Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.692.019.601 $ 4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 22.773.178.482 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 11,8%
XRP 9,74%
BTW
USD

Sàn giao dịch BitWhite

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,000001439 BTC
62.152 $
10484221,750 BTW
33,61% 5 phút ago
2
0 $
0,0063819 USD
48.886 $
7660128,428 BTW
26,43% 5 phút ago
3
0 $
0,000040381 ETH
32.923 $
5172611,978 BTW
17,80% 5 phút ago
4
0 $
0,00000148 BTC
15.399 $
2525714,888 BTW
8,33% khoảng 2 giờ ago
5
0 $
0,00003199 ETH
6.545 $
1297802,405 BTW
3,54% 3 phút ago
6
0 $
0,00003845 ETH
3.348 $
552341,497 BTW
1,81% 12 phút ago
7
0 $
0,00000095 BTC
15.680 $
4006421,845 BTW
8,48% 3 phút ago
8
0 $
0,033363 TRY
7.335 $
1169446,356 BTW
- khoảng 3 giờ ago