Đồng tiền: 2405
Sàn giao dịch: 173
Giá trị vốn hóa thị trường: 215.429.440.769 $
Lưu lượng 24 giờ: 16.131.224.451 $
Ưu thế:
BTC 51,5%
ETH 14,0%
BCH 4,28%
 • Giá trị vốn hóa thị trường
  111.050.346.910 $
 • KL giao dịch trong 24 giờ
  6.199.939.848 $
 • Thấp trong 24h / Cao trong 24h
  6.218,93 $ / 6.539,37 $
 • Nguồn cung khả dụng
  20 Triệu / 20 Triệu
BTC
USD

Bitcoin (Công cụ)

Widgets