Tìm kiếm
Tiền ảo: 4263
Sàn giao dịch: 305
Giá trị vốn hóa thị trường: 138.646.341.334 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 29.032.799.575 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,12%
dash  (DASH)
Dash (DASH)
$89,46 -2,3%
0,02273934 BTC -0,82%
Giá trị vốn hóa thị trường
$778.971.622
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.082.333.817
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$87,05 / $93,97
Nguồn cung khả dụng
8.707.042 / 18.920.000
DASH
USD

Dash (Nhà phát triển)

1150
Sao
232
Người xem
964
Bản cập nhật
73
Người đóng góp
2006
Yêu cầu kéo đã kết hợp
366 / 423
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
28
Sao
20
Người xem
157
Bản cập nhật
9
Người đóng góp
44
Yêu cầu kéo đã kết hợp
7 / 10
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
8
Sao
8
Người xem
10
Bản cập nhật
6
Người đóng góp
64
Yêu cầu kéo đã kết hợp
1 / 5
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề