Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.650.283.008 $ 0,87%
Lưu lượng 24 giờ: 13.612.612.852 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
ETH 10,7%
XRP 10,2%
BTS
USD

Sàn giao dịch BitShares

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
ZB ZB
0 $
0,2794 QC
5.339.675 $
129398961,600 BTS
52,70% 1 phút ago
2
ZB ZB
0 $
0,041203 USDT
1.008.258 $
24471628,200 BTS
9,95% 1 phút ago
3
0 $
0,00033412 ETH
730.873 $
17631750,657 BTS
7,21% 4 phút ago
4
0 $
0,00001136 BTC
563.479 $
13631826,695 BTS
5,56% 5 phút ago
5
0 $
0,00001139 BTC
455.093 $
10978934,284 BTS
4,49% 4 phút ago
6
ZB ZB
0 $
0,00001134 BTC
383.995 $
9303187,800 BTS
3,79% 4 phút ago
7
0 $
0,000011 BTC
232.823 $
5815887,000 BTS
2,30% 4 phút ago
8
0 $
0,0413 USDT
172.793 $
4185350,225 BTS
1,71% 6 phút ago
9
EXX EXX
0 $
0,000333 ETH
63.880 $
1546045,760 BTS
0,63% 8 phút ago
10
0 $
0,00001135 BTC
63.350 $
1533926,039 BTS
0,63% 8 phút ago
11
0 $
0,000011309 BTC
49.192 $
1195231,000 BTS
0,49% 4 phút ago
12
0 $
0,00001139 BTC
47.481 $
1145657,370 BTS
0,47% 7 phút ago
13
0 $
0,00033319 ETH
45.735 $
1106270,000 BTS
0,45% 7 phút ago
14
0 $
0,0412 USDT
45.358 $
1101314,760 BTS
0,45% 8 phút ago
15
0 $
0,00001135 BTC
43.980 $
1064700,434 BTS
0,43% 9 phút ago
16
0 $
0,0003339 ETH
30.386 $
733436,569 BTS
0,30% 6 phút ago
17
0 $
0,00001122 BTC
27.654 $
677529,561 BTS
0,27% 15 phút ago
18
0 $
0,00461 BNB
14.436 $
350166,407 BTS
0,14% 6 phút ago
19
0 $
0,00033274 ETH
7.030 $
170236,940 BTS
0,07% 9 phút ago
20
3.640 $
87748,7233374305445154 BTS
5.458 $
1,500 BTC
0,05% 20 phút ago
21
0 $
0,0000113 BTC
5.344 $
129949,514 BTS
0,05% 9 phút ago
22
3.667 $
88257,53924 BTS
2.019 $
0,551 BTC
0,02% 7 phút ago
23
0 $
2,728 INR
1.518 $
39680,442 BTS
0,01% khoảng 1 giờ ago
24
0 $
590 IDR
1.390 $
33265,666 BTS
0,01% 6 phút ago
25
0 $
0,00001129 BTC
725 $
17653,402 BTS
0,01% 8 phút ago
26
0 $
8,55899 BTS
581 $
1647,152 BCO
0,01% 23 phút ago
27
0 $
8 BTS
364 $
1097,432 STEEM
0,00% khoảng 2 giờ ago
28
0 $
0,00001129 BTC
163 $
3971,503 BTS
0,00% 6 phút ago
29
3 $
67,9679635204016155 BTS
57 $
20,191 EOS
0,00% khoảng 2 giờ ago
30
0 $
0,25 BTS
54 $
5270,712 SMART
0,00% khoảng 2 giờ ago
31
0 $
4 SMART
49 $
1318,204 BTS
0,00% khoảng 2 giờ ago
32
0 $
4,424 RVN
0 $
5,582 BTS
0,00% 1 phút ago
33
124 $
2983,6794682944883701 BTS
788.127 $
6368,010 ETH
7,78% chưa tới 1 phút ago
34
83 $
1999,9989784447945708 BTS
851 $
10,256 DASH
0,01% khoảng 2 giờ ago
35
0 $
0,00001891 BTC
0 $
0,000 BTS
0,00% 16 phút ago
36
0 $
0,06501 USD
0 $
0,000 BTS
0,00% 6 phút ago
37
0 $
0,00048603 ETH
0 $
0,000 BTS
0,00% 12 phút ago
38
0 $
0,0401 USDT
1.321.127 $
32946980,600 BTS
- 2 ngày ago
39
0 $
0,00001149 BTC
1.352 $
32332,194 BTS
- khoảng 4 giờ ago
40
1 $
22,705395621712959 BTS
1.002 $
1063,669 USDT
- khoảng 13 giờ ago
41
0 $
0,0246989281237559 BTS
35 $
34090,054 KRM
- khoảng 3 giờ ago
42
0 $
0,00001115 BTC
27 $
666,416 20CE0
- khoảng 13 giờ ago
43
42 $
1023,66976 BTS
19 $
0,444 LTC
- khoảng 3 giờ ago
44
0 $
7,3114912651079327 BTS
17 $
55,579 XRP
- khoảng 12 giờ ago
45
0 $
0,000323 ETH
7 $
175,365 BTS
- khoảng 6 giờ ago
46
0 $
0,00001083 BTC
6 $
158,000 BTS
- khoảng 5 giờ ago
47
1 $
25,6979166666666667 BTS
1 $
1,029 SBD
- khoảng 15 giờ ago
48
45 $
1090,7667193621554746 BTS
1 $
0,022 XMR
- khoảng 17 giờ ago
49
0 $
0,0312 USD
1 $
19,000 BTS
- khoảng 7 giờ ago
50
0 $
0,8547008547008547 BTS
0 $
12,255 XSD
- khoảng 7 giờ ago
51
0 $
0,1574803141937628 AGRS
6 $
0,000 BTS
- 3 ngày ago
52
0 $
0,1200480192076831 BTS
0 $
0,833 IQ
- khoảng 15 giờ ago
53
69 $
1658,9963235671082867 BTS
0 $
0,000 ZEC
- 6 ngày ago
54
0 $
0,00001333 BTC
0 $
0,000 BTS
- khoảng 14 giờ ago
55
0 $
4,54557 BTS
0 $
0,000 BTCC
- khoảng 11 giờ ago
56
0 $
3,9929999273097332 BTS
0 $
0,000 CVN
- khoảng 7 giờ ago
57
23 $
549,8977192564554822 BTS
0 $
0,000 DGD
- 5 ngày ago
58
0 $
0,045 BTS
0 $
0,000 DOGE
- khoảng 12 giờ ago
59
0 $
0,2934999 BTS
0 $
0,000 EOSDA
- 4 ngày ago
60
1 $
12,9879995691417503 BTS
0 $
0,000 ETP
- khoảng 14 giờ ago
61
0 $
5,1599999294903947 BTS
0 $
0,000 EXCL
- 3 ngày ago
62
0 $
6,8669999022279366 BTS
0 $
0,000 GAME
- 6 ngày ago
63
0 $
0,1259999747495041 BTS
0 $
0,000 GRC
- khoảng 12 giờ ago
64
0 $
0,0027900000067659 BTS
0 $
0,000 HTML
- khoảng 12 giờ ago
65
0 $
1,5360982494969561 BTS
0 $
0,000 ICOO
- 3 ngày ago
66
0 $
2,9568563663394225 BTS
0 $
0,000 MAID
- 3 ngày ago
67
9 $
219,998997995991984 BTS
0 $
0,000 NEO
- 1 ngày ago
68
0 $
0,820109 BTS
0 $
0,000 OBITS
- khoảng 18 giờ ago
69
1 $
32 BTS
0 $
0,000 OMG
- 3 ngày ago
70
0 $
1,8689989473684211 BTS
0 $
0,000 SCR
- khoảng 18 giờ ago
71
3 $
62 BTS
0 $
0,000 WAVES
- 3 ngày ago
72
0 $
3 BTS
0 $
0,000 XEM
- 4 ngày ago