NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
XCPO
USD

Copico (Overview)

Điểm thông số hoàn chỉnh
Tổng18%
Hoạt động giao dịch trên các sàn lớn
Thanh khoản1%
Hoạt động của Kho mã nguồn
Nhà phát triển20%
Mạng xã hội & Bảng thảo luận
Cộng đồng0%
Coin Price 0,0312 $
Market Cap 490.604 $
Trading Volume 1.086 $
24h Low / 24h High 0,03064 $ / 0,03361 $
Ath 0,65582664 $
Ath Change
-95%
Ath Date 2018-01-03 (4 tháng)
24h
-0,29%
7d
-3,4%
14d
18%
30d
-5,9%
60d
-78%
1y
0,0%
# Sàn giao dịch Cặp Giá 24h Volume Khối lượng %
1
Updated 8 phút ago
0,03 $
0,00000376 BTC
1.078,87 $
34608,863 XCPO
99.27%
2
Updated 7 phút ago
0,03 $
0,00000334 BTC
6,23 $
225,000 XCPO
0.57%
3
Updated 10 phút ago
0,04 $
0,00028928 LTC
1,73 $
41,295 XCPO
0.16%
4
Updated 8 phút ago
0,06 $
11 DOGE
0,00 $
0,000 XCPO
0.0%
5
Updated 3 tháng ago
NaN $
0,000032908 BTC
0,00 $
0,000 XCPO
0.0%
Giới thiệu

Copico is a POS/Masternode coin which is privacy focused crypto currency with lightening fast secured transactions. Our platform aimed at acquiring, adopting and accomplishing discontinued altcoins to create a healthy ecosystem

Ngày khởi tạo October 11, 2017 (6 tháng)
Thuật toán băm

-

Tỉ lệ băm
Thời gian tạo khối

Blockchain/Nguồn cung

http://explorer.copico.io:3001/

Nguồn cung khả dụng/tổng

20 Triệu / 100 Triệu