Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 120.730.014.663 $ 0,67%
Lưu lượng 24 giờ: 15.158.997.594 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
ETH 10,6%
XRP 10,3%
ADA
USD

Sàn giao dịch Cardano

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
ZBG ZBG
0 $
0,0408 USDT
9.617.790 $
235331863,254 ADA
40,74% chưa tới 1 phút ago
2
0 $
0,00001133 BTC
2.659.303 $
64891810,725 ADA
11,26% 4 phút ago
3
0 $
0,04096 USDT
2.133.018 $
52052983,354 ADA
9,03% 4 phút ago
4
0 $
45,4 KRW
1.107.523 $
27473195,278 ADA
4,69% 3 phút ago
5
0 $
0,000011322 BTC
1.074.568 $
26240383,000 ADA
4,55% 4 phút ago
6
0 $
0,00001132 BTC
655.369 $
15986218,587 ADA
2,78% 5 phút ago
7
0 $
0,00001132 BTC
653.984 $
15952432,446 ADA
2,77% chưa tới 1 phút ago
8
ZB ZB
0 $
0,2771 QC
605.928 $
14808542,200 ADA
2,57% 1 phút ago
9
0 $
0,040935 USDT
603.005 $
14724379,868 ADA
2,55% 4 phút ago
10
0 $
0,0409175 USD
514.578 $
12575983,000 ADA
2,18% 5 phút ago
11
0 $
0,04058 TUSD
451.518 $
11028307,892 ADA
1,91% 4 phút ago
12
0 $
0,00033535 ETH
391.628 $
9565024,000 ADA
1,66% 9 phút ago
13
0 $
0,0408 USDT
386.430 $
9474067,601 ADA
1,64% khoảng 2 giờ ago
14
0 $
0,00001132 BTC
352.719 $
8614576,318 ADA
1,49% 4 phút ago
15
0 $
0,00033539 ETH
268.159 $
6547743,662 ADA
1,14% 4 phút ago
16
0 $
0,00032788 ETH
249.068 $
6221258,882 ADA
1,05% 4 phút ago
17
0 $
45,3 KRW
215.395 $
5354873,615 ADA
0,91% 3 phút ago
18
0 $
0,04087827 USDT
168.799 $
4130354,094 ADA
0,71% 5 phút ago
19
0 $
0,00033535 ETH
168.752 $
4120833,400 ADA
0,71% 5 phút ago
20
0 $
0,00446 BNB
148.145 $
3607325,948 ADA
0,63% 4 phút ago
21
0 $
0,0409 USDT
134.608 $
3289770,324 ADA
0,57% 3 phút ago
22
0 $
0,00001133 BTC
112.717 $
2750419,270 ADA
0,48% 13 phút ago
23
ZB ZB
0 $
0,040915 USDT
104.388 $
2550380,100 ADA
0,44% 20 phút ago
24
0 $
0,0407 USDT
96.419 $
2365008,500 ADA
0,41% chưa tới 1 phút ago
25
0 $
0,036018 EUR
96.051 $
2360684,583 ADA
0,41% 2 phút ago
26
0 $
0,0409 USDT
91.134 $
2227364,037 ADA
0,39% 2 phút ago
27
0 $
0,00001127 BTC
57.623 $
1411827,000 ADA
0,24% chưa tới 1 phút ago
28
0 $
0,00001133 XBT
56.176 $
1370866,790 ADA
0,24% 2 phút ago
29
ZB ZB
0 $
0,00001133 BTC
54.719 $
1335315,500 ADA
0,23% 10 phút ago
30
0 $
0,04072002 USDT
42.377 $
1038934,825 ADA
0,18% 4 phút ago
31
0 $
0,04072002 USDT
42.377 $
1038934,825 ADA
0,18% chưa tới 1 phút ago
32
0 $
0,00001131 BTC
41.627 $
1017592,419 ADA
0,18% 3 phút ago
33
0 $
0,0405 USD
36.490 $
900985,384 ADA
0,15% 2 phút ago
34
0 $
1,31 THB
31.185 $
744231,132 ADA
0,13% 5 phút ago
35
0 $
0,00033467 ETH
28.294 $
691484,000 ADA
0,12% chưa tới 1 phút ago
36
0 $
0,000335 ETH
19.889 $
486214,515 ADA
0,08% 4 phút ago
37
0 $
0,000335 ETH
19.795 $
483287,200 ADA
0,08% 19 phút ago
38
0 $
0,000335 ETH
19.795 $
483287,200 ADA
0,08% chưa tới 1 phút ago
39
0 $
0,04 USD
18.533 $
463334,246 ADA
0,08% 1 phút ago
40
0 $
0,04184336 USD
16.683 $
398694,594 ADA
0,07% 4 phút ago
41
0 $
575 IDR
16.601 $
407292,423 ADA
0,07% 6 phút ago
42
0 $
0,00001127 BTC
11.576 $
284001,260 ADA
0,05% 22 phút ago
43
0 $
0,18908314 B2BX
9.718 $
265361,844 ADA
0,04% 4 phút ago
44
0 $
0,00033495 ETH
8.372 $
205193,184 ADA
0,04% 4 phút ago
45
0 $
0,00033484 ETH
6.421 $
157041,745 ADA
0,03% 3 phút ago
46
0 $
0,00001132 BTC
4.389 $
107201,595 ADA
0,02% 4 phút ago
47
0 $
0,035727 EUR
2.563 $
63511,641 ADA
0,01% 1 phút ago
48
0 $
0,0003358 ETH
2.023 $
49340,013 ADA
0,01% 2 phút ago
49
0 $
0,0000113 BTC
563 $
13782,464 ADA
0,00% 16 phút ago
50
0 $
0,0000115 BTC
415 $
9973,139 ADA
0,00% khoảng 3 giờ ago
51
0 $
0,0413 USDT
306 $
7416,850 ADA
0,00% 5 phút ago
52
0 $
0,00001131 BTC
14 $
341,345 ADA
0,00% 6 phút ago
53
0 $
0,00025234 ETH
4 $
115,862 ADA
0,00% 4 phút ago
54
0 $
0,0607 OKB
3 $
66,000 ADA
0,00% 3 phút ago
55
EXX EXX
0 $
0,026 USDT
91 $
3510,470 ADA
0,00% 38 phút ago
56
0 $
0,00001562 BTC
0 $
0,000 ADA
0,00% 4 phút ago
57
0 $
0,0000118 BTC
0 $
0,000 ADA
0,00% 8 phút ago
58
0 $
1,33 OTB
0 $
0,000 ADA
0,00% 4 phút ago
59
0 $
0,034 USDT
0 $
0,000 ADA
0,00% 4 phút ago
60
0 $
0,052246 CAD
631 $
16000,513 ADA
- khoảng 7 giờ ago
61
0 $
0,65 ZAR
4 $
76,923 ADA
- khoảng 11 giờ ago
62
0 $
35 KRW
0 $
0,000 ADA
- khoảng 6 giờ ago
63
0 $
0,0000847 BTC
0 $
0,000 ADA
- 5 ngày ago
64
0 $
0,000345 ETH
0 $
0,000 ADA
- 5 ngày ago
65
0 $
0,040449 USDT
0 $
0,000 ADA
- khoảng 9 giờ ago
66
0 $
0,00034 ETH
0 $
0,000 ADA
- 1 ngày ago