Tìm kiếm
Đồng tiền: 4061
Sàn giao dịch: 293
Giá trị vốn hóa thị trường: 132.433.133.247 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 23.025.640.456 $
Ưu thế:
BTC 51,8%
ETH 11,4%
XRP 10,0%
CRE
USD

Sàn giao dịch Cybereits

# Sàn giao dịch Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
0 $
0,00001099 ETH
5.727 $
3635025,820 CRE
99,26% khoảng 1 giờ ago
2
0 $
0,00000038 BTC
28 $
18949,934 CRE
0,49% 5 phút ago
3
0 $
0,00000054 BTC
14 $
6769,810 CRE
0,25% khoảng 1 giờ ago
4
0 $
0,0000115 ETH
5.360 $
3249228,100 CRE
- khoảng 9 giờ ago