Tìm kiếm
Đồng tiền: 4250
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 141.298.228.013 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 26.250.177.446 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,19%
crypto asset rating  (AND)
Crypto Asset Rating (AND)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
0 / 31.000.000
AND
USD

Crypto Asset Rating (AND)

Crypto Asset Rating (AND) là một token tiền mã hóa được phát hành trên nền tảng Ethereum. Giá Crypto Asset Rating (AND) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 30 Triệu đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Crypto Asset Rating trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về đồng tiền Crypto Asset Rating có thể được tìm thấy tại https://www.cryptoassetrating.us/.

1h
24h
7d
14d
30d
1y

Khối lượng Crypto Asset Rating theo sàn giao dịch

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A
Thống kê nhanh
Giá Crypto Asset Rating
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường 0,00%
Khối lượng giao dịch
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Cao nhất mọi thời điểm
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A
1 giờ
24 giờ
7 ngày
14 ngày
30 ngày
60 ngày
1 năm
Tỷ lệ Crypto Asset Rating/Bitcoin 1 BTC = AND
Thông tin khác
Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm -
Tỉ lệ băm N/A
Thời gian tạo khối phút
Nguồn cung khả dụng/tổng ? / 30 Triệu