,00 $
0,000 BTC
-
343
Cập nhật 5 ngày trước
6.446,47 $
6500 USDT
0,00 $
0,000 BTC
-
344
Cập nhật 3 ngày trước
6.448,28 $
6500 USDT
0,00 $
0,000 BTC
-
345
Cập nhật 4 ngày trước
6.307,98 $
95933837,77691 IDR
0,00 $
0,000 BTC
-
346
Cập nhật 1 ngày trước
6.251,59 $
6251,59 USD
0,00 $
0,000 BTC
-
347
Cập nhật 1 ngày trước
6.837,49 $
6837,486 USD
0,00 $
0,000 BTC
-
348
Cập nhật 5 ngày trước
8.003,82 $
29900 BRL
0,00 $
0,000 BTC
-
349
Cập nhật khoảng 13 giờ trước
0,00 $
0 USDT
0,00 $
0,000 BTC
-
350
Cập nhật 4 ngày trước
0,00 $
0 EURN
0,00 $
0,000 BTC
-
351
Cập nhật khoảng 21 giờ trước
6.797,68 $
0,1 TUSD
0,00 $
0,000 BTC
-
352
Cập nhật 3 ngày trước
6.371,58 $
5500 EUR
0,00 $
0,000 BTC
-
353
Cập nhật 1 ngày trước
6.360,02 $
40092,141793747233734 BITCNY
0,00 $
0,000 BTC
-