Tìm kiếm
Đồng tiền: 4246
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.970.578.375 $ -1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 28.374.367.383 $
Ưu thế:
BTC 50,4%
ETH 10,2%
XRP 9,31%
civic  (CVC)
Civic (CVC)
$0,07973936 -4,9%
0,00059053 ETH -2,0%
Giá trị vốn hóa thị trường
$27.326.677
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.081.676
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07807808 / $0,08843498
Nguồn cung khả dụng
342.699.967 / 1.000.000.000
CVC
USD

Sàn giao dịch Civic

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
89,7 KRW
2.986.189 $
37578506,191 CVC
38,08% Gần đây
2
0 $
0,00001989 BTC
1.961.356 $
24736180,877 CVC
25,01% Gần đây
3
0 $
0,00002007 BTC
559.268 $
6994284,290 CVC
7,13% Gần đây
4
0 $
0,0793 USDT
477.411 $
6018232,931 CVC
6,09% Gần đây
5
0 $
0,0000199 BTC
350.040 $
4412864,254 CVC
4,46% Gần đây
6
0 $
0,00002037 BTC
332.686 $
4099373,548 CVC
4,24% Gần đây
7
0 $
0,0832 USDT
281.028 $
3383030,147 CVC
3,58% Gần đây
8
0 $
0,07896 USDT
164.301 $
2079701,779 CVC
2,10% Gần đây
9
0 $
0,00001992 BTC
103.569 $
1303848,000 CVC
1,32% Gần đây
10
0 $
0,0000199 BTC
98.547 $
1242458,335 CVC
1,26% Gần đây
11
0 $
0,0795 USDT
66.134 $
832990,304 CVC
0,84% Gần đây
12
0 $
0,00058836 ETH
64.584 $
812259,017 CVC
0,82% Gần đây
13
0 $
0,0000201 BTC
47.856 $
597604,000 CVC
0,61% Gần đây
14
0 $
0,0005849 ETH
45.498 $
575654,438 CVC
0,58% Gần đây
15
0 $
0,00001989 BTC
45.384 $
572425,440 CVC
0,58% Gần đây
16
0 $
0,0005947 ETH
44.735 $
557619,164 CVC
0,57% Gần đây
17
0 $
0,000589 ETH
43.402 $
545365,991 CVC
0,55% Gần đây
18
0 $
2,57 THB
42.810 $
528883,691 CVC
0,55% Gần đây
19
0 $
0,00002051 BTC
28.235 $
345328,352 CVC
0,36% Gần đây
20
0 $
0,081877 USDC
20.157 $
245513,000 CVC
0,26% Gần đây
21
0 $
0,00554 BNB
18.826 $
235214,211 CVC
0,24% Gần đây
22
0 $
0,0796 USDT
14.609 $
183413,894 CVC
0,19% Gần đây
23
0 $
0,00058678 ETH
10.515 $
132639,000 CVC
0,13% Gần đây
24
0 $
0,000592 ETH
10.116 $
126667,993 CVC
0,13% Gần đây
25
0 $
0,00060065 ETH
5.243 $
64783,682 CVC
0,07% Gần đây
26
0 $
0,00057899 ETH
5.051 $
64344,971 CVC
0,06% khoảng 2 giờ trước
27
0 $
0,00001994 BTC
3.857 $
48525,577 CVC
0,05% Gần đây
28
0 $
0,00001981 BTC
3.778 $
47845,000 CVC
0,05% Gần đây
29
0 $
0,0227 EOS
2.376 $
28881,000 CVC
0,03% Gần đây
30
0 $
0,00055201 ETH
2.012 $
26968,376 CVC
0,03% khoảng 1 giờ trước
31
0 $
0,00002026 BTC
997 $
12350,576 CVC
0,01% Gần đây
32
0 $
0,00058896 ETH
804 $
10107,000 CVC
0,01% Gần đây
33
0 $
0,0005945 ETH
185 $
2297,328 CVC
0,00% khoảng 1 giờ trước
34
0 $
0,00001908 BTC
99 $
1303,172 CVC
0,00% Gần đây
35
0 $
0,0796239 USD
99 $
1240,000 CVC
0,00% Gần đây
36
0 $
1,7345361129597598 CREDO
0 $
1,145 CVC
0,00% khoảng 2 giờ trước
37
0 $
0,00001857 BTC
0 $
0,000 CVC
0,00% Gần đây
38
0 $
0,00001845 BTC
89.359 $
1209957,000 CVC
- 4 ngày trước
39
0 $
0,000586 ETH
378 $
4785,121 CVC
- khoảng 4 giờ trước
40
0 $
82,8 KRW
88 $
1203,000 CVC
- khoảng 9 giờ trước
41
0 $
0,0005864004650437 ETH
45 $
562,460 CVC
- khoảng 7 giờ trước
42
0 $
0,0005900660857101 ETH
43 $
529,272 CVC
- khoảng 13 giờ trước
43
0 $
0,00000659 BTC
0 $
0,000 CVC
- 7 ngày trước
44
0 $
0,00040097 WETH
0 $
0,000 CVC
- 6 ngày trước
45
0 $
0,00063894 ETH
0 $
0,000 CVC
- 4 ngày trước
46
0 $
0 ETH
0 $
0,000 CVC
- 3 ngày trước
47
0 $
0 USD
0 $
0,000 CVC
- 7 ngày trước
# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối