Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.838.379.314 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 27.328.783.885 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,3%
XRP 9,36%
burst  (BURST)
Burst (BURST)
$0,00413691 5,5%
0,00000103 BTC 5,1%
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.393.153
KL giao dịch trong 24 giờ
$51.201
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00389623 / $0,00416260
Nguồn cung khả dụng
2.028.844.473 / 2.158.812.800
BURST
USD

Burst (Nhà phát triển)

232
Sao
71
Người xem
81
Bản cập nhật
36
Người đóng góp
214
Yêu cầu kéo đã kết hợp
245 / 245
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
27
Sao
11
Người xem
14
Bản cập nhật
1
Người đóng góp
1
Yêu cầu kéo đã kết hợp
33 / 39
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
33
Sao
15
Người xem
22
Bản cập nhật
7
Người đóng góp
20
Yêu cầu kéo đã kết hợp
32 / 32
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
13
Sao
9
Người xem
8
Bản cập nhật
2
Người đóng góp
15
Yêu cầu kéo đã kết hợp
2 / 4
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
43
Sao
12
Người xem
27
Bản cập nhật
12
Người đóng góp
16
Yêu cầu kéo đã kết hợp
31 / 33
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề