Đồng tiền: 1996
Sàn giao dịch: 150
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.672.057.041 $
Lưu lượng 24 giờ: 7.219.463.276 $
BTCƯu thế của BTC: 39,3%
ETHƯu thế của ETH: 17,6%
  • Vốn hóa thị trường 114.242.564.047 $
  • Khối lượng giao dịch trong 24h 1.780.906.502 $
  • Thấp trong 24h / Cao trong 24h 6.378,95428 $ / 6.717,62635 $
BTC
USD

Bitcoin (Công cụ)

Widgets