Đồng tiền: 2400
Sàn giao dịch: 173
Giá trị vốn hóa thị trường: 206.876.179.660 $
Lưu lượng 24 giờ: 14.766.310.719 $
Ưu thế:
BTC 52,0%
ETH 13,8%
BCH 4,36%

So sánh đồng tiền

Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum
Giá 6.285,62 $ 522,77 $ 285,27 $
Price in BTC 1,00204504 Ƀ 0,08333919 Ƀ 0,04547632 Ƀ
Giá trị vốn hóa thị trường 108.203.672.452 $ 9.040.763.444 $ 28.913.212.259 $
Khối lượng giao dịch 6.113.707.441 $ 1.104.632.284 $ 2.501.119.656 $
Available Supply 20 Triệu / 20 Triệu 20 Triệu / 20 Triệu 100 Triệu / ?
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
6.216,52 $
6.501,32 $
505,48 $
538,82 $
278,68 $
298,51 $
ROI
6000%
Xếp hạng Gecko #1 #5 #2
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #1 #4 #2
Cao nhất mọi thời điểm 19.665,39 $ 3.785,82 $ 1.448,18 $
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
-68%
-86%
-80%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm 2017-12-16 (8 tháng) 2017-12-20 (8 tháng) 2018-01-13 (7 tháng)
24 giờ
-0,92%
1,8%
0,040%
7 ngày
0,42%
-10%
-19%
14 ngày
-17%
-32%
-32%
30 ngày
-6,8%
-35%
-40%
60 ngày
-3,0%
-39%
-42%
1 năm
47%
77%
-4,9%
Twitter Sentiment
Powered by iunera
Powered by iunera
Powered by iunera
Trang chủ http://www.bitcoin.org https://www.bitcoincash.org/ https://www.ethereum.org/
Thông báo - Luồng BitcoinTalk Luồng BitcoinTalk
Blockchain/Nguồn cung https://blockchair.com/bitcoin/blockshttps://blockchain.info/https://live.blockcypher.com/btc/ https://blockchair.com/bitcoin-cash https://etherscan.io/https://ethplorer.io/https://blockchair.com/ethereum
Diễn đàn thảo luận https://bitcointalk.org/ https://bitco.in/forum/forums/bitcoin-abc.25/ https://forum.ethereum.org/
Trò chuyện - - -
Ngày khởi tạo January 03, 2009 (hơn 9 năm) - July 30, 2015 (khoảng 3 năm)
Thuật toán băm SHA-256 SHA-256 Ethash
SL Sàn giao dịch 146 120 146
SL Cặp giao dịch 330 287 404
Chain Info Beta Blockchair Blockchair Etherscan, Blockchair, Coinmetrics
Difficulty 6.389.316.883.512,0 505.244.778.156,18 3.461.530.553.747.893
Total Blocks 537.018 543.640 6.156.888
TPS 2,77 0,25 7,51
Number of Nodes 9.988 2.272 14.606
Developer bitcoin/bitcoin Bitcoin-ABC/bitcoin-abc ethereum/go-ethereum
Stars 34005 664 20032
Watchers 3464 150 1966
Forks 20581 349 6790
Contributors 526 3 319
Merged Pull Requests 5727 13 1703
Closed Issues / Total Issues 3554 / 4098 152 / 175 2883 / 3606
Ico N/A N/A N/A
Public Sale - - -
Platform - - -
Country - - -
Accepting - - -
Restrictions - - -
Total Raised - - -
Soft Cap - - -
Hard Cap - - -
Total Tokens - - -
Available for Sale - - -
Advisor - - -
Investor - - -