NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
BTCL
USD

BTC Lite (Overview)

Điểm thông số hoàn chỉnh
Tổng6,9%
Hoạt động giao dịch trên các sàn lớn
Thanh khoản1%
Hoạt động của Kho mã nguồn
Nhà phát triển0%
Mạng xã hội & Bảng thảo luận
Cộng đồng14%
Coin Price 0,0006 $
Market Cap 0 $
Trading Volume 55 $
24h Low / 24h High 0,00037 $ / 0,00056 $
Ath 0,00150893 $
Ath Change
-63%
Ath Date 2018-03-31 (24 ngày)
24h
27%
7d
0,40%
14d
4,1%
30d
0,0%
60d
0,0%
1y
0,0%
# Sàn giao dịch Cặp Giá 24h Volume Khối lượng %
1
Updated 25 phút ago
0,00 $
0,00000006 BTC
55,09 $
97859,491 BTCL
100.0%
Giới thiệu

BTC Lite is a decentralized cryptocurrency that promises to make Bitcoin lighter, faster and cheaper. It provides faster transactions speeds than both Bitcoin and Bitcoin Cash.

Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm

-

Tỉ lệ băm
Thời gian tạo khối

Trang chủ

http://btclite.org/

Diễn đàn thảo luận

http://btclite.org/blog/

Nguồn cung khả dụng/tổng

? / 20 Triệu