Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.096.099.746 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 13.749.311.800 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
ETH 10,7%
XRP 10,3%
CKUSD
USD

Sàn giao dịch CK USD

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
3.631 $
3734,9529 CKUSD
10.366.564 $
2854,698 BTC
31,83% 7 phút ago
2
0 $
0,0281 CKUSD
745.139 $
27317557,290 CNET
2,29% 7 phút ago
3
0 $
0,1273 CKUSD
9.176 $
74255,140 DALI
0,03% 32 phút ago
4
0 $
0,01000008 CKUSD
14 $
1432,970 ALC
0,00% 44 phút ago
5
0 $
0,0029 CKUSD
1 $
328,640 AT
0,00% khoảng 1 giờ ago
6
122 $
125,6241 CKUSD
17.076.170 $
140032,277 ETH
52,44% 7 phút ago
7
2 $
1,961 CKUSD
4.368.083 $
2294689,392 QTUM
13,41% 7 phút ago
8
XAP/CKUSD
0 $
0 CKUSD
0 $
0,000 XAP
- 1 ngày ago
9
0 $
0 CKUSD
0 $
0,000 BCD
- 1 ngày ago
10
0 $
0 CKUSD
0 $
0,000 GNX
- 1 ngày ago
11
0 $
0 CKUSD
0 $
0,000 TIP
- 1 ngày ago
12
0 $
0 CKUSD
0 $
0,000 AIDOC
- 1 ngày ago