Tìm kiếm
Đồng tiền: 4091
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.277.656.730 $ -0,97%
Lưu lượng 24 giờ: 18.579.659.867 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 11,4%
XRP 9,87%
DASH
USD

Công cụ tính đào Dash

Tính cho 1 DASH = $ 84
Công suất băm
Lượng điện tiêu thụ (W)
Chi phí mỗi KWh ($)
Tỷ lệ lợi nhuận mỗi ngày
148%
Tỷ lệ lợi nhuận mỗi tháng
$166.27
ngày
lợi nhuận
$25.66
Khối lượng đào/ngày
DASH0.002014
Chi phí điện/ngày
$3.72
tuần
lợi nhuận
$179.63
Khối lượng đào/tuần
DASH0.01410
Chi phí điện/tuần
$26.07
tháng
lợi nhuận
$769.85
Khối lượng đào/tháng
DASH0.06041
Chi phí điện/tháng
$111.72
năm
lợi nhuận
$9,366.50
Khối lượng đào/năm
DASH0.7350
Chi phí điện/năm
$1,359.20
Thông báo tiết lộ thông tin: Các chỉ số doanh thu và lợi nhuận ở trên được tính toán theo tỷ lệ quy đổi 1 DASH = $ và độ khó của mạng lưới là . Phần thưởng khối được cố định ở mức DASH mỗi khối và thời gian tạo khối trung bình được giả định là giây. Các chỉ số này sẽ thay đổi tùy theo tỷ lệ quy đổi, dao động về độ khó của mạng và thời gian tạo khối. Các phép tính trên cũng chưa tính đến bất kỳ điều chỉnh nào về phần thưởng khối trong tương lai. Chi phí điện giả định là $0,12/kWh.